جرثقیل سقفی

قابليت‌ها و توانمندي‌هاي استاندارد GS1 در حوزه سلامت

ماهنامه شماره13(شهريور ماه 1395)

مقدمه

بيمارستان سناتوريو گومز آرژانتين: بهبود امنيت بيماران به علت بکار بستن ابتكار رهگيري

مديريت بيمارستان با ايجاد سيستم رهگيري دارويي ملي به عنوان ابزاري براي افزايش امنيت دارويي بيماران در زنجيره تأمین بهره برد. آنها همچنين با ايجاد قوانين و سیاست‌هایی، سيستم مديريت خدمات رهگيري الكترونيك را براي بيماران برقرار كرده و در نتيجه آن نیازمندی‌های استفاده از سيستم رهگيري ملي را تأمین نمودند. فرايند جديد به شكل موثري در چهار حوزه كليدي اثر‏گذار و باعث بهبود عملكرد آنها شد. اين چهار حوزه كه بيمارستان آنها را به عنوان حوزه هاي بحراني كه مي‏بايست رهگيري در آنها نهادينه شود عبارت بودند از دريافت، بسته گشايي، توزيع و مديريت. موفقيت اين فرايند مستلزم هماهنگي‏ها و نظم درون سازماني و حمايت همه بخش‏هاي درگير و نيز اعتقاد دروني به استاندارد سازي فرايند‏ها به عنوان ركن اصلي اين سيستم نه‏تنها از طرف مديران بلكه از سمت همه كاركنان در زنجيره تأمین داشت.

زمينه:

اين بيمارستان داراي ايزو ، مأموریتی به جهت افزايش ايمني و نيز كيفيت سلامت براي شهروندان بوينس آيرس دارد. از آنجا كه بيمارستان بر اساس اصول مديريت كيفيت فعاليت مي‏كند فرايند‏هايي براي نهادينه كردن سيستم رهگيري دارويي به جهت افزايش ايمني بيماران و نيز زنجيره تأمین داراست.

چالش‏ها:

چرخه دارويي آرژانتين هیچ‌گاه در مقابل خطراتي كه جان بيماران را تهديد مي‏كند نظير ورود داروهاي تقلبي به چرخه توزيع، سرقت دارويي و نيز تحريف و جعل دارويي ايمن نيست. به جهت نبرد با اين هجمه وسيع و نيز به جهت اطلاع از اتفاقات تأثیرگذار در اين چرخه سازمان ملي دارو، غذا و تجهيزات پزشكي آرژانتين ANMAT اقدام به برقراري سيستم رهگيري ملي نمود. اين سيستم رهگيري قادر به تشخيص، رهگيري، اعتبار سنجي، ثبت تبادلات دارويي و نيز رصد هرگونه تبادلات دارويي درون زنجيره تأمین مي‏باشد. زنجيره تأمین آرژانتين بسيار گسترده و پيچيده و شامل بازيگران متعدد شامل بيمارستان‏ها، بيمه‏ها، تأمین‌کنندگان و نيز توليد‏كنندگان است. اين بازيگران داراي سطوح متفاوتي از ميزان پذيرش و به‌کارگیری فناوری‌های الكترونيك در تبادلات خود هستند كه الزاماً با يكديگر مطابقت ندارند. در ضمن در كشور آرژانتين تمامي داروها ملزم به استفاده از باركد GTINو نيز شماره سريال كالا در انواع باركد خطي، ماتريسي و RFID هستند.

راهكار: بكار گيري سامانه رهگيري

بيمارستان در خلال برقراري سيستم رهگيري داخلي و نيز در برقراري ارتباط با سامانه ملي دارو بر آن شد تا سيستم داخلي بيمارستان خود را نيز ارتقا ببخشد. به عنوان نمونه بيمارستان اقدام به برپايي سيستم مديريت خود‏كار ذخيره براي تمامي دارو‏هاي دريافتي اعم از دارو‏هاي دريافتي از توليد‏كنندگان يا عرضه كنند‏گان و يا فروشند‏گان جزء نمود. در اين اثنا بيمارستان اقدام به تقويت سيستم رهگيري داخلي خود نيز نمود. در اين خصوص آنها ابزاري را ابداع نمودند كه اقدام به ثبت تمامي اطلاعات موثر دارويي از جمله تاريخ توليد و انقضا در مبدأ ورود به بيمارستان مي‏كرد. اينها مقدماتي بودند كه بيمارستان را براي پيوستن به سامانه ملي رهگيري داروي آرژانتين مهيا مي‏ساخت.

ركن اساسي رهگيري دارو، كد حك شده بر روي دارو است. اين كد در هر يك از مراحل چهارگانه ساختار اصلي سيستم رهگيري را شكل مي‏دهد. اين مراحل عبارتند از دريافت، بسته‏گشايي، توزيع و مديريت.

 • مرحله دريافت: در اين مرحله، اطلاعات مرتبط با شماره باركد دارو در بانك اطلاعات دارويي بيمارستان ذخيره مي‏شود .اين اطلاعات دارو اعم از صورتحساب و شماره شناسه كالا در هر دو سامانه بيمارستاني و نيز ملي ثبت مي‏شود.
 • مرحله بسته‌گشايي: سيستم قانون‏گذاري در آرژانتين توليدكنند‏گان را ملزم به استفاده از باركد در بسته‏بندي اوليه و ثانويه کرده است اما نوع( خطي، يك‏بعدي، دوبعدي و يا تگ‏هاي راديويي) آن را مشخص نکرده است. در اين مرحله نياز است تمامي داروها پس از بسته‏گشايي مجدد در بسته‏هاي کوچک‌تر بسته‏بندي شده و كد شناسه روي آنها حك شود. بيمارستان مذكور نيز براي حصول اطمينان از اين فرايند از دستگاه مخصوص براي شكستن قرص‏ها استفاده مي‏كند و آنها را در بسته‏هايي جداگانه قرار مي‏دهد و اطلاعات حياتي دارو از قبيل تاريخ توليد و انقضاء را روي بسته‏هاي ثانويه نيز حك مي‏كند. متأسفانه در اين بخش بيمارستان قادر به ثبت اطلاعات توليد‏كنندگان كه مورد نياز سامانه ملي مي‏باشد، در سيستم خود نيست.

دستگاه بسته‏بندي مجدد

سامانه مديريت انبار

سامانه دريافت دارو

 • مرحله توزيع: از آنجا كه توزيع روزانه دارو به تمامي بخش‏هاي گوناگون بيمارستان فرايندي بدون توقف و مهم است، براي هر بخش دستگاه اسكنر باركد خريداري شده است تا بيمارستان در هر زماني از محل و ميزان داروي هر بخش مطلع باشد.
 • مرحله مديريت: بيمارستان تصميم گرفت تا اطلاعات مصرف دارو را پس از اطمينان از 5 مرحله مديريتي صحيح (بيمار صحيح، داروي صحيح، دوز صحيح، مسير صحيح و نيز زمان صحيح) به سامانه ملي رهگيري دارويي اطلاع دهد. در ابتدا فرايند رهگيري دارو در بيمارستان تنها و به عنوان نمونه در بخش انكولوژي بيمارستان برقرار گرديد تا پس از اطمينان به بخش‏هاي ديگر تسري يابد. در اين فرايند نمونه، بخش‏هاي زير توسط بيمارستان رصد مي‏شد:
 • گروهي از افراد در خصوص مسايل مادي و نيز تعامل بخش‏هاي مختلف بيمارستان در خصوص بهبود كيفيت ايمني بيماران فعاليت مي‏كردند.
 • پروتكل‏ها و آيين‏نامه هاي داخلي بخش انكولوژي در تعامل با اين فرايند استانداردسازي شد و اطلاعات مصرف دارو در پرونده الكترونيكي بيماران توسط پزشك مربوطه ثبت گرديد.
 • تهيه داروهاي تركيبي نيز در اين بخش توسط سيستم مديريت انبار دارویی مديريت مي‏شد. تحت اين مديريت، اطلاعات اين قبيل داروها نيز در سامانه داخلي دارويي ذخيره شد.
 • پس از آماده سازي دارو، سيستم به آن يك باركد تحت استاندارد GS1 تخصيص مي‏دهد. از طرف ديگر بيماران نيز داراي مچ‏بندي هستند كه باركد دوبعدي ماتريسي آن، حاوي تمامي اطلاعات پزشكي بيماران است. مضاف بر اين، هر روش درماني نيز در ارتباط مستقيم با اين فرايند داراي يك كد شناسايي است.
 • در اين هنگام پزشك باركد بيمار را اسكن كرده و همزمان باركد دارو نيز اسكن مي‏شود. سيستم در اين زمان روش درماني را با بيمار و دوز مصرفي دارو تطبيق مي‏دهد و در صورت تاييد، اطلاعات در سامانه ملي ذخيره مي‏گردد.

يكي از بزرگ‌ترین مزاياي اين سيستم دوري جستن از خطا و اشتباهات احتمالي حاصل از دخالت فرايندهاي غیر خودکار در اين چرخه است . افزون بر اين، بيمارستان از لحظه ورود دارو به خوبی مي‏داند دارو كجاست و در چه مرحله اي به بيمار تحويل مي‏شود. با اجراي موفقيت آميز اين سيستم توسط بيمارستان حالا زمان آن است تا اين فرايند در بخش‏هاي ديگر بيمارستان نيز بكار گرفته شود. در اين خصوص پزشكان و پرستاران به عنوان عوامل اجرايي مي‏بايست دانش بروزي را داشته باشند و همچنين آيين‏نامه‏هاي داخلي نيز مي‏بايست بروز شوند.

بيمارستان سنت جيمز دوبلين، ايرلند: تهيه و تداركات الكترونيك

مجموعه مديريت بيمارستان در سال 2013 برنامه اي را براي اثبات كاركرد موثر فرايند خودكار سازي تهيه اقلام مورد نياز بيمارستان با چند شركت آغاز نمود. هدف از اين برنامه استاندارد سازي فرايند خودكار ثبت سفارش و درخواست و ارسال آن براي شرکت‌های تأمین‌کننده بود. اين فرايند، فرايند كاغذي معمول را ملغي مي‏كند و يك ارتباط مستقيم ميان واحدهاي تجاري و بيمارستان ايجاد مي‏نمايد. سيستم جهاني GS1 و شناسه آن براي محصولات و مكان آنها در هسته اصلي اين راهكار اتوماسيون و رهگيري قرار دارد. در اواسط سال 2014 ميلادي اولين ارتباط با يكي از شرکت‌های تأمین‌کننده برقرار شد و در حال حاضر تمامي شركت‏هايي كه استاندارد GS1 را بپذيرند به اين فرايند دعوت مي‏شوند.خلاصه‏اي از برنامه زماني و دستاوردهاي بيمارستان به شرح زير به اطلاع مي‏رسد:

1995- مديريت يكپارچه اطلاعات و ساختار داده‏ها

2003- استفاده از باركد دو بعدي GS1 و سيستم رهگيري در بخش هموفيلي

2008- مديريت بي سيم

2011- رهگيري ابزار مورد استفاده در جراحي

2012- پروژه خودكار‏سازي تأمین اقلام مورد نياز

2016- برقراري اولين ارتباط با شركت تأمین‌کننده

آينده – كار براي برقراري ارتباط با كليه شركت‏هاي تأمین دارويي

چالش مهم: پيروي از سیاست‌های كلان اقتصادي كشور ايرلند.

زمينه:

اين بيمارستان سابقه بسيار طولاني در استفاده از استاندارد GS1 دارد. به جهت دستيابي به ايمني بالاتر و كسب رضايت‏مندي بيماران، برنامه‏ريزان بر آن شدند تا مسير محصول را از توليد‏كننده تا بيمار با استفاده از تجهيزات الكترونيكي نظير اسكنر‏هاي باركد خوان كنترل كنند و فرايند كاغذي را به حداقل برسانند. در حال حاضر تمامي امور ثبت درخواست، تحويل، دريافت و پرداخت، و صدور فاكتور در ساير بيمارستان‏ها به صورت كاغذي انجام مي‏شود و ادامه اين روند مصرف كاغذ را در اين كشور افزايش مي‏دهد.

راهكار:

اين بيمارستان با استفاده از سيستم كد گذاري GS1 و به اشتراك گذاري آن با ساير تأمین‌کنندگان فرايند تأمین خودكار را آغاز نمود. سپس تأمین‌کنندگان اطلاعات محصولات خود را تحت اين كد‏ها در سامانه‏اي كه بيمارستان نيز به آن دسترسي دارد ذخيره كردند و بر اساس آن اقدام به تشكيل کاتالوگ الكترونيكي نمودند. مرحله بعد تبادل 4 پيام مهم الكترونيكي است كه بايد ميان درخواست‏دهنده و تأمین‌کننده انجام پذيرد.

مرور مراحل بکار گرفته شده در اين فرايند:

فاز اول:

 • پذيرش مقررات حاكم بر استاندارد GS1
 • ثبت اطلاعات در سامانه ملي NPC

فاز دوم:

 • استاندارد سازي تبادلات پيام‏هاي تجاري

فاز سوم:

 • استاندارد SSCC براي جعبه‏هاي حمل
 • برقراري كامل استاندارد GS1

((منحني تطابق تأمین‌کنندگان با فرايند))

D:\Health\gs1_healthcare_reference_book_2015-2016-24.jpg

گام اول:

استاندارد سازي كدگذاري محصولات و اطلاعات پايه

هماهنگ سازي كد و به اشتراك گذاري اطلاعات كد‏ها ميان بيمارستان و تأمین‌کنندگان: اين امر صحت تبادل و نيز ماهيت آنها را ميان بيمارستان و تأمین‌کنندگان را تأمین مي‏كند. موسسه GS1 ايرلند هم بيمارستان و هم تأمین‌کنندگان را در اين مهم حمايت مي‏كند.

NPC چيست؟

NPC سامانه ملي اطلاعات محصولات توليدي در كشور ايرلند مي‏باشد. اطلاعات اين سامانه به صورت به روز در اختيار سازمان GS1 ايرلند قرار داشته و اطلاعاتي نظير قيمت كالا، نوع كالا، شرايط بسته‏بندي، واحد‏هاي اندازه گيري و نيز ساير توضيحات تكميلي مرتبط با كالا را در خود ذخيره مي‏كند. صحت اين مجموعه از اطلاعات بي‏شك نه‏تنها براي زنجيره تأمین بلكه براي افزايش ايمني بيماران حائز اهميت است.

آغاز فرايند مديريت اطلاعات:

وظايف تأمین‌کنندگان:

 • تخصيص GTIN: تأمین‌کنندگان براي كالاي خود كد شناسه دريافت مي‏كنند.
 • الصاق كد: كد دريافتي در فرايند متناسب با محصول به كالا الصاق مي‏شود.
 • تكميل اطلاعات: اطلاعات كالا توسط تأمین‌کنندگان گردآوري مي‏شود.
 • بارگذاري اطلاعات: اطلاعات در سامانه ملي NPC بارگذاري مي‏شوند.

وظايف متقابل بيمارستان:

 • دريافت اطلاعات: بيمارستان اطلاعات كالاي مورد نياز را از سامانه ملي استخراج مي‏كند.
 • ورود و تطبيق اطلاعات: بيمارستان اطلاعات كالاي مورد نياز خود را با اطلاعات موجود در سامانه ملي با استفاده از نرم افزاري كه به همين جهت طراحي شده است مطابقت مي‏دهد.(نرم افزار مديريت و تطبيق اطلاعات PIM)
 • وارد كردن اطلاعات: نرم افزار، اطلاعات تطبيقي را در سامانه خود ذخيره مي‏كند.

گام دوم:

استاندارد سازي فرايند الكترونيك تأمین(EDI):

توسعه استاندارد سازي تبادلات پيام‏هاي تجاري ميان بيمارستان و زنجيره تأمین تحت زبان مشترك EDI منطبق بر استانداردهايGS1 مي‏باشد. پيام‏هايي مانند درخواست‏هاي خريد و نيز فاكتور‏ها از جمله همين پيام‏ها می‌باشند.

يك پيام الكترونيك شامل موارد زير است:

 • كد GLN خريدار (كد مكان)
 • كد GLN فروشنده (كد مكان)
 • كد GTIN كالا (شناسه بين‏المللي كالا)
 • تعداد واحد درخواستي كالا (كه در سامانه ملي در مورد واحد آن توافق شده است)
 • قيمت كالا

تبديل درخواست به فاكتور:

 • شناسندگان: تاييد تأمین‌کننده اي كه بتواند استانداردهاي مورد لزوم در خصوص تبادلات الكترونيكي پيام‏هاي تجاري را برآورده كند.
 • انتخاب تأمین‌کننده: بر اساس اطلاعات پردازش شده توسط سيستم تطبيق دهنده اطلاعات بيمارستانEDI يكي از تأمین‌کنندگان انتخاب مي‏شود.
 • صدور درخواست خريد: بيمارستان درخواست را صادر مي‏كند.
 • تهيه مستندات و ارسال كالا: تأمین‌کننده كالا و اسناد مربوطه را ارسال مي‏كند.
 • دريافت كالا: بيمارستان اطلاعات كالاي دريافتي با كالاي درخواستي را مطابقت مي‏دهد.
 • تهيه و ارسال فاكتور فروش كالا

هزينه‏هاي مترتب به اين فرايند:

 1. تغييرات سيستمي بيمارستان
 2. برنامه نويسي و گسترش نرم افزار EDI
 3. همكاري و تبادل نظر در خصوص تهيه كاتالوگ الكترونيكي محصول در سامانهNPC

تازه‏ترين برآوردها حكايت از آن دارد كه هزينه‏هاي بارگذاري اين فرايند جديد براي بيمارستان بيشتر از هزينه‏هاي سيستم فعلي نيست و مزاياي بيشتري نيز در آينده نزديك مشاهده خواهد شد.

D:\Health\gs1_healthcare_reference_book_2015-2016-25.jpg

مزايا:

بيمارستان بر اين باور است كه دستيابي به حد بالاتري از ايمني بيماران در بيمارستان نيازمند طراحي زنجيره‏وار و بدون توقف و نيز تبعيت از استانداردهاي بين‏المللي می‌باشد

 1. بهبود امنيت بيماران با پرهيز از دوباره‏كاري
 2. افزايش توانايي براي صحت رهگيري و بازخواني
 3. استانداردسازي و افزايش صحت اطلاعات محصول
 4. حذف فرايند‏هاي غير موثر كاغذي
 5. كاهش زمان توقف كالا‏ها در انبار و در نتيجه كاهش ضايعات انبار
 6. كاهش توليد و بايگاني اسناد اعتباري
 7. خودكار‏سازي انتخاب فاكتور‏ها و تأمین‌کنندگان
 8. افزايش كارايي موثر مديريت زنجيره تأمین و نيز منابع مالي

دانمارك: داروي صحيح براي بيمار صحيح، استفاده از باركد GS1 توانست بهره‏وري تداركات و ايمني بيماران را افزايش دهد.

سيستم توزيع دارويي دانمارك روزانه 20000 واحد دارويي را از طريق شبكه توزيع خود جابجا مي‏كند و آن را به 10 بيمارستان مي‏رساند. جهت حصول كارايي بهينه و موثر بايد يك فرايند كارا نيز در جريان باشد. براي برقراري اين فرايند بي خطا، استاندارد باركد GS1 به عنوان ركن اصلي پذيرفته و بكار گرفته شد. در صورت عدم استفاده ساير شرکت‌های دارويي از استاندارد باركد GS1 ، انجام اين كار سخت‏تر مي‏شد و امنيت بيماران به خطر مي‏افتاد.

زمينه:

دانمارك به 5 ناحيه مجزاي سياسي تقسيم بندي شده است. ناحيه مركزي پايتخت دانمارك بزرگ‌ترین اين 5 ناحيه است. با جمعيتي در حدود 1.7 ميليون نفر و جمعيت شاغل 36000 نفر و بودجه سالانه 36 ميليارد كرون دانمارك.

همان‌طور كه همه مي‏دانيم، ‌‌‌دارو جزء لاينفك درمان بيمارستاني است. در حدود نيمي از دارويي توليدي، در بيمارستان مصرف مي‏شود و الباقي در داروخانه‌های خصوصي بفروش مي‏رسد. داروي مصرفي در اين بخش در سال 2014 بالغ بر 3.1 ميليارد كرون به ازاي 4.6 ميليون واحد يا بسته دارو بود. داروخانه مركزي منطقه پايتخت دانمارك به عنوان قطب تأمین داروي بيمارستان‏هاي ناحيه مركزي عمل مي‏كند.

چالش‌ها:

بزرگ‌ترین چالش سيستم توزيع داروي دانمارك اين است كه بايد شبانه روزي باشد. توليدات همواره با استفاده از متون ارقام و ساير راه‏هاي شناسايي براي اين فرايند مرئي و ديدني مي‏شوند و اين اعداد و ارقام كه حیاتی‌ترین و بحرانی‌ترین اطلاعات هستند همواره بخش كوچكي از فرايند بسته‏بندي را به خود اختصاص مي‏دهند بطوريكه عموماً مقوله برندينگ و طراحي‏هاي مربوط به آن از اهميت بالاتري نسبت به اطلاعات تشخيصي و شناسايي برخوردارند.

بازيگران مهم در چرخه توزيع دارو عبارتند از:

 • توليدكنندگان
 • صنايع بسته‏بندي
 • فروشند‏گان دارو
 • داروخانه بيمارستان
 • پزشكان و پرستاران

چك كردن دارو موضوعي بسيار حياتي است كه انجام آن حداقل يك بار در هر یک از مراحل بالا ضروري است تا از صحت مسير دارو در چرخه مطمئن شويم و استفاده از باركد راهي براي شناسايي دارو توسط بازيگران اصلي است. توليدكنندگان بايد به عنوان بخش نخست توانايي توليد و چاپ باركد را بر محصول خود داشته باشند.

راهكار:پردازش تداركات

D:\Health\gs1_healthcare_reference_book_2015-2016-17.jpg

در اين سيستم از باركد‏هاي شفاف خطي يا دوبعدي استفاده مي‏شود. سيستم مديريت باركدها توسط شركت Amgros كه يك شركت تسهيل تداركات است براي تمامي داروخانه‌های مستقر در بيمارستان‏هاي دانماركي انجام مي‏گيرد. سيستم برنامه ريزي براي سرمايه‏گذاري در منابع دارويي يك فرايند داخلي دارد كه بسته‏هاي دارويي را از طريق اسكن باركد آن در نقاط مهم شناسايي مي‏كند. نقطه اول، دريافت و ذخيره دارو است كه در جاي درست خود باشد. اين فرايند كيفيت باركد‏ها را نيز مورد بررسي قرار مي‏دهد. تحقيقات جديد نشان دهنده آن است كه 90 درصد از 400 محصول دارويي شناخته شده بدون مشكل اسكن مي‏شوند. در هنگام بازگشايي بسته دارو و در هنگام تحويل دارو به بيمار نيز مجدداً باركد دارو به جهت بررسي تعداد و نيز صحت محل قرارگيري دارو و تحويل آن مورد ارزيابي قرار مي‏گيرد.

مزايا:

اين فرايند به طرز چشم گيري سريع و با يك نيرو قابل انجام و تكميل است. اگر باركد در جاي صحيح خود قرار گيرد و نيز اطلاعات ثبت شده صد‏درصد قابل اعتماد باشند حاصل، فرايند امن‏تري خواهد بود.

مسير رسيدن دارو به بيمار از سه نقطه مهم عبور مي‏كند:

 • نوشتن نسخه: پزشك در مورد نوع دارو و دوز مصرفي تصميم مي‏گيرد و آن را در پرونده بيمار ثبت مي‏كند.
 • توزيع دارو: پرستار نسخه و داروي اختصاص يافته و دوز و تعداد آن را كنترل و سپس تاييد مي‏كند.
 • مديريت مصرف: زماني كه بيمار دارو را مصرف مي‏كند.

نتايج:

استاندارد سازي ثبت داده‌ها يك موقعيت منحصر به فرد است براي اينكه چرخه توزيع دارو ايمن‏تر و كاربردي‏تر باشد. اين استاندارد سازي راهكاري است براي انتقال صحيح اطلاعات ميان ساير بازيگران اين چرخه دارويي و به همين دليل تمام صنعت دارويي از اين استاندارد سازي GS1 حمايت مي‏كنند تا به كيفيت بالاتري از تداركات و تهيه دارويي دست يابند. امروزه، تلاش‌هایی براي ترغيب ساير توليدكنندگاني كه هنوز باركد براي محصولات خود تهيه نكرده‏اند در جريان است و در آينده نزديك ثبت باركد براي بسته‌بندی‌های اوليه و ثانويه اجباري خواهد شد و به زودي و به جهت جلوگيري از جعل دارو و نيز تاييد صحت دارو ثبت باركد بسيار حائز اهميت‏تر از حال حاضر خواهد بود.

فرانسه: برقراري فرايند رهگيري در بیمارستان دانشگاه ديون در خلال شناسايي كليه اطاق‌ها و مکان‌ها

زمينه:

اين بيمارستان بزرگ‌ترین بيمارستان عمومي در منطقه بورگوين فرانسه مي‏باشد. بيمارستاني 1700 تختخوابي با 6300 نفر كارمند. تداركات داروخانه بيمارستان يك سيستم رهگيري را بر مبناي باركد GS1 طراحي و اجرا کرده است و مزاياي زيادي را نظير تأثیر رهگيري بر ايمني بيماران را تجربه مي‏كند. واضح است كه توانايي كنترل در رهگيري الكترونيكي محصول نه‏تنها در هزينه و زمان صرفه‏جويي مي‏كند بلكه در خصوص افزايش ايمني و كيفيت بهداشت موثر است. همچنين اين بيمارستان، با بهره‏گيري از سيستم داخلي فوق‏الذكر ، مسير مابين توليد كننده تا واحد درماني را رصد مي‏كند.

چالش:

با افزايش صعودي هزينه‏هاي درمان، كيفيت درمان به همراه اطمينان از امنيت بيماران چالش اصلي در فضاي درماني حاضر است. توانايي رهگيري الكترونيكي محصول در بيمارستان يك قابليت مهم است كه نه‏تنها در هزينه‏ها صرفه‏جويي مي‏كند بلكه در كيفيت و امنيت خدمات رساني موثر است.

راهكار:

بيمارستان يك سيستم رهگيري را براي تداركات انبار بيمارستان خود تهيه کرده است. اين فرايند در زميني به مساحت 5500 متر مربع تحت مديريت بيمارستان قرار دارد. فرايند حاضر، براي رهگيري تمامي ورودی‌های بيمارستاني از باركدGS1 و نيز ساير باركد‏هاي تحت ليسانس GS1 به شرح ذيل استفاده مي‏كند:

SSCC- : كد محل نگهداري

GLN- : كد مكان

GTIN- : شماره كد كالا

GRAI- : كالاهاي برگشت پذير

اين استانداردها براي تمامي كالاي در انبار اعم از كالاهاي هتلي مانند وسائل نگهداري پاك‏كننده‏ها و نيز داروها استفاده مي‏شود. در ابتدا و با استفاده از استاندارد GLN اين بيمارستان 1700 تختخوابي به 12000 كد مكان منحصر به فرد تقسيم شد. كار اين سيستم به اين شكل آغاز مي‏شود كه در زماني كه يك بخش محصولي را طلب مي‏كند، درخواست گيرنده يك كد را به اين درخواست اختصاص مي‏دهد (SSCC). اين درخواست سپس به كد منحصر به فرد وسيله حمل (GRAI) و نيز با كد محل (GLN) متصل مي‏شود و پس از آن تمامي اين كد‏ها را به كد شخص متصل مي‏كند. اين درخواست اسكن شده و با GTIN دارو مرتبط مي‏گردد. به طور موازي زماني كه GTIN اسكن مي‏شود اطلاعات تجاري و تاريخ مصرف آن به همراه ساير اطلاعات بالا ذخيره شده و به سيستم مديريت انبار‏داري متصل مي‏شود. در هنگام تحويل دارو، سيستم تداركات، GLN قابل پيش بيني را اسكن كرده و در صورت تطابق، با زدن يك تيك تاييد آن را به سيستم مديريت انبار‏داري اعلام مي‏كند تا دريافت دارو به پايان برسد. و در نتيجه اين فرايند كه با سرعت و دقت همراه است ايمني و كيفيت خدمات به بيماران افزايش مي‏يابد.

D:\Health\gs1_healthcare_reference_book_2015-2016-20.jpg

مزايا: انبار‏داري و دستاوردهاي موثر

تهيه اين سيستم تداركات باعث كاهش فضاي انبار مورد نياز در واحد‏هاي درماني و در نتيجه كاهش هزينه‏هاي ساخت‏و‏ساز در متر مربع گرديد. اين سيستم همچنين باعث گردآوري همه تجهيزات در يك انبار مركزي تحت مديريت انبار‏داري مي‏شود و از پخش شدن آنها در تمامي بيمارستان جلوگيري مي‏كند. بعلاوه بكاربردن اين سيستم موجب افزايش بهره‏وري با استفاده از تسهيلات ساده و روان انبارداري، با كاهش چرخه برداشت، با توجه به الزامات انبارداري مثل دما، اشتعال‏زايي و …مي‏شود. از ديگر مزاياي اين فرايند مي‏توان به: چرخه كوتاه انبار‏داري، مديريت بهتر شرايط انبار‏داري براي هر محصول و مديريت بهتر بر ثبت و ارسال درخواست اشاره كرد. برقراري اين سيستم تداركات، واحد‏هاي درماني را توجيه كرد تا تعداد جديد داروها را بر اساس ميزان واقعي مصرف بپذيرند. و در نتيجه باعث ارزش آفريني بهتر، كاهش دور ريز با مديريت زمان انقضاي داروها، مديريت زمان، كاهش داروهاي برگشتي در اثر ارسال اشتباه به واحد‏هاي درماني، افزايش بهداشت محيطي با تميزتر شدن جعبه‏هاي حمل مواد استريل شده، كاهش مواد دور ريز در واحدهاي درماني و كاهش زمان اختصاص داده شده جهت بازيافت مواد درماني مديريت بهتر جريان دارو ميان واحد درماني و انبار و دسترسي سريع‏تر به دارو در اوقات اورژانسي و نظم دهي به سيستم ثبت درخواست ميان واحدهاي مختلف درماني و واحدهاي متفاوت دارويي گرديد.

نتيجه‌گيري و پيشنهادات

بر طبق جديدترين نمونه‏هاي اجرا شده در كشورهاي مختلف رفته‌رفته به اين باور رسيده‏ايم كه ظرفيت‏هاي استانداردهاي GS1 در حوزه سلامت به غايت بيشتر از آن چيزي است كه تصور آن مي‏رود. وجود متغير‏هاي آسيب‏پذيري همچون دارو‏ها يا تجهيزات خاص پزشكي كه مستقیماً با جان بيماران در ارتباط هستند لزوم بهره‏گيري از قالبي كه بتواند تمامي فرايند‏هاي مرتبط را همچون زنجيره‏اي متحد به نظم آورد دو چندان مي‏نمايد.

اهميت توجه به مسيري كه اين كالاهاي حياتي در آن جابجا مي‏شوند و نيز زماني كه آنها براي رسيدن از نقطه‏اي به نقطه ديگر صرف مي‏كنند بسيار مهم هستند. جدا از اينكه دارو‏ها اصلي يا تقلبي هستند و نيز فارغ از تحريف‏هاي متداول دارويي و نيز كالاهاي متشابه، محل نگهداري داروها و تجهيزات و نيز تاريخ‏هاي توليد و انقضاء اركان اصلي اين مبحث هستند. وجود نظام تاييد شده‏اي كه تمامي دغدغه‏هاي توليد‏كنندگان، تأمین‌کنندگان و از همه مهم‌تر مصرف‏كنندگان را پاسخگو باشد به عنوان راهكاري موثر مي‏تواند مورد توجه صنعت سلامت كشور باشد. بهره‏گيري از اين راهكارها و بومي‏سازي نرم‏افزارها و سخت‏افزار‏هاي مرتبط با آنها به عنوان پوششي محافظ می‌تواند از جان رنجور بيماران در برابر خطا‏ها يا اشتباهات محافظت كند. تعدد فرايند‏هاي تكراري و كاغذ بازي‏هاي معمول در تهيه و تأمین كالاهاي سلامت محور ضريب بروز خطاهاي انساني را افزايش مي‏دهند.قطعاً کسی شكي در تعهد بدنه سلامت كشور ندارد ليكن حركت به سوي خودكارسازي فرايند‏هاي تكراري و حذف عملياتي كه ماشين‏ها و دستگاه‏ها به راحتی مي‏توانند انجام دهند باعث مي‏شود كادر درماني بيشتر توان و انرژي خود را مصروف سلامت جسمي و از همه مهم‌تر سلامت رواني بيماران نمايند. آزاد سازي زماني كه كادر درماني در گذشته‏اي نه‏چندان دور به اموري همچون بايگاني‏‎هاي معمول پزشكي مي‏كردند و سپردن اين امور به ماشين‏هاي خودكار فرصتي را پديد مي‏آورد كه آنها به امور مهم‏تري بپردازند كه تاكنون فرصت پرداختن به آنها را نداشته‏اند. بي‏شك هر مجموعه اي به جهت مرتفع ساختن مشكلاتش راهكارهايي را از انواع سخت‏افزاري و يا نرم‏افزاري برمي‏گزيند اما وجود راهكارها و نرم‏افزار‏هاي متعدد كه در تماس با يكديگر توانايي ايجاد ارتباط موثر را ندارند در دراز مدت مجموعه‏هاي جزيره‏اي را در پيوستن به يكديگر دچار مشكلات فراوان كرده و آنها را به يافتن راه حلي جامع‌تر مجبور خواهد كرد كه همين امر هزينه‏هاي بسياري را به اين مجموعه‌ها وارد خواهد آورد. استفاده از راهكارهاي جامعي كه بعد از تجربيات ساير همكاران اين صنعت در نقاط ديگر دنيا استفاده شده‏اند و ايرادات و اشكالات آنها در گذر از تنگناهاي اجرايي مشخص شده است به نظر منطقي‏تر و بروز‏تر و نيز اقتصادي‏تر مي‏نمايد. استفاده از مجموعه راهكارها و فرايند‏هاي GS1 كه زبان بين‏المللي كسب و كارها و تجارت‏هاي خرد و كلان مي‏باشند و در نقاط مختلف دنيا بر موثر بودن آنها اجماع جهاني وجود دارد از اين دسته‏اند. راهكارهايي كه مي‏توانند با بومي‏سازي صنعت سلامت، كشورمان را به اين مجموعه عظيم جهاني پيوند بزنند و با استفاده از ظرفيت‏هاي بي بديل بومي، سود سرشاري را به اين صنعت سرازير كنند و نيز با استفاده از راهكارهاي آزموده شده باعث رشد كيفيت ارائه خدمات و نيز افزايش ايمني بيماران گردنند.