برچسب: موادغذایی، بارکد، شناسایی پالت، تایسون

اهمیت به مشتری و مصرف‌کننده با اعمال استانداردهای GS1 برای ثبات و سرعت

فصلنامه شماره 40 (زمستان 1398) مطالعه موردی شرکت مواد غذایی تایسون چکیده امروزه بارکدها به ابزاری اساسی برای بهبود کارایی بخش‌های صنعتی در سراسر زنجیره تأمین تبدیل‌شده‌اند و در حقیقت، ابزاری برای خودکار سازی...