برچسب: مبارزه با قطعات جعلي، تبادل اطلاعات الكترونيك، رديابي و رصد محصولات و خدمات، رضايت مشتريان

رديابي در قطعات و سيستم هاي صنعتي با استفاده از استانداردهاي GS1

فصلنامه شماره 40 (زمستان 1398) چکيده صاحبان صنايع و نام‌های تجاري با چالش‌های بسياري در زنجيره تأمین خود روبرو هستند. سوءاستفاده از نامتجاري و توليد قطعاتجعلي، دسترسي و مشاهده آنلاين اطلاعاتمحصول، تبادل اطلاعات سريع...