برچسب: GS1 و سلامت

قابلیت استانداردهای GS1 و راهکارهای هوشمند سازی بخش سلامت

مهناز آقاجانی– تابستان 1401 چکیدهافزایش رجوع به بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها موجب شده است تا این مراکز استراتژیک در مقاطع زمانی خاص با ازدحام جمعیت روبرو شوند و درنتیجه کاهش کیفیت خدمت‌رسانی و افزایش میزان...