جرثقیل سقفی

مجله علمی – تخصصی ایکد مهر ۹۶ منتشر شد

شماره 26 ماهنامه علمی – تخصصی ایكد در 4 فصل
اصلی، مهر ماه سالجاری منتشر شد.
فصل اول این شماره از ماهنامه به ارائه مقالات تخصصی
پرداخته است. در این فصل 3 مقاله اصلی با موضوعات
تاثیرات استانداردهای GS1 در CRM و ERP سازمان ها،
كسب و كار پایدار با استفاده ازاستانداردهای GS1 و
مفهوم جدید زنجیره بلوكی و نقش GS1 در آن پرداخته
است.
فصل دوم شامل 2 گزارش تخصصی در حوزه پیاد هسازی
سیستم های ردیابی و همچنین استفاده كاربردی
استانداردهای GS1 در حوزه اموال و واحدهای
لجستیكی بوده است.
فصل سوم گزارشی از دوره برگزار شده طی مهرماه
سالجاری در كشور بلژیك را مورد بحث و بررسی قرار
داده است و نهایتا فصل 4 به ارائه آخرین اخبار GS1
ایران پرداخته است.
امید است انتشار ماهیانه این مجله نقطه عطفی در دانش
بنیان نمودن چرخه اقتصادی كشور در حوزه های
مختلف باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.