جرثقیل سقفی

نحوه ارسال مقاله

* برای ثبت مقاله خود در سایت مراحل ذیل را به ترتیب طی نمایید:
* بعد از ورود به سایت در اولین قدم عضو شوید.
* توجه: در زمان واردکردن اطلاعات شخصی دقت نمایید. مشخصاتی که در این قسمت وارد می‌نمایید به‌عنوان مشخصات نویسنده مقاله ذخیره می‌گردد.
* فایل word مربوط به قالب مقاله‌ها را ازاینجا دریافت نمایید.
* مقاله خود را تحت قالب ویراستاری نمایید.
* عکس‌های مربوط به مقاله خود را در یک پوشه قرار دهید سپس آن به‌صورت فشرده ذخیره نمایید.
* توجه: اندازه فایل‌ها می‌تواند حداکثر 10 مگابایت باشد.
* در سایت منوی ارسال مقاله را انتخاب کنید.
* شناسه کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.
* اطلاعات خواسته‌شده را وارد کنید.
* فایل‌های مربوطه را ارسال نمایید.
* با انجام مراحل بالا مقاله شما ثبت‌شده و به اطلاع سردبیر می‌رسد. مقاله شما در اولین فرصت به داور مربوطه سپرده می‌شود. اگر مقاله شما تائید شود و یا نیاز به بازنگری داشته باشد با شما تماس گرفته می‌شود.
* شایان‌ذکر است که در صورت عدم دریافت موارد ذکرشده به‌طور کامل، مجله از ادامه  فرآیند بررسی مقاله معذور خواهد بود.