برچسب: هماهنگی

هماهنگی زنجیره ارزش غذایی در عمل (قسمت اول)مطالعات موردی از اروپا و استرالیا در مورد ایجاد نوآوری‌هایی در زنجیره‌ای کالا

فصلنامه شماره 47(زمستان 1401)- فرامرز حضرتی چکیده کسب و کارهای زنجیره ارزش غذایی از اتحاد شرکای به صورت­های عمودی یا افقی تشکیل می­شوند تا از طریق این اتحاد هم بر شکست زنجیره غلبه کنند...