برچسب: ردیابی، زنجیره تامین، GS1، کشاورزی

ردیابی محصولات شیمیایی مورد استفاده درکشاورزی در طول زنجیره تامین

فصلنامه شماره 40 (زمستان 1398) چکیده امروزه مصرف کنندگان در بسیاری از نقاط جهان بدنبال شواهد قابل استناد در خصوص کیفیت و ایمنی محصولات مورد نظر خود هستند. این موضوع دلایل مختلفی دارد از...