برچسب: کالاهای زنجیره‌ کالا

هماهنگی زنجیره ارزش غذایی در عمل (قسمت دوم)مطالعات موردی از اروپا و استرالیا در مورد ایجاد نوآوری‌هایی در زنجیره‌ای کالا

فصلنامه شماره 48(بهار 1402)- فرامرز حضرتی چکیده اکنون به پنج مطالعه موردی کوچک می‌رویم که در آن به برخی سرمایه‌گذاری‌های گذشته در مکانیسم‌های هماهنگی زنجیره ارزش نگاه می‌کنیم که مجموعاً توسط کسب‌وکارهای زنجیره‌ای که...