برچسب: ابزارهاي شناسايي خودكار، باركد، GTIN، GS1 دیتا بار، شناسههاي كاربردي‌ (AI ها)، قيمت، تاريخ انقضا، سري ساخت (لات نامبر يا شماره بچ)، شناسايي، بهينه‌سازي و خودکارسازی فرآيندها، مديريت اطلاعات.

دیتا بار GS1 راه دستيابی به اطلاعات مديريتی و مبادله‌ای كالا

فصلنامه شماره 39 (پاییز 1398) چکیده: سازمان جهاني GS1 پيشرو در زمينه تكنولوژي‌هاي نوين باركد و راهكارهاي بهره‌برداري از كد استاندارد بر پايه سه‌گام شناسايي، ضبط و انتشار اطلاعات كالا و تأمين‌كنندگان در زنجيره...