جرثقیل سقفی

مجله علمی – تخصصی ایکد مرداد ۹۶ منتشر شد

ماهنامه مرداد ماه دارای 4 فصل اصلی می باشد. فصل اول آن به ارائه مقالات تخصصی استفاده از استانداردهای GS1  در 2 حوزه زنجیره تامین و بانکداری پرداخته است.

فصل دوم ارائه گزارشات تخصصی در حوزه های E-commerce ، NFC ، GS1 Cloud  و سیستم کد گذاری ناتو پرداخته است.

فصل سوم ارائه مطالعات موردی استفاده از استانداردهای GS1 در خرده فروشی و ارائه تجربیات 3 شرکت معتبر جهانی است.

و نهایتا” فصل آخر به معرفی آخرین اخبار مرکز GS1 ایران پرداخته است.

امید است انتشار این ماهنامه نقطه عطفی در دانش بنیان نمودن کلیه فرآیند های تجاری، اقتصادی و صنعتی کشور باشد.