برچسب: ردیابی مواد معدنی

نقش استانداردهای GS1 برای شناسایی و ردیابی مواد معدنی

فصلنامه شماره 51(بهار1403)-داریوش نقیبی چکیده استانداردهای GS1 مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی هستند که برای شناسایی، ردیابی و مدیریت محصولات و خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرند. این استانداردها در بسیاری از صنایع، از جمله صنعت مواد...