برچسب: اطلاعات محصول، تبادل اطلاعات الكترونيكی، لينك ديجيتال، خريد اينترنتي، بروشور الكترونيكی

دريافت اطلاعات موردنیاز محصول در فضاي الكترونيكی با راهكارهاي GS1

فصلنامه شماره 39 (پاییز 1398) چکيده چالش دستيابي به اطلاعات موردنیاز صحيح و به‌موقع با افزايش عرضه‌کنندگان محصول و بالا رفتن تنوع نام محصولات و نام‌های تجاري روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود. كاربران محصولات به اطلاعات...