برچسب: منبع‌یابی و شناسایی تأمین‌کننده

تحلیل و استخراج نیاز واقعی و تقاضای بالفعل صنایع داخلی به خدمات مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (قسمت دوم)

سیده آمینه عالم‌بین- فصلنامه شماره 49(تابستان1402) چکیده در قسمت اول مقاله با انواع سیستم‌های شناسایی و طبقه‌بندی و کاربردهای آن آشنا شدیم. همچنین متوجه شدیم مرکز دامنه وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهد که...