جرثقیل سقفی

مجله علمی – تخصصی ایکد بهمن۹۶ منتشر شد

شماره 30 ماهنامه علمی – تخصصی ایکد در راستای
توسعه، ترویج و کاربردی نمودن هرچه شایسته تر
استفاده از استانداردهای GS1 در زنجیر ههای تامین
کشور منتشر شد.
این شماره از ماهنامه دارای 3 فصل اصلی است.
فصل اول به ارائه مقالات کاربردی استفاده از استانداردهای
GS1 در حوزه بهداشت و درمان و همچنین کاربری آن در
ارسال بسته ها و مراسلات پستی پرداخته است.
فصل دوم شامل گزارشات کاربردی، کاربری EDI در حوزه
بهداشت و درمان و همچنین کاربری RFID در صنعت
پوشاک م یباشد.
و نهایتا در فصل آخر به ارائه گزارشات در حوزه کدینگ،
یک گزارش بررسی ساختار کدینگ ایرانکد و ساختار
کدینگ GS1 و یگ گزارش از کاربرد استانداردهای GS1
در کشور ژاپن، پرداخته شده است.
امید است، با انتشار ماهیانه این مجله علمی – تخصصی
گام موثری به سوی دانش بنیان نمودن چرخه
اقتصادی کشور برداشته شود.
شادی اویارحسین
سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.