برچسب: سیستم‌های اطلاعاتی

پیاده‌سازی ISMS و ITILجهت بهبود سیستم‌های اطلاعاتی و خدمات فناوری اطلاعات در مرکز ملّی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران

فصلنامه شماره 46(پاییز 1401)- لیلا حسین‌زاده، میلاد بزمونه چکیده در طول سال‌های اخیر ماهیت سیستم‌های اطلاعاتی به طور عمده‌ای تغییریافته و تبدیل به بخش بزرگی از فرآیندهای کسب‌وکار شده است. اطلاعات، به یک دارایی...