برچسب: پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل-مدیریت بحران در دیتاسنتر

حمیدرضا لطفی– تابستان 1401چکیدههدف از این مقاله بررسی نقاط شکست1 سامانه‌های دیتاسنتر و تدوین طرح بازیابی فاجعه2 برای کلیه سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی در شرایط بحرانی است. نتیجه این کار، کارشناسی و تدوین یک...