برچسب: بارکدخوان، کاربرد بارکد در صنعت بهداشت و درمان، کاربرد بارکدخوان، سازمان جهانی GS1

کاربردهای بارکدخوان در صنعت بهداشت و درمان

فصلنامه شماره 41 (بهار 1399) چکیده: یکی از فناوری‌هایی که در مراقبت‌های بهداشتی، نادیده گرفته‌شده بارکد و دستگاه بارکدخوان است. هیچ‌کس انکار نمی‌کند که اورژانس، داروهای پزشکی، ابزارهای پزشکی و تشخیص صحیح برای درمان...