برچسب: تدارکات دولت

زنجيره‌هاي تأمین تداركات دولت
سازمان‌های عضو
GS1 چه چیزهایی را باید بدانند؟

فصلنامه شماره 46(پاییز 1401)-سید مجید حصیری چکیده       این مقاله پیش‌زمینه‌ای از اطلاعات در مورد زنجیره‌های تأمین تدارکات دولت به‌منظور حمایت سازمان‌های عضو GS1 در ایجاد استراتژی‌ها برای رسیدن به سازما‌ن‌های دولتی و تأمین‌کننده‌ها...