برچسب: باشگاه‌ها

هماهنگی زنجیره ارزش غذایی در عمل (قسمت دوم)مطالعات موردی از اروپا و استرالیا در مورد ایجاد نوآوری‌هایی در زنجیره‌ای کالا

فصلنامه شماره 48(بهار 1402)- فرامرز حضرتی چکیده اکنون به پنج مطالعه موردی کوچک می‌رویم که در آن به برخی سرمایه‌گذاری‌های گذشته در مکانیسم‌های هماهنگی زنجیره ارزش نگاه می‌کنیم که مجموعاً توسط کسب‌وکارهای زنجیره‌ای که...

هماهنگی زنجیره ارزش غذایی در عمل (قسمت اول)مطالعات موردی از اروپا و استرالیا در مورد ایجاد نوآوری‌هایی در زنجیره‌ای کالا

فصلنامه شماره 47(زمستان 1401)- فرامرز حضرتی چکیده کسب و کارهای زنجیره ارزش غذایی از اتحاد شرکای به صورت­های عمودی یا افقی تشکیل می­شوند تا از طریق این اتحاد هم بر شکست زنجیره غلبه کنند...