برچسب: مدیریت اطلاعات

تحلیل و استخراج نیاز واقعی و تقاضای بالفعل صنایع داخلی به خدمات مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران(قسمت پایانی یا سوم)

سیده آمینه عالم بین -فصلنامه شماره 50(پاییز1402) مقدمه در قسمت‌های قبل مقاله با انواع سیستم‌های شناسایی و طبقه‌بندی و کاربردهای آن آشنا شدیم. همچنین متوجه شدیم مرکز دامنه وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهد...

تحلیل و استخراج نیاز واقعی و تقاضای بالفعل صنایع داخلی به خدمات مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (قسمت دوم)

سیده آمینه عالم‌بین- فصلنامه شماره 49(تابستان1402) چکیده در قسمت اول مقاله با انواع سیستم‌های شناسایی و طبقه‌بندی و کاربردهای آن آشنا شدیم. همچنین متوجه شدیم مرکز دامنه وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهد که...