جرثقیل سقفی

انتشار گزارش سال کاری 2017-2016 سازمان جهانی GS1

سازمان جهانی GS1 در انتهای هر سال کاری، گزارشی از دستاوردها و مهمترین اقدامات انجام شده در آن سال را منتشر می نماید

این اتفاق برای سال کاری 2017-2016 نیز رخ داده و مستند مربوطه در آدرس زیر منتشر شده است:

httpss://www.gs1.org/about/annual-report

همچنین نسخه های پیشین این گزارش که مربوط به سال های گذشته است، در آدرس زیر در دسترس است:

httpss://www.gs1.org/annual-reports/archives

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.