برچسب: بهداشت و درمان

تأمین اعتماد در مدیریت زنجیره‌تأمین در همه‌گیری کرونا

فصلنامه شماره 46(پاییز 1401)- فاطمه رحیمی چکیده مدتی است که از تولید واکسن کووید-19 می‌گذرد، ذی‌نفعان این واکسن از سراسر جهان برای اطمینان از در دسترسی‌پذیری و پذیرش این واکسن‌ها به همکاری یک سازمان...

قابلیت استانداردهای GS1 و راهکارهای هوشمند سازی بخش سلامت

مهناز آقاجانی– تابستان 1401 چکیدهافزایش رجوع به بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها موجب شده است تا این مراکز استراتژیک در مقاطع زمانی خاص با ازدحام جمعیت روبرو شوند و درنتیجه کاهش کیفیت خدمت‌رسانی و افزایش میزان...