برچسب: سیستم‌های اطلاعات‌عمودی

سیستم‌های بین سازمانی و کیفیت داده در سطح صنعت: یافته‌های اکتشافی استفاده از استانداردهای GS1 در بازار خرده فروشی هلند

فائزه شکری-فصلنامه شماره 50(پاییز1402) چکیده استانداردها به‌طورکلی نوید کارایی و اثربخشی بیشتر را در تجارت الکترونیکی‌‌ می‌دهند. دستیابی به این دستاوردها به توسعه و پذیرش استاندارد در محیط تجاری آن بستگی دارد. چندین مطالعه...