برچسب: کووید -19

تأمین اعتماد در مدیریت زنجیره‌تأمین در همه‌گیری کرونا

فصلنامه شماره 46(پاییز 1401)- فاطمه رحیمی چکیده مدتی است که از تولید واکسن کووید-19 می‌گذرد، ذی‌نفعان این واکسن از سراسر جهان برای اطمینان از در دسترسی‌پذیری و پذیرش این واکسن‌ها به همکاری یک سازمان...