برچسب: پایانه‌های فروشگاهی

مالیات توسعه محور با استانداردهای GS1

فصلنامه شماره 47(زمستان 1401)- سیده آمینه عالم‌بین چکیده اصلاح و هدفمندکردن درآمدهای مالیاتی یکی از عواملی است که هم‌زمان موجب رشد اقتصادی کشورها و افزایش درآمدهای دولت‌ها می‌گردد. احصای اطلاعات صحیح مؤدیان مالیاتی و...