جرثقیل سقفی

کتاب GS1

شناسنامه کتاب

document  نام کتاب:      آشنایی با استانداردها و راهکارهای بارکد GS1
document  گردآوری:    مرحوم محمد احمد زاده
document  ویراستار:      همت مراد قلندری

Download  برای دانلود کتاب GS1 روی آیکن دانلود کلیک کنید.