برچسب: یکپارچگی اطلاعات

یکپارچه‌سازی اطلاعات؛ کاربرد بانک داده GDSN

فصلنامه شماره 43 (تابستان 1400) چکیده اطلاعات نقش حیاتی در برقراری صحیح روابط تجاری، انتخاب تأمین‌کننده و کالای موردنیاز دارد. کاربران محصولات و شرکای تجاری برای انتخاب صحیح، نیازمند اطلاعات صحیح، کامل، مطمئن و...