برچسب: ردیابی مواد غذایی

ردیابی مواد غذایی در زنجیره تأمین

فصلنامه شماره 48(بهار 1402)- فاطمه رحیمی چکیده زنجیره تأمین کالاهای فسادپذیر همواره یکی از بااهمیت‌ترین و چالش‌برانگیزترین مباحث مدیریتی در زمان‌های مختلف بوده است. کالاها با عمر کوتاه و به‌خصوص مواد غذایی مواردی هستند...