جرثقیل سقفی

مجله علمی – تخصصی ایکد اسفند 96 منتشر شد

ضمن تبریك نوروز باستانی و سال نوی ایرانی به شما
همراهان همیشگی، سالی پر از نیكویی، سلامتی،
شادكامی و عاقبت بخیری برایتان آرزومندیم.
اهمیت آن، این شماره از مجله علمی-تخصصی ایکد
به ارائه راه حل های کاربردی GS1 در زمینه حمل و نقل و
لجستیک اختصاص پیدا کرده است.
از اینكه همچون گذشته همراه و یاریگر ما هستید
سپاسگزاریم.
در جهان امروز، نبض توسعه اقتصادی و پویایی افراد در
زندگی شهری و روستایی در دستان ارزشمند فعالان عرصه
حمل و نقل عمومی می تپد و قطعاً تمامی خدمتگزاران این
عرصه به خوبی آگاه هستند که مسیر توسعه و پیشرفت،
همواره با فراز و فرودهایی همراه است؛ حمل ونقل به
عنوان یکی از پایه های اقتصاد در جامعه امروز مورد توجه
برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفته است و به دلیل اهمیت آن، این شماره از مجله علمی-تخصصی ایکد
به ارائه راه حل های کاربردی GS1 در زمینه حمل و نقل و
لجستیک اختصاص پیدا کرده است.
از اینكه همچون گذشته همراه و یاریگر ما هستید
سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.