برچسب: شناسه خدمات

ارائه خدمات مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با رویکرد نوین و دیجیتالی

ارائه خدمات مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با رویکرد نوین و دیجیتالی فصلنامه شماره 46(پاییز 1401)- سعید محمدابراهیم، منصور حسنی چکیده امروزه با توسعه ارتباطات شبکه‌­های مخابراتی، کاربرد رایانه و مخابرات در...