برچسب: مدل سازگاری لجستیک

مدل سازگاری لجستیک (LIM)

فصلنامه شماره 43 (تابستان 1400) چکیده مدل سازگاری لجستیک (LIM) توسط جامعه لجستیک و حمل‌ونقل GS1 که خرده‌فروشان، تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، ارائه‌دهندگان خدمات لجستیک و سایر سازمان‌های عضو را در برمی‌گیرد، ایجاد شده...