جرثقیل سقفی

مجله علمی – تخصصی ایکد دی ۹۶ منتشر شد

ماهنامه شماره 29 ایكد در دی ماه سالجاری در 3 فصل اصلی منتشر شد.فصل اول شامل مقالات علمی در خصوص استفاده از تكنولوژی های جدید از قبیل Block Chain و معرفی استاندارد GS1EDI م یباشد. فصل دوم به ارائه مقالات كاربردی در مدیریت زنجیره تامین الكترونیكی، نقش استانداردهای GS1 درحوزه های مختلف صنایع و استفاده از راهكارهای GS1 در فروشگاه های اینترنتی پرداخته است. فصل آخر نیز شامل مطالعات كاربردی اثرات به كارگیری استانداردهای  GS1 میباشد. امید است انتشار ماهیانه این مجله علمی – تخصصی نقطه عطفی در دانش بنیان نمودن زنجیره های تامین در چرخه اقتصادی كشور باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.