برچسب: مواد غذایی

استانداردهای بلاک‌چین و GS1 در زنجیره غذایی : مروری بر احتمالات و چالش‌ها

فصلنامه شماره 47(زمستان 1401)- فائزه شکری چکیده جهانی‌شدن زنجیره‌های تأمین مواد غذایی[1] پیچیدگی قابل‌توجهی را به سیستم‌های مواد غذایی اضافه کرده و عدم تقارن بین اطلاعات ‌تولیدکنندگان مواد غذایی و ‌مصرف‌کنندگان آن‌ها ایجاد کرده...