برچسب: شناسنامه گوهرسنگ

مزایای شناسنامه‌دار کردن گوهر سنگ

فصلنامه شماره 51(بهار1403)-سید مصطفی حسینی-محسن ربیعی چکیده شناسنامه محصول امکان جدیدی است که برای صاحبان صنایع فراهم آمده است تا محصولات خود را به شکل دقیق معرفی و از برند خود محافظت نمایند. از...