جرثقیل سقفی

فصل سوم :مقالات استفاده از استانداردهای GS1

document  دوره‏ هاي آموزشي دريافت گواهينامه سيستم GS1

document  ايجاد قابليت همكاري در اقتصاد ديجيتال

document استانداردهاي GS1: انتخابي منطقي براي لجستيك

دوره‏ هاي آموزشي دريافت گواهينامه سيستم GS1

ماهنامه شماره9(اردیبهشت ماه 1395)

بخش اول

1- مقدمه

دوره‌های آموزشي پایه سیستم GS1 از 7 سطح تشکیل شده است. اين 7 سطح شما را با دانش مورد نیاز برای دریافت گواهینامه سیستمGS1 آشنا می‌کند.
اين هفت سطح عبارت‌اند از:
• آشنايي با GS1
• مباني كليدهاي ID (GTIN, GLN,SSCC)
• مباني GDSN (آشنايي با GPC)
• مباني باركدها (EAN, UPC)
• مباني كيفيت داده
• مباني EDI
• مباني EPC/RFID
اين مقاله مروري است بر محتواي آموزشي 3 سطح اول.

2- آشنايي باGS1

در اين بخش مفهوم GS1 شرح داده ميشود و اينكه براي چه بخش‌هایی كاربرد دارد، چه ارزشي براي تجار و مشتريان ايجاد ميكند و چطور از سطح جهاني تا سطح منطقهاي كاربرد دارد.

2-1 . GS1 چيست؟

GS1 يك سازمان بيطرف و غيرانتفاعي است كه استانداردهايي را به عنوان زبان مشترك براي آسانسازي تجارت شركتها با يكديگر ايجاد كرده و توسعه ميدهد.
استانداردهاي GS1 اعضاي زنجيره تأمین را اعم از توليدكننده، توزيع‌كننده، خردهفروش، بيمارستان، حمل‌‌و‌نقل، سازمان مشتريان، قانونگذاران و غيره، کنار هم قرار داده و توسط زنجيره‌هاي چندملیتی بزرگ استفاده می‌شود.

با استفاده از استانداردهاي GS1 زنجيره تأمین سريعتر و كاراتر شده پيچيدگي و هزينه آن كمتر می‌شود. در واقع GS1 زبان جهاني تجارت است كه گستردهترين و پركاربردترين سيستم استانداردهاي زنجيره تأمین را توسعه داده و پيادهسازي ميكند.

2-2 . GS1 در چه بخش‌هایی كاربرد دارد؟

GS1 در سه بخش خرده‌فروشی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و تداركات داراي راه حلهاي استاندارد شده است.
در واقع با جريان كالا در طول زنجيره تأمین اطلاعات آن نيز جابجا ميشود، اطلاعات مربوط به مشخصات كالا، روابط بين
اعضاي زنجيره (به عنوان مثال خردهفروش و توليدكننده)، جابجايي كالا و خود كالا.
استانداردهاي GS1 ارتباط بين اعضاي شبكه را استاندارد ميكنند تا ارتباطات سریع‌تر، كاراتر، شفاف و سازگار باشند.
2-3 . GS1 چگونه كار ميكند؟
GS1 سه اقدام اساسي انجام می‌دهد: شناسايي، تبديل (ضبط خودكار) و انتشار (تبادل الكترونيكي) كه هر یک شرح داده می‌شود.
• شناسايي: GS1 هر كالا، جعبه و پالت آن را به شكل منحصربه‌فرد شناسايي و كدگذاري می‌کند. اين كدها در همه زنجيره تأمین ثابت و قابل شناسايي است.
• تبديل (ضبط خودكار): كدهاي شناسه GS1 توسط نمايشگرهاي مختلف مانند باركد نمايش داده مي‌شود كه توسط اسكنرها قابل خواندن هستند يا توسط برچسبهاي RFID منتشر مي‌شوند.
• انتشار (تبادل الكترونيكي): GS1 دادههاي كالا و دادههاي تراكنشي را ارائه داده و كيفيت داده را تضمين می‌کند.
با استفاده از سه اقدام شناسايي، تبديل و انتشار، GS1 توانسته است قابليت ديده شده را براي زنجيره تأمین فراهم كند، بدين ترتيب زنجيره تأمین كارا، امن، انطباقپذير و پايدار خواهد بود.

2-4 . مزاياي GS1

GS1 با قابليتهاي خود مزاياي زير را براي بخشهاي مختلف فراهم می‌کند:
• حركت سريع كالاي مشتريان
• غذاي تازه
• پوشاك
• تبادل نظر و سخت‌افزار (DIY / Hardlines)
• مواد خام
الف) مزاياي GS1 بخش خرده‌فروشی:
استانداردهاي GS1 با دقت در موجودي، موجودي خروجي كمتر و سرعت بالاتر در بازار سبب ايجاد كارايي ميشوند.

استانداردهاي GS1 با رديابي، فراخواني، انطباق‌پذيري و مبارزه با تقلب سبب ايجاد امنيت ميشوند.
ب) مزاياي GS1 بخش مراقب سلامت:
استانداردهاي GS1 با جلوگيري از خطا و فراخوان كامل هدف‌گذاري شده، امنيت بيمار را ايجاد ميكنند.

استانداردهاي GS1 با موجودي كمتر، توسعه اتوماسيون فرايندها و فراخوان، كارايي را افزايش ميدهند.
استانداردهاي GS1 با استفاده از احراز هويت، فراخوان محصول و رديابي، انطباق را ايجاد ميكنند.
استانداردهاي GS1 اطمينان ميدهند كه دارو يا ابزار صحيح، با دوز صحيح، طبق قوانين صحيح، در زمان صحيح، به بيمار صحيح برسد.
ج) مزاياي GS1 بخش حمل‌ونقل و لجستيك:
حمل‌ونقل و لجستيك در سه حوزه جادهاي، ريلي و دريايي وجود دارد.
استانداردهاي GS1 زمان ثبت شدهو قابليت رؤیت از يك پايانه تا پايانه ديگر را ايجاد ميكنند.

استانداردهاي GS1 با رديابي گران‌تر، برنامهريزي دقيقتر، توسعه مديريت دارايي و قابليت همكاري، كارايي را افزايش ميدهند.
استانداردهاي GS1 با رديابي، امنيت را افزايش ميدهند.
در واقع GS1 با استفاده از سه اقدام شناسايي، تبديل و انتشار و وضع قوانين سبب ميشود جابجايي در زنجيره تأمین امنتر بوده، رديابي و فراخوانی آسانتر شده و اطلاعات بهتر ايجاد شوند.
ميليونها شركت در سراسر جهان از استانداردهای GS1 استفاده و در نگهداري آن با اداره مركزي و اعضاي ديگر مشاركت ميكنند.
GS1 معتقد است استانداردها قدرت آن را دارند كه روش كار و زندگي ما را اصلاح كنند.

3- مباني كليدهاي ID (GTIN)
در اين بخش مفهوم شماره جهاني قلم تجاري (GTIN) شرح داده می‌شود و اينكه ساختار GTIN چيست و در چه زماني يك GTIN جديد ايجاد ميشود.
3-1 . GTIN چيست؟
GTIN يكي از مهم‌ترین كليدهاي شناسايي GS1 است كه يك قلم كالاي تجاري را به شكل منحصربه‌فرد در سطح جهان شناسايي ميكند.
GTIN شامل هيچ نوع اطلاعاتي در خصوص كالا نيست بلكه تنها يك كليد دسترسي به اطلاعات از طريق فايلهاي كامپيوتري يا پایگاههای داده است. اين اطلاعات و دادهها گستره وسيعي از فرايندهاي تجاري مانند مديريت موجودي، سفارشدهي اتوماتيك، آناليز فروش يا سادهسازي ثبت نام را حمايت و پشتيباني ميكنند.
3-2 . چرا بايد از GTIN استفاده كرد؟
پاسخ اين است كه GTIN به شركتها اجازه ميدهد خدمات و كالاي خود را در شرايطي كه ميدانند روش شناسايي آن يك روش سازگار جهاني است، مبادله كنند. اين مسئله اسكن دقيق در قسمتهاي كنترلي مانند خروجي خرده‌فروشی يا انبارها يا بيمارستانها را آسان ميسازد. اين مسئله براي كنترل موجودي، سفارش‌گذاري دوباره، سيستم‌هاي ارتباط الكترونيك بين شركاي تجاري ضروري است و درنتیجه دقت، سرعت و كارايي تجاري ايجاد مي‌شود.

GTIN به شكل باركد نمايش داده می‌شود. با اسكن شدن باركد يك قلم كالاي خاص در يك پايانه فروش (POS)، اطلاعات آن از پایگاه‌های داده دريافت و همزمان با نمايش اطلاعات آن به قسمت خريد مانند قيمت، از حجم موجودي آن در انبار كاسته می‌شود.
با اين شرح GTIN در همه سطوح مدرن تجاري قابل كاربرد است. يك روش سريع براي آنكه قلم تجاري شناسايي شده آنگاه با استفاده از پایگاه‌های داده قيمت، تعداد فروش، اعلام تحويل و تشخيص نقطه سفارش ممكن شود.
بخشهاي صنعتي که GTINدر آنها مورد استفاده هستند بر روی صفحه نمایش كاربر نشان داده خواهد شد.
3-3 . ساختار GTIN

GTIN توسط صاحب قلم كالا يا برند ايجاد ميشود. هر سازمان يا صاحب برندي كه قصد دريافت GTIN را دارد بايد پيششماره شركتي، شماره قلم كالا و عدد كنترل (Check Digit) GS1 را دريافت كند. در اين صورت سازمان يا صاحب برند عضو GS1 محسوب می‌شود.
GS1 ساختار 14 رقمي را براي ذخيره GTIN در پايگاه داده پيشنهاد می‌دهد تا ساختار داده‌هاي GTIN همسان باشد؛ اما GTIN می‌تواند 13 رقم، 12 رقم و 8 رقم هم باشد.

اگر كد GTIN كمتر از 14 رقم باشد پايگاه داده تعدادي صفر به ابتداي آن اضافه می‌کند تا به 14 رقم برسد.
براي تبديل GTIN به باركد از استانداردهاي مختلفي استفاده ميشود. به عنوان مثال براي تبديل GTIN14 به باركد از استانداردهاي ITF-14 ,GS1-128، GS1Databar و GS1 Datat matrixو براي تبديل GTIN8 به بارکد از استاندارد EAN-8 استفاده ميشود.
3-4 . قوانين تخصيص كد GTIN
قوانين تخصيص GTIN به يك قلم كالا عبارت‌اند از:
1- براي هر قلم كالا تنها و تنها يك GTIN ايجاد ميشود.
2- GTIN منسوخ يك كالاي تجاري تنها در صورتي توسط يك كالاي جديد قابل استفاده است كه حداقل 48 ماه از تاريخ انقضاي آخرين محصول كه تحويل مشتري شده، گذشته باشد.
3- صدور يك GTIN جديد براي يك قلم كالا كه از پيش GTIN داشته تنها در صورتي ممكن است كه:
• يك شاخص اصلي آن تغيير كرده باشد.
• نسخه جديدي از محصول معرفي شده باشد.
• نام تجاري محصول عوض شده باشد.
• ابعاد يا وزن محصول تغيير كرده باشد.
• اطلاعيه مصرف آن تغيير كرده باشد.

شرح جزييات چگونگي تخصيص كد GTIN در قوانين تخصيص GTIN به تفصيل درج شده است.

4- مباني كليدهاي ID (GLN)
در اين بخش مفهوم کد GLN و كاربرد آن، چگونگي كاربرد آن در EDI، شناسههاي كاربري قابل استفاده، جزء گسترش يافته و موارد كاربرد آن و ليست قوانين GLN شرح داده می‌شود.
4-1 . مفهوم GLN
شماره جهاني مكان يا GLN يكي ديگر از كليدهاي شناسايي GS1 است كه براي شناسايي مكانها و شركا به شكلي استاندارد شده استفاده ميشود به گونه‌اي كه براي همه شركاي تجاري در سراسر دنيا قابل كاربرد باشد.
كد GLN امكان شناسایی منحصربه‌فرد و بدون ابهام مکان‌هاي فیزیکی، مکانهای دیجیتال، وظايف و اشخاص حقوقی را فراهم ميكند.
سیستم GS1 با استفاده از كدهاي GLN دو کلاس گسترده از موجوديتها را شناسایی ميكند: مکان‌های فیزیکی و شركا.
• مكانهاي فیزیکی همیشه یک موضع یا نقطه خاص در جهان فیزیکی مانند ساختمان و یا یک مکان خاص در یک سایت است.
• شركا سازمانها و یا واحدهاي وظيفهاي سازمان مانند واحد معاملات، یا یک بخش از یک شرکت هستند.
هر مکان ممکن است با یک شماره جهاني مكان شناخته شود. به عنوان مثال، یک بیمارستان ممکن است تصمیم بگيرد براي آدرس تحویل و همچنین شناسایی مناطق خاصی در داخل بیمارستان از كد GLN استفاده كند، مانند اتاق‌های ذخیرهسازی و اتاق جراحي، به طوری که تمام جابجايي محصولات پزشکی را با دقت در سراسر ساختمان بتوان دنبال کرد. بارکدهاي GS1 و یا برچسب EPC / RFID پشتیبان GLN ممکن است برای ضبط جایی که در آن اقدامات در حال وقوع هستند، خوانده شوند و همچنین جایی که محصولات بهداشتی مختلف و داراییها ذخیره میشوند.
سازمانها و واحدهاي وظيفهاي در معاملات زنجیره تأمین به عنوان شركا شناخته شدهاند. این شامل شركاي تجاری در یک معامله، اشخاص ثالث مانند ارائه‌دهندگان خدمات لجستیک و سازمانهای بخش دولتی قانونی و سایر نمايندگيهاي بخش عمومي ميشود. هر یک از طرفین شناسایی شده توسط یک GLN ممکن است با یک مکان فیزیکی مرتبط باشند.
كدهاي GLN ساختاري مانندGTIN-13 دارند. كدهاي GLN همیشه از 13 رقم تشكيل شده‌اند و نوع استفاده از آنها (با استفاده از AI كه به تفصيل شرح داده خواهد شد) تضمین می‌کند که با GTIN اشتباه گرفته نشده و هیچ سردرگمی در استفاده از آن با هر کلید دیگر GS1 به وجود نيايد.

4-2 . شرايط كاربرد GLN
كدهاي GLN براي شناسايي شركا و مكانها در پيامهاي GS1 EDI استفاده ميشوند. پيامهاي ارسالي با حداقل دخالت انساني پردازش و ارسال ميشوند. هركسي كه از پيامهاي GS1 EDIاستفاده ميكند، براي معرفي خود، صندوق پستی، آدرس تحويل، نقاط تحويل، مراكز توزيع و… ميتواند از GLN استفاده كند و اطلاعات به راحتی به داده‌هاي الكترونيكي قابل تبديل هستند. خيلي از شركتها از برچسب GLN براي شناسايي واحدهاي لجستيك مانند پالت استفاده ميكنند. هر واحد لجستيكي ميتواند داراي برچسب با كد SSCC به همراه كد GLN مقصد يا مبدأ (به عنوان مثال محلي كه كشتي ميرود) باشد.
4-3 . عملكرد GLN
GLNها یک جزء حیاتی برای استفاده کارآمد و مؤثر از بسیاری از استانداردهای سیستم GS1 از جمله EDI، GDSN (شبکه جهانی همگام‌سازی داده‌ها)، EPCIS و غیره است که در آن GLNها برای شناسایی تمام مکان‌ها و شركا استفاده می‌شوند. در این دوره مقدماتی ممکن نيست همه موارد استفاده از GLN بيان شود و تنها سه عملكرد مهم آن (داده‌هاي اصلي، GS1 EDI و EPCIS) در اينجا بيان می‌شود.
الف) عملكرد GLN در داده‌های اصلي:
GLN به خودی خود معنای خاصي ندارد، بنابراین باید با دادههای اصلي برای ارتباط با يك محل و یا شريك مرتبط باشد. دادههای اصلي با توجه به نیاز کسب‌وکار متفاوت خواهد بود. مثلاً:
• خیابان و اطلاعات تماس برای نقاط تحویل
• مشخصات حساب بانکی برای صورتحساب الکترونیکی

دادههای اصلي باید به تمام شرکای تجاری ابلاغ شود. سازمانهاي عضو GS1 سعي كردهاند با توسعه فهرست GLNها و ذخيره آنها در يك پايگاه داده، امكان ارتباطات يك به چند را با استفاده از آن فراهم آورند.
ب) عملكرد GLN در GS1 EDI:
GS1 EDI استاندارد GS1 برای تبادل الکترونیکی دادهها (EDI) است و به معني تبادل دادههای ساختار یافته با توجه به استانداردهای پیام توافقي توسط ابزار الکترونیکی ميباشد. GS1 EDI از شماره GLN برای شناسایی تمام شركا و مکان استفاده ميكند. همچنین مکانهای دیجیتال مانند صندوق‌پستی و یا آدرس شبکه با GLN برای حمایت از برنامه EDI شناسایی ميشوند.
مثال زير در دو استاندارد EDI GS1 EANCOM و GS1 XML عملكرد GLN را نشان می‌دهد كه توصيفگر خریدار و فروشنده با رنگ نارنجی و كد GLN با رنگ آبی نشان داده شده است.

ج) عملكرد GLN در EPCIS:
EPCIS یا خدمات اطلاعات EPC، با هدف فراهم کردن برنامههای متفاوت براي ايجاد قدرت نفوذ دادهها – هم قبل و هم در حين سرمايه‌گذاري- از طریق به اشتراک‌گذاری داده‌های مربوط به EPC ايجاد شده است. نقاط خوانش، مانند درگاههاي نشان داده شده، با استفاده از یک GLN شناسایی میشوند. در EPCIS كدهاي GLN به عنوان SGLN شناخته ميشود.
4-4 . شناسه كاربري GLN
شماره جهاني مكان را میتوان به شكل يك بارکد کدگذاری كرد و معنای تجاري GLN باید با استفاده از یک كد شناسه GS1 (AI) نشان داده شود. هر AI محتواي كدGLN صادر شده را تعریف میکند، به طوری که سیستم می‌تواند چگونگی پردازش داده‌ها را درك كند.

• شناسه كاربري (410) نشان‌دهنده شماره جهانی مکان محلي است كه در آن کالا باید تحویل داده شود.
• شناسه كاربري (411)نشان‌دهنده شماره جهانی مکان مخاطب یک فاکتور است.
• شناسه كاربري(412) نشان‌دهنده شماره جهانی مکان يك فروشنده در یک معامله خرید است.
• شناسه كاربري (413) نشان‌دهنده شماره جهانی مکان مقصد نهایی کالاها براي تحويل است به عنوان مثال در برنامههای کاربردی پايانههاي توزيع كالا.
• شناسه كاربري(414) نشان‌دهنده شماره جهانی مکان براي یک مکان فیزیکی مشخص شده است.
4-5 . جزء گسترش يافته GLN
کارخانه‌ها يا انبارها ممكن است براي شناسايي بخشهاي داخلي خود از كد GLN استفاده كنند. در این صورت به دنبال كد GLN يك كد 20 حرفي يا عددي اضافه ميشود كه به آن جزء گسترش يافته GLN ميگويند. اين كد با AI 254 نشان داده ميشود و معمولاً با GLN 414 كه معرف ساختمان اصلي است بكار ميرود.

يك كد GLN، با یا بدون یک جزء گسترشيافته، همیشه به عنوان یکSGLN انکد شده و براي شناسایی منحصربه‌فرد هر نقطه خوانش و محل کسب‌وکار در EPCIS استفاده می‌شود.
4-6 . قوانين تخصيص كد GLN
GS1 پيشنهاد ميكند كد GLN در مبدأ و توسط شريك تجاري به مكاني كه او براي عمليات خود استفاده می‌کند، تخصيص داده شود. GS1 در اين خصوص قوانيني را مطابق استانداردهاي پذيرفته شده، وضع كرده است تا مطمئن شود كدهاي GLN به درستی در همه دنيا تخصيص داده می‌شوند:
• هر مكان متفاوت بايد داراي يك كد GLN متفاوت باشد.
• شريك يا عضوي كه GLN را تخصيص می‌دهد در خصوص ارتباطات دادههاي اصلي آن مسئول و پاسخگو است.
• چنانچه يك مكان فروخته شود ممكن است لازم شود كد قبلي بسته شده و كد جديد به نام صاحب جديد مكان تخصيص يابد.
• استفاده از كد GLN قبلي در صورتي امكان‌پذير است كه از زمان انقضاي كد قبلي حداقل 48 ماه گذشته باشد. ممكن است بنا بر قوانين داخلي اين زمان بيشتر شود.

در عمل در سناريوهاي مختلف کسب‌وکار، تغييرات داده‌هاي مشخصات و سازمانها اتفاق می‌افتد كه با توجه به اين قوانين بايد مشخص شود كجا نياز است GLN جديدي صادر شود و كجا كافي است تغييرات اطلاع‌رساني شود.

5- مباني كليدهاي ID (SSCC)
در اين بخش مفهوم کد سریال کانتینر حمل‌ونقل (SSCC) و موارد كاربرد آن، مزاياي آن، تفاوت آن با GTIN شرح داده شده، كليدهاي شناسايي GSIN و GINC معرفي می‌شوند.
5-1 . مفهوم SSCC
هر واحد تداركات (لجستيك) در جهان با كد SSCC به شكل منحصربه‌فرد شناسايي می‌شود. این مسئله بین واحد لجستیک فیزیکی و اطلاعات مربوط به آن ارتباط ايجاد می‌کند. كد SSCC مطابق شكل 4 يك كد 18 رقمي است كه با شناسه كاربري (AI) دو صفر (00) شناخته می‌شود.

اين كد با استفاده از استاندارد GSI-128 به باركد تبديل می‌شود و داراي دقت بالايي است.
5-2 . كاربرد SSCC و تفاوت آن با GTIN
كدهاي GTIN يك قلم كالا را شناسايي می‌کنند اما واحدهاي تداركات و حمل‌و‌نقل همان قلم كالا، با كد SSCC شناسايي می‌شوند. تولیدکنندگان، خرده‌فروشان، شركتهاي باربري، گاراژها، ارائه‌دهندگان خدمات لجستیکی شخص ثالث و حتی سازمانهای دولتی مانند گمرک و مقامات بندر می‌توانند از كدهاي SSCC برای رسیدن به فرایندهای حمل‌ونقل و لجستیک کارآمد استفاده كنند.

شكل 1- فرايندهاي لجستيك
كد SSCC توسط واحد تداركات يا صاحب برند آن ايجاد می‌شود تا منحصربه‌فرد باشد. با توجه به شكل كالا، يك واحد تداركاتي می‌تواند پالت يا بشكه يا داراي شكلهاي متنوع ديگر باشد. كد SSCC كه تا پايان عمر يك واحد تداركات استفاده می‌شود، به شكل منحصربه‌فرد جريان فيزيكي كالا را به جريان اطلاعاتي مرتبط كرده بنابراين قابليت رديابي و ره‌گیری كالا را در طي زنجيره تأمین ايجاد می‌کند.

5-3 . مزاياي SSCC
مزاياي استفاده از كد SSCC با توجه به اين كه هر واحد تداركات اقلام مختلفي را جابجا ميكند، بيان ميشود.
واحد تداركات از كارخانه يا مراكز توزيع حركت ميكند و به مقاصد مختلف ميرود. محموله هر واحد لجستيك بايد دريافت، تأیید، ثبت، تثبيت و ذخيره شود. استانداردهاي GS1 فرايندهاي دريافت و حمل‌ونقل را به شرح زير كارا، سريع و دقيق می‌کنند:
• استانداردهاي جهاني و با كاربرد در صنايع مختلف
• تبديل داده دقيق با استفاده از باركد GS1-128
• اطلاعات کاملاً دقيق و به موقع درباره وروديها
• كاهش اتلاف زمان و احتمال خطاي انساني
• رديابي در تمام سطوح زنجيره تأمین
شركاي تجاري نياز دارند يك راه مشترك و عاري از ابهام براي شناسايي واحد لجستيك و اطلاعات مرتبط با آن داشته باشند. استفاده از يك استاندارد واحد و جهاني مزاياي فراواني براي آنان ايجاد ميكند.
اتفاقي كه در کل سناریو زنجیره تأمین رخ ميدهد به شرح زير است:
• خرده‌فروش نیاز به بازپرکردن دارد و سفارش مي‌گذارد. تولیدکننده يك سفارش الکترونیکی دریافت ميكند.
• دو پالت ایجاد میشود،SSCC ها اختصاص داده و بارکد صادر ميگردد.
• يك اطلاعيه ارسالي الكترونيك يا اعلان محموله پیشرفته (ASN) ورود پالت را از پیش اعلام مي‌كند.
• خرده‌فروشSSCC ها را اسکن و دادههای اطلاعيه ارسالي الكترونيك يا اعلان محموله پیشرفته (ASN) را بازیابی ميكند.
• يك اعلان دریافت الکترونیکی فرستاده شده و مجوز آماده‌سازي فاکتور صادر میشود.
از نظر واحد حمل‌ونقل سناريو بدين شكل است كه:
• تولیدکننده نیاز به حمل‌ونقل دو پالت تا خرده‌فروشي دارد.
• دستورالعمل حمل‌ونقل الکترونیکی به واحد ترابر (transporter) که وظيفه جمعآوری و تحویل کالا را دارد فرستاده ميشود.
• هنگامی که کالا دریافت شد، واحد ترابر يك اطلاعيه الکترونیکی حمل‌ونقل برای اثبات تحویل، ارسال ميكند.

SSCC-1 و SSCC-2، چاپ شده توسط تولیدکننده-كه در همه ارتباطات زنجیره تأمین استفاده ميشود- بهبود بهرهوری را براي همه ايجاد ميكند.
نكته مهم اين است كه هر كد SSCC شامل تعدادي از كدهاي GTIN است و اين كدها پايين برچسبهايي كه بر روي كالا نصب می‌شود، قرار می‌گیرند.
5-4 . كدهاي GSIN و GINC
الف) كدهاي GSIN
GSIN نام رایج کلید GS1 برای شناسایی شماره شناسایی جهانی حمل‌ونقل است. شماره شناسایی جهانی GSIN 17 رقمی است كه معمولاً توسط فروشنده کالاها تخصيص داده ميشود. اين كد گروهبندی منطقی از واحدهای لجستیکی را به منظور حمل‌ونقل محموله از فرستنده یا فروشنده اصلی به گیرنده یا خریدار، به شكل منحصربه‌فرد شناسایی می‌کند. اين كدها با AI شماره 402 شناسايي ميشوند.

ب) كدهاي GINC
GINC نام رایج کلید GS1 برای شناسایی شماره شناسایی جهانی محموله است. كد GINC دارای یک ساختار حرفي-عددی با طول حداکثر 30 کاراکتر است و معمولاً توسط فرستنده (گاراژدار) بار اختصاص داده ميشود. اين كدها با AI شماره 401 شناسايي ميشوند.
به طور خلاصه می‌توان گفت يك كالا مراحل زير را طي می‌کند تا به دست مصرف‌كننده برسد و در كل اين مسير به شكل منحصربه‌فرد قابل شناسايي و ديده شدن است:
1- قلم كالا يا خدمت كد منحصربه‌فرد شناسايي GTIN دريافت ميكند كه كالا و صاحب آن را در كل زنجيره تأمین قابل شناسايي مينمايد.

2- اقلام توسط سازنده در يك واحد لجستيك قرار گرفته و كد SSCC دريافت ميكنند كه اين كد پالت يا واحد لجستیک را به شكل منحصربه‌فرد در كل زنجيره تأمین شناسايي می‌کند.
3- يك گروه منطقي از واحدهاي لجستيك به عنوان محموله كه توسط واحد حمل‌ونقل دريايي و از سوي فروشنده اصلي بستهبندي ميشود كد منحصربه‌فرد GSIN دريافت كرده و در كل زنجيره تأمین با آن شناسايي می‌شوند.
4- يك گروه منطقي از واحدهاي لجستيك به عنوان محموله كه توسط واحد ترابري و از سوي دریافت‌کننده بستهبندي ميشود كد منحصربه‌فرد GINC دريافت كرده و در كل زنجيره تأمین با آن شناسايي می‌شوند.
5- كانتينر و وسيله حمل‌ونقل توسط كدهاي GRAI يا GIAI (در بخشهاي بعد شرح داده خواهد شد) شناسايي می‌شوند.
6- مكانهاي مورد استفاده در اين جابجايي و حمل‌ونقل با استفاده از كد GLN (در بخش 2-3 شرح داده شد) شناسايي می‌شوند.
بدين ترتيب اطلاعات كامل مورد نياز براي سفارش تا دريافت كالا، رصد آن در زنجيره تأمین و برقراري ارتباطات الكترونيكي در اختيار شركاي تجاري قرار دارد.
6- GDSN
در اين بخش مفهوم GDSN، نیاز به هماهنگ‌سازی داده‌ها، فهرست فرصت‌ها و مزایای ارائه شده توسط GDSN و اينكه چگونه GDSN كار می‌کند، توضیح داده می‌شود.
6-1 . تعريف هماهنگ‌سازي دادهها
همگام‌سازی دادهها امكان به اشتراک‌گذاری دادهها و اطلاعات دقیق و به‌روز را در میان شرکای تجاری فراهم مي‌كند، به طوری که هر تغییری که در پایگاه داده یک شرکت، به صورت خودکار و بلافاصله به شرکای تجاری اعلام ميشود.
6-2 . GDSN چيست؟
GDSN مخفف عبارت شبکه جهانی همگام‌سازی دادهها است. شبکه جهانی همگام‌سازی دادههاي GS1 از طریق شبکهی هماهنگ مخازن داده تأیید شده GDSN شرکای تجاری را به يكديگر مرتبط ميكند. اين شبكه به اشتراك‌گذاري اطلاعات اصلي قابل اعتماد را براي شرکای تجاری فراهم می‌کند.

داده‌هاي اصلي هماهنگ شده شركاي تجاري از طريق GDSN می‌تواند به اطلاعات پايگاه داده آنها مرتبط باشد. شبکه جهانی همگام‌سازی دادههاي GS1يك نقطه واحد براي اعتماد به دادههاي اصلي فراهم می‌کند.
GDSN برنامه‌های نوآورانه، اقدامات مشترک و شیوه‌های جدید کار با هم را با فراهم كردن امكانات زير ممكن می‌سازد:
• ايجاد منابع جهانی واقعي
• ایجاد یک ساختار برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات دقیق
• فراهم‌سازي دقت داده‌ها و اطلاعات قابل اعتماد
• به پایان رسيدن فرایندهای وقت‌گیر و فرم‌های دستي
• تسهیل برنامه‌های نوآورانه فروش مشترک
• ایجاد شفافیت در یافتن منابع و قیمت‌گذاری
• حذف افزونگي هزينهزا و گزاف در سیستم IT و فرایندهای کسب‌وکار داخلی
6-3 . مشكلات عدم هماهنگ‌سازی داده
بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم هماهنگ‌سازي داده‌ها در موارد زير سبب زيان و خسارت می‌شود:

• اختلافات در كاتالوگ
در 30% مواقع دادههاي قلم كالا اشتباه درج شده است. هزينه 60 تا 80 دلاري براي تصحيح اشتباهات تحميل می‌شود. 25 دقيقه در سال براي هر واحد نگهداري انبار، وقت تلف می‌شود.
• اشتباهات در صورت‌حساب
60% صورتحسابها با خطا روبرو هستند كه در 43% آنها كسر هزينه مشكل‌ساز ميشود و براي اصلاح آنها به منظور انطباق قیمت‌ها بين 40 تا 400 دلار هزينه صرف می‌شود.
• از دست دادن فرصت‌های تجاري
ارائه فهرست محصولات حدود 4 هفته زمان‌بري دارد و 3.5% فرصت از دست رفته فروش به علت داده‌هاي غیر صحیح است.
6-4 . مزاياي GDSN
الف) مزاياي عمومي:

كاهش هزينه و منابع اداري از طريق كاهش كارهاي اداري و زمان و منابعي كه صرف می‌شود.
افزايش فروش از طريق معرفي صحيح محصول به تعداد صحيح، در محل صحيح و در زمان صحيح كه سبب كسب 000/500 تا يك ميليون دلار بيشتر در هر يك بيليون فروش می‌گردد.
افزایش كارايي از طريق به اشتراك‌گذاري يا كسب اطلاعات به سرعت و به سادگي و همچنين كاهش خطاها و مشاجرات هزينه‌بر دوباره‌كاري.
توسعه دقت داده با داده‌هاي محصول و قيمت قابل اعتماد.
ب) مزاياي براي تأمین‌كنندگان و دريافت‌كنندگان:

مديريت بهتر دسته‌بندي و ترويج از طريق توسعه قابليت ديده شدن براي برنامه‌ريزي سطوح انبار، معرفي سريع و آسان محصول جديد براي تأمین‌كننده.
كاهش نياز به حضور نمايندگي محلي يا واسطه، اضافه كردن يا تغيير محتواي كاتالوگ به شكل آسان‌تر و مديريت آسان‌تر تغييرات قيمت يا تصحيح آن به اضافه كاهش نياز به مداخلات انساني هزينهبر براي دريافت‌كنندگان.
حمايت آسان‌تر از داده‌هاي اداري صفحه از طريق كاهش اختلاف بين فاكتورها و ارسال، كاهش ايرادات سفارش‌دهي و اختلافات حمل‌ونقلي براي تأمین‌كنندگان.
كاهش زمان صرف شده براي حفظ كاتالوگهاي متعدد، كاهش اختلاف بين فاكتورها و ايرادات سفارشدهي و توسعه نرخ پركردن براي دریافت‌کنندگان.
ساده‌سازي لجستيك از طريق اثربخشي اندازه سفارش از نظر دقت در وزن‌ها و ابعاد، حمل‌ونقل برگشتي كمتر، سفارشات اورژانسي كمتر براي تأمین‌كننده، صرفه‌جويي به علت دقت در وزن‌ها و ابعاد، توسعه دریافتی‌ها از حمل‌ونقل، كاهش حمل‌ونقل برگشتي و رزرو (پشت خط ماندن)، كاهش ذخيره اضافي يا « احتياطي» براي دریافت‌کنندگان.
فرايندهاي مؤثر بيشتر و اطلاع‌رسانی بهتر به مشتريان از طريق تمركز بيشتر بر توليد تقاضا براي محصول و رشد تجارت و افزايش فروش براي تولیدکنندگان، پرسازي قفسه‌ها به شيوه‌اي بهتر و دسترسي به اطلاعات، وارسي سریع‌تر و افزايش فروش براي دريافت‌كنندگان.
ج) مزايا در بهداشت و درمان

افزایش ایمنی بیمار به دلیل به روز و دقیق بودن داده‌هاي اصلي محصولات و بهبود توزیع دارو.
فراهم‌آوري یک منبع قابل اعتماد اطلاعات با استفاده از شماره شناسایی منحصربه‌فرد دستگاه.
تسهیل تدارکات الکترونیکی با اجتناب از ورود دستي اطلاعات.
بهينه‌سازي مديريت فايل اصلي.
فراهم‌آوري کد بازپرداخت دقیقتر از طریق استفاده از داده‌های دقیق محصول.
6-5 . اجزاي كد GDSN
چنانكه می‌دانیم GS1 براي شناسايي هر قلم كالا از كدهاي 14 رقمي GTIN استفاده می‌کند و براي شناسايي مكان فيزيكي يا موقعيت حقوقي تأمین‌كنندگان از كد 13 رقم GLN استفاده می‌کند. با استفاده از GDSN، اقلام تجاری كه با ترکیبي منحصربه‌فرد از کلیدهای شناساییGS1 و بازار هدف شناسايي شدهاند، در منطقه جغرافیایی که مورد نظر بوده به فروش می‌رسند. طبقه‌بندی جهانی محصولات (GPC) تضمین می‌کند كه محصولات به درستی و یکنواخت دسته‌بندي شده باشند. سازه‌هاي تشكيل‌دهنده GDSN مخازن داده تأیید شده GDSN و فهرست جهاني GS1 است.

فهرست جهاني GS1 فهرست راهنماي اطلاعات GDSN است كه:
• جايي را كه اطلاعات در شبكه نگهداري می‌شود شناسايي می‌کند.
• قادر است فهرست اقلام و شركا را يكتاسازي كند.
• شامل اطلاعات مشترك اقلام است كه مورد نياز گيرنده می‌باشد.
مخازن داده GDSN كاتالوگهاي الكترونيكي منطبق بر داده‌هاي اصلي استاندارد است كه اطمينان می‌دهد:
• محرمانه باشند تا فقط گيرنده‌هاي خاص به داده‌هاي تأمین‌كنندگان دسترسي داشته باشند.
• يكپارچگي كه به دادههاي قابل اعتماد ميانجامد.
6-6 . چگونگي عملكرد GDSN
در شكل زير می‌توان ديد که چگونه GDSN کار می‌کند.

تأمین‌کننده، اطلاعات کالا و محصولاتي را در مخزن داده بارگذاري می‌کند که صحت داده‌ها تأیید شده است.
مخزن داده، اطلاعات کلیدی در مورد داده‌های تأمین‌کننده و محصول را به فهرست جهانيGS1 می‌فرستد.
یک دریافت‌کننده اطلاعات از طریق مخزن داده خود، اطلاعات دریافتي را صحه‌گذاري و به اشتراك می‌گذارد.
مخزن داده گیرنده به اشتراک‌گذاري را به فهرست جهانيGS1 ارسال می‌کند که به نوبه خود به مخزن داده مرجع ارسال می‌شود.
اطلاعات مخزن داده تأمین‌كننده انتشار را با به اشتراک‌گذاري منطبق می‌کند كه مطابقت انتشار داده و منتشر شده نامیده می‌شود.
مخزن داده مرجع، داده منطبق را به مخزن داده دریافت‌کننده می‌فرستد.
مخزن داده گیرنده، داده منطبق را به منظور دريافت منتشر می‌کند.
گیرنده، داده‌های دریافت شده از تأمین‌كننده را بررسی كرده و یک پیام تأیید از طریق مخزن داده به تأمین‌کننده می‌فرستد.
6-7 . كيفيت داده
كيفيت داده براي موفقيت برنامه هماهنگ‌سازي داده ضروري است. از این رو، قبل از وارد كردن داده در GDSN GS1، باید اطمينان يافت داده‌ها برای اولین بار دقیق باشند. همگام‌سازی داده‌هاي نادرست و غیر دقیق مشکلاتي مانند تأخیر و هزینه را در زنجیره تأمین ایجاد می‌کند. داده‌هاي اصلي با کیفیت خوب، کامل، سازگار، دقیق و زمان‌بندي شده بوده و بر استانداردهای صنعت پايه‌ريزي شده است. كيفيت داده‌ها در 5 حوزه مؤثر است:

• همه ارزش‌های مورد نیاز در مورد محصول و یا خدمات به شكل الکترونیکی ثبت می‌شوند.
• مقادیر داده در سراسر هر سیستمي که در مورد محصول و یا خدمات اطلاعات دارند، جاري است.
• مقادیر داده محصول و یا خدمات را به درستی به تصویر ميکشد.
• بازه زمانی اعتبار داده‌ها روشن است.
• اطلاعات با استانداردهای صنعت مطابق دارد.
کیفیت داده‌ها مسئولیت مشترک همه شرکای تجاری است.

منابع داده، مرجع داده‌های محصول است و در نتیجه نقطه شروع برای بهبود مورد نیاز در فرایندهای ایجاد داده‌ها می‌باشند. دریافت‌کنندگان داده مسئول حفظ داده دقیق در سیستم‌های خود و اطمینان از درستی آن در فرایندهای خود هستند.
در واقع استانداردهای GTIN و GLN در سيستم GS1 پایه و اساس GDSN هستند و ساختار تشکیل‌دهنده آنها، مفاهیم کیفیت داده‌ها وGDSN می‌باشد. اين عناصر با همديگر یک محیط قدرتمند برای هماهنگ‌سازی امن و مستمر داده‌های قابل اعتماد برای بخش‌های خرده‌فروشی، بهداشت و درمان، خدمات غذایی و پوشاک فراهم می‌کنند.
6-8 . گامهاي GDSN
مراحل ايجاد GDSN به شرح زير می‌باشند:
• اول یک تیم مركزي تجارت راه‌اندازي و یک مورد خاص به عنوان شرکت تجاري ایجاد كنيد.
• تأیید مدیریت ارشد را دريافت و با شرکای تجاری خود ارتباط برقرار كنيد.
• یک تیم اجرایي ايجاد كنيد.
• يك مخزن داده GDSN انتخاب و یک برنامه کیفیت داده اجرا كنيد.
• با چند مورد کلیدی شروع به کار كرده و با شرکای انتخابي در آزمون‌های آزمایشی شرکت كنيد.

7- نمونه كارايي كدهاي gs1
فرض كنيد شما در كشور ايران صاحب يك بنگاه اقتصادي هستيد و كالاهايي را براي فروش ارائه ميكنيد.
ابتدا با مراجعه به GS1 ايران، كد پيش شماره شركتي دريافت ميكنيد. اين كد شامل دو قسمت است: قسمت اول شامل عدد 626 ميباشد كه معرف كشور ايران است يعني صاحب كالا در” ايران” اقدام به عرضه كالا ميكند. قسمت دوم كد كه شش رقم است، معرف بنگاه شماست و نشان ميدهد صاحب كد مربوط به” كدام يك از بنگاههاي داخل ايران” است.
كد پيششماره شركتي در ابتداي كدهاي GTIN، GLN و SSCC قرار ميگيرد. سريال نامبري كه پس از آن ميآيد براي كدهاي GTIN معرف يك كالاي خاص و منحصربهفرد است كه براي فروش عرضه ميشود و نشان مي‏دهد” كدام يك از اقلام توليدي” مبادله ميشود، اگر كد دريافتي يك كد GLN باشد شماره سريال معرف آدرس يك محل فيزيكي يا حقوقي خاص مربوط به شماست كه معرف “مكان شما يا قسمت خاصي در بنگاه شما” ميباشد؛ شماره سريالي كه در كد SSCC درج ميشود واحدهاي لجستيكي( پالتها يا جعبهها) شما را شناسايي ميكند و معرف” يك بستهبندي خاص از اقلام” است.
با اسكن كد GS1 با استفاده از پايگاه اطلاعاتي، تمام اطلاعات مربوط به كالا در نقطه اسكن قابل مشاهده است به عنوان مثال در خصوص كد GTIN اقلام معمولي، نام، محتوي محصول، وزن، قيمت، دوز دارو، تاريخ مصرف و… قابل اطلاع رساني است. در مورد كد GLN اطلاعاتي مانند آدرس كارخانه، يا آدرس دفتر مركزي، يا آدرس صندوق پستي و… نمايش داده ميشود.
همچنين اگر براي پالتها، قفسهها و تمامي واحدهاي لجستيك كه اقلام داراي كد GTIN را در آنها بستهبندي و جابجا ميكنيد، كد SSCC دريافت كرده باشيد؛ با اسكن كد SSCC واحد لجستيك ارتباطي بين حركت فيزيكي واحدها و اطلاعات جاري مربوط به آنها ايجاد ميشود. كد SSCC تا پايان عمر واحد لجستيك امكان تبادل اطلاعات الكترونيك EDI را در زنجيره تامين فراهم ميكند.
در واقع سه كد GTIN، GLN و SSCC كدهاي شناسايي هستند كه از طريق آنها كالا، صاحب كالا، مكانهاي مورد نياز براي تحويل، بارگيري، پرداخت، وضعيت جابجايي و مكان فيزيكي آنها را در زنجيره تامين مشخص و قابل رديابي مينمايند. در نقطه اسكن كدها، تمامياطلاعات بدون حتي رد و بدل شدن يك كلام، منتقل ميشوند و چون ساختار تبادل اطلاعات استاندارد شده است، سردرگمي در فهم مفاهيم يا سوءبرداشت بوجود نميآيد.
تمامي اطلاعات استاندارد شده در مخازن دادهاي كه به شكل يكپارچه و با علائم استاندارد شده با هم در ارتباط هستند حفظ و نگهداري ميشوند و تمامي اعضاي GS1 از طريق اين مخازن دادههاي مورد نياز را به اشتراك گذاشته يا دريافت ميكنند و نسبت به صحت، بروزآوري، كيفيت و دقت آنها طبق استاندرهاي GS1 متعهد هستند. اين اقدام هماهنگ در يكپارچهسازي اطلاعات در شبكه GDSN اتفاق ميافتد. بدين ترتيب اعضاي GS1 ضمن آنكه كالا، موقعيت، و بسته لجستيكي خود را شناسايي كردهاند، اين اطلاعات را به شكل مطمئن در شبكه منتشر و اطلاعات مورد نياز را دريافت ميكنند.
به عنوان مثال در يك بيمارستان، بيمار، دارو، اتاقها و بخشها داراي كدهاي GS1 هستند. با استفاده از يك اسنكر، بيمار، وضعيت وي، داروهاي تجويزي و زمان دريافت دارو شناسايي ميشود. داروهايي كه مورد نياز هستند با اسكن كنترل ميشوند كه داروي صحيح و داراي دوز صحيح باشند و در زمان صحيح به بيمار داده شوند. اسكن دارو و بيمار همزمان اطلاعات آنها را در بانك اطلاعاتي تصحيح ميكند كه نشان ميدهد چه دارويي در چه زماني به كدام بيمار داده شده و همزمان از موجودي دارو در انبار كاسته ميشود و همزمان اگر دارو به نقطه سفارش رسيده باشد تقاضاي آن آماده و به شكل الكترونيك قابل ارسال است.
براي جابجايي و ارسال دارو بستههاي شناسايي شده و آدرسهاي استاندارد شده وجود دارد و داروي مورد نظر، درست بمقدار مشخص، جابجا شده و در مكان مورد نظر تحويل داده ميشود و رسيد تحويل آنها به شكل الكترونيكي دريافت ميشود.
مشخص است براي تكميل كارايي اين كدها اقدامات ديگري مانند طبقهبندي استاندارد، اصول كيفيت داده و… لازم است كه در ساير استانداردهاي GS1 پيش بيني شده و در بخش‏هاي بعد ارائه ميشود.

8- نتیجه‌گیری
استانداردهاي GS1 تجارت را تسهيل كرده و قابلیت‌های متعددي را براي مديريت آسانتر زنجيره تأمین فراهم نموده‌اند. اين استانداردها در هر حوزه علائم اختصاري را با كاركردهاي تعريف شده تهيه نموده است كه قابليت كد و انكد شدن دارند. با استفاده از اين استانداردها می‌توان يك كالا يا خدمت را، به همراه مكان ارسال، دريافت، مراكز توزيع و مسير عبور و نيز نوع بسته‌بندي و واحد لجستيك آن را به شكل منحصربه‌فرد شناسايي كرده، اطلاعات را در يك مخزن داده استاندارد نگهداري و از طريق يك شبكه هماهنگ و قابل اعتماد منتشر و مبادله نمود.

ايجاد قابليت همكاري در اقتصاد ديجيتال

ماهنامه شماره9(اردیبهشت ماه 1395)

مقدمه: شفافيت در زنجيره تأمين
صنايع دفاعي، مهندسي، انرژي، ترانزيت عمده و معدن، همگي جزو صنايع فني بوده و با بسياري از چالش‌ها مانند فشار هزينه‌ها، جعل محصولات، تقلب در قطعات و مسابقه براي ديجيتالي‌كردن دنياي فيزيكي مواجه هستند. ايجاد فرايندهايي شفاف براي بهينه‌كردن و كنترل زنجيره‌هاي تأمين قطعات و مواد اوليه در هنگام ورود به محيط توليد، فرآوري، سرهم‌بندي، بسته‌بندي و خروج محصولات نهايي از شركت و ارسال آن به مكان مشتري، يكي از نيازهاي مشترك همه اين صنايع است.
تمامي شركاي زنجيره تأمين بايد با نفوذ قطعات جعلي به كارخانجات خود مقابله ‌كنند تا بخش‌هاي توليد، تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش آن‌ها از وجود قطعات بدون اصالت در امان باشد. و هنگامي كه موضوع كارخانجات ديجيتالي در ميان باشد، صنايع فني بايد پيچيدگي فرايندهاي لجستيك داخلي خود را كاهش داده و ارتباطات داخلي خود را به‌نحوي استاندارد كنند كه با ايجاد قابليت تعامل بهتر، كاهش هزينه‌ها و افزايش بازده حاصل شود.
در ميان اذهان، اين نكته روز به روز واضح‌تر مي‌شود كه ايجاد قابليت تعامل، براي سوددهي فعاليت‌ها الزامي است. مك‌كينزي در گزارش خود درباره اينترنت اشياء اين‌طور نتيجه مي‌گيرد كه:
قابليت همكاري ابزارها و سيستم‌هاي مبتني بر اينترنت اشياء با هم، براي تشخيص كامل ارزش كاربردهاي اينترنت اشياء الزامي است. بدون قابليت تعامل، حداقل 40 درصد از منافع بالقوه اينترنت اشياء را از دست خواهيم داد. ايجاد استانداردهاي باز و فراگير راهي براي دستيابي به قابليت تعامل است. مؤسسه بين‌المللي مك‌كينزي، «اينترنت اشياء: نگاشت ارزش نهفته در اين دستاورد عظيم بشري»

1. با شناسايي شروع كنيد
استانداردهاي GS1 براي شناسايي يكتاي قطعات، محصولات و مرسولات، يكي از الزامات برقراري قابليت تعامل در تمامي فرايندها هستند و با استفاده از آن‌ها امكان نظارت تقريباً آني در طول زنجيره‌هاي تأمين، فروش و خدمات پس از فروش حاصل مي‌شود.
با رمزنگاري يك شماره جهاني قلم‌كالاي تجاري به‌صورت سريالي (SGTIN) درون يك كدميله‌اي و الصاق آن بر روي قطعه با كمك برچسب يا درج مستقيم آن بر روي قطعه، تمامي شركاي تجاري قادر به ارزيابي و تصديق اصالت قطعات يدكي خواهند بود.

شركت ATE كه يكي از نام‌هاي شناخته‌شده بين‌المللي در صنعت خودرو است، با استفاده از كدهاي SGTIN كه در نمادهاي ديتاماتريس GS1 ذخيره شده‌اند، به مقابله با جعل برند ATE پرداخته و اين‌گونه از خود، مشتريان و شركاي تجاري‌اش در برابر قطعات جانبي تقلبي محافظت مي‌كند.
فروشگاه‌هاي قطعات يدكي و تعميرگاه‌هاي خودرو مي‌توانند با استفاده از اپليكيشن موبايل مخصوصي كه ATE براي اين منظور تدارك ديده است، با اسكن‌كردن نماد ديتاماتريس حك‌شده روي محصولات ATE توسط تلفن‌هاي هوشمند خود يا با جستجوي شماره سريال محصول در اينترنت، از اصالت قطعات يدكي مطمئن شوند.
با شناسايي يكتا و منحصربه‌فرد تك‌تك قطعات، فرايند سفارش‌گيري و پرداخت نيز با سهولت بسيار بيشتري انجام مي‌پذيرد و خطاها كاهش خواهد يافت. با وجود دقت بي‌نظيري كه اين سطح از شناسايي فراهم مي‌كند، مي‌توان ادعا كرد كه به‌كارگيري صحيح راهكارهاي GS1 حتي منجر به حذف كامل خطاها از فرايندها نيز مي‌شود، چرا كه فرايندها مكانيزه شده و امور توليد و فروش به‌صورت تخميني و با حدس و گمان انجام نمي‌شود چون توليدكننده از ميزان دقيق توليد محصولات و سفارش‌هاي دريافتي آگاه است.
هنگام آماده‌سازي مرسوله‌هاي مواد اوليه توسط تأمين‌كننده، مي‌توان با استفاده از كد سريالي كانتينر ارسالي (SSCC)، مرسوله‌هاي لجستيكي را شناسه‌گذاري كرد. اين كد در پايگاه داده‌هاي سيستم رايانه‌اي، به كدهاي SGTIN محتويات داخل مرسوله پيوند داده مي‌شود و از اين طريق ارتباط بين مرسوله‌ها و محتويات داخل آن‌ها نيز كنترل مي‌شود. كدهاي SSCC امكان شناسايي و رديابي دقيق مرسوله‌ها در هر نقطه از مسير را براي توليدكننده، تأمين‌كننده و مشتري فراهم مي‌كنند.
زماني كه مرسوله قطعات و مواد اوليه به دست توليدكننده مي‌رسد، توليدكننده بايد كدهاي SSCC را به‌منظور تأييد دريافت واحدهاي لجستيكي و تصديق اصالت محتواي آن، اسكن كند. همچنين مي‌توان كدهاي SGTIN را در اعلاميه ارسال ذكر كرد تا توليدكننده براي دريافت، انبارداري و حمل‌ونقل محصولات نهايي براي مشتريان، زمان كمتري اختصاص دهد. در تمام اين فرايند‌ها، بهبودهايي در فرايندهاي پشت صحنه صدور صورتحساب و پرداخت اعمال مي‌شود كه موجب افزايش دقت در دريافت و انجام سفارشات خواهد شد و در نهايت جريان مالي را بهبود مي‌بخشد.
استانداردهاي GS1، شناسايي بي‌ابهام قطعات را در سطح جهان ممكن كرده است و با استفاده از اين استانداردها، ما به مشتريان خود اطمينان مي‌دهيم كه قطعات يدكي اصيل ATE را استفاده مي‌كنند. در واقع GS1 سپر محافظ محصولات ما در برابر جعل و تقلب است. «جنز هالا، مدير خدمات پس از فروش محصولات سيستم‌هاي ترمز و تعليق در شركت ATE»
يك شركت مهندسي به نام Lenze از كدهاي SSCC كه در يك نماد GS1-128 رمزنگاري شده و روي برچسب‌هاي لجستيكي چاپ شده‌اند استفاده كرده است تا در بخش مرسولات خروجي خود شفافيت ايجاد كند. اين موضوع براي رديابي مرسولات، به Lenze كمك كرده است و اكنون تمام مشتريان اين شركت در سراسر جهان مي‌توانند وضعيت به‌روز مرسوله خود و زمان دريافت آن را متوجه شوند.
با اين شيوه ميزان خطاها در فرايندهاي كاري اين شركت به‌طرز محسوسي كاهش پيدا كرده، عملكرد و بازده آن در فرايندهاي ارسال بهبود يافته و سطح خدمات مشتريان شركت نيز بهتر شده است.
با انتخاب استانداردهاي جهاني GS1، توانستيم فرايند ارسال محصولات خود به سراسر دنيا را ساده و بهينه كنيم. معضلات سيستم‌هاي ارسال موجود، با وجود شناسه‌هاي متعدد و متنوع كه باعث نبود زبان مشترك بين ما و طرفين تجاري ما مي‌شد، با وجود راهكارهاي GS1 از بين رفته و بازده عملكرد ما بسيار بهتر شده است. مايكل ويلمز، مدير فرايندهاي سازماني و لجستيك شركت Lenze

2. ارتباطاتي هوشمند بسازيد!
شركتها با نيازها، بازارها و فرايندهاي مختلف و متعدد مي‌توانند از استانداردهاي GS1‌ براي تعامل بهتر با شركاي تجاري خود و تسهيم اطلاعات با آنان استفاده كنند تا فرايندهاي خود را دستخوش بهبودهايي چشمگير نمايند.
در تمام طول مسير تبديل قطعات و مواد اوليه به محصولات نهايي، استانداردهاي GS1 امكان پشتيباني از ارتباطات ماشين با ماشين (M2M) را به‌منظور مكانيزاسيون و اتوماسيون فرايندهاي درون و برون بنگاهي فراهم مي‌كنند تا كاهش چشمگير هزينه‌ها و بهبودي بي‌نظير در بازده فرايندها ايجاد شود.
استانداردهاي GS1 براي شناسايي يكتاي بهر يا بچ مواد اوليه (GTIN بهر)، شناسايي يكتاي محصولات (GTIN) و شناسايي يكتاي تك‌تك قطعات (GTIN سريالي) را در نظر بگيريد. اگر اين استانداردها توسط تأمين‌كننده در منشأ اختصاص يابند و مديريت شوند، امكان مديريت صحيح و دقيق محصولات نهايي را در طول زنجيره‌هاي حمل‌ونقل و تحويل را فراهم مي‌كنند. اين رخداد، خصوصا براي كارخانجات و شركت‌هايي كه فرايندهاي آن‌ها در حال تبديل از حالت دستي به ديجيتالي توسط اينترنت اشياء است، بسيار حائز اهميت بوده و مشكلات عديده فرايندهاي سنتي آن‌ها را حل خواهد كرد.

شركت‌هاي زيمنس و بوش آلمان در حال ايجاد كارخانجات ديجيتالي هوشمند خود هستند. در اين كارخانه‌ها محصولات، قطعات، مواد خام اوليه و حتي ماشين‌آلات همگي بر بستر اينترنت اشياء با هم در ارتباط هستند و تمام افراد ذي‌نفع در فرايندهاي توليد و انبارداري و … براي توليد و فروش محصول، به‌صورت ديجيتالي با هم همكاري مي‌كنند. براي مثال، در كارخانه زيمنس، محصولات نهايي و خصوصا محصولات نهايي شخصي‌سازي‌شده، با استفاده از فناوري RFID، محصولات در تمام طول خط توليد، نظارت و مديريت مي‌شوند.
همچنين در كارخانه ديجيتالي و هوشمند شركت بوش نيز در حال پياده‌سازي استاندارد مفهومي «Industry 4.0» است كه به آن‌ها اجازه مي‌دهد با استفاده از فناوري RFID در شبكه ابزارآلات و ماشين‌آلات خود، تمام جريان ايجاد ارزش در زنجيره ارزش خود را به‌صورت كاملا شفاف و دقيق، رصد نمايد. اين شركت براي اطمينان از قابليت تعامل بين موجوديت‌هاي مختلف زنجيره توليد محصولات خود، در حال استقرار استانداردها و راهكارهاي GS1‌ در فرايندهاي داخلي خود است.
استانداردهاي GS1 راه‌حلي براي چالش شناسايي يكتاي «همه‌چيز» در كارخانجات ديجيتالي هوشمند هستند و دستيابي به مزاياي اقتصادي قابل توجهي را تضمين مي‌كنند. در حقيقت، در گزارش مك‌كينزي پيش‌بيني شده است كه تا سال 2025 ميلادي، كارخانجاتي كه با استفاده از اينترنت اشياء به سوي ديجيتالي شدن حركت مي‌كنند، بين 1.1 تا 3.3 تريليون يورو (1.2 تا 3.7 تريليون دلار امريكا) بازده اقتصادي خواهند داشت.
از زماني كه تأمين‌كنندگان و توليدكنندگان مي‌توانند به آساني محصولات و قطعات در دسترس خود را براي فرايندهاي تعمير نگهداري و خدمات پس از فروش شناسايي و كنترل كنند، فرايند مديريت موجودي نيز به ميزان چشمگيري دستخوش بهبود شده است.
هنگامي كه مديريت نگهداري و ساير فعاليت‌هاي خدمات پس از فروش اجرا مي‌شود، وجود شماره‌هاي سريالي SGTIN روي قطعات يدكي اطلاعاتي ارزشمند و جزئياتي مهم را براي برنامه‌ريزي بهتر مديريت نگهداري و جلوگيري از بروز ازكارافتادگي قطعات و ماشين‌آلات فراهم مي‌كنند كه نتيجه آن، صرفه‌جويي در زمان و هزينه‌هاست. ساير استانداردهاي GS1 مانند شناسه جهاني دارايي (GIAI) كه امكان شناسايي يكتاي اموال را فراهم مي‌كند يا شناسه جهاني نوع سند (GDTI) كه شناسايي مستندات را ممكن مي‌سازد، كمك مي‌كنند كه تمامي فرايندهاي فروش و خدمات پس از فروش را به‌صورت ساده و مؤثر مستندسازي كنيم.
شركت «سيستم‌هاي موشكي MBDA» فرايند مديريت تعمير و نگهداري و آماده‌باش سيستم‌هاي بسيار پيچيده خود را بدون حضور حتي يك كارشناس مستقر در محل، انجام مي‌دهد. با درج مستقيم شماره سريال هر جزء از ماشين‌آلات با كدهاي SGTIN كه در نمادهاي ديتاماتريس GS1 ذخيره شده‌اند، كارشناسان اين شركت آلماني مي‌توانند تمامي قطعات منفك يا سرهم‌بندي‌شده را از راه دور و با كمك ربات‌ها و روال‌هاي ارتباطي مشخص، به‌دقت شناسايي، مديريت و نظارت كنند.
با ايجاد يك راهكار بسيار مؤثر مديريت و نگهداري از راه دور (ديجيتالي)، قادر خواهيم بود پكيج خدمات گسترده خود را با موفقيت و با هزينه مقرون‌به‌صرفه‌تر از قبل، ارائه دهيم. استفاده از ديتاماتريس GS1 گامي سرنوشت‌ساز در مسير ما به‌سوي موفقيت محسوب مي‌شود. رينهولد زيگلر، رئيس مديريت و نگهداري از راه دور شركت MBDA آلمان
از كنترل و نظارت بر جريان كالاها در كارخانه گرفته تا رهگيري پيشرفت دارايي‌هايي مانند خودروهاي ريلي، استانداردهاي GS1 اطلاعات لازم براي ارتباطات هوشمند ديجيتالي و فرايندهاي تصميم‌گيري را فراهم مي‌كنند.
آژانس دولتي سوئدي Trafikverket كه مسئول امور حمل‌ونقل است، خودروهاي ريلي خود را با استفاده از راهكارهاي GS1 به‌طور مؤثري رديابي مي‌كند و اطلاعات اين سيستم را براي مديريت ترافيك و انجام ايمن و مؤثر فعاليت‌هاي اجرايي اين صنعت به‌كار مي‌گيرد. اين سازمان از شناسه‌هاي GIAI كه در تگ‌هاي EPC/RFID ذخيره شده‌اند براي شناسايي يكتاي تك‌تك خودروها و از شماره جهاني مكان (GLN) براي شناسايي موقعيت مكاني خودروها استفاده مي‌كند.
استاندارد GS1 در حوزه مديريت داده‌ها و اطلاعات، سيستم اطلاعاتي كد الكترونيكي محصول (EPCIS) نام دارد و به Trafikverket كمك مي‌كند كه اطلاعات آني موقعيت فيزيكي و مسيرهاي حركت تك‌تك خودروهاي ريلي و ترن‌هايي را كه در سرتاسر كشور يا حتي در بين مرزهاي ساير كشورها در حال تردد هستند، با ساير اپراتورهاي حوزه حمل‌ونقل، شركت‌هاي زيرساخت و حتي مالكين محموله‌ها تبادل كند. به‌همين منظور شركت Trafikverket برنامه‌اي براي سرمايه‌گذاري روي به‌كارگيري شناسه‌هاي سريالي GS1 براي مديريت مؤثر تعمير و نگهداري خطوط ريلي و ساير ابزارها و تجهيزات زيرساختي اين صنعت در دستور كار دارد.
ما به‌عنوان يك شركت پيشرو در صنعت، با كمك استانداردهاي GS1 توانسته‌ايم راهكارهايي هوشمندتر براي دستيابي به اهدافي بزرگتر و بازدهي بيشتر از قبل، خصوصا در حوزه امنيت و مديريت تعمير و نگهداري، ايجاد و مستقر كنيم. بله؛ اين كار فقط از طريق به‌كارگيري استانداردهايي يكسان و زباني مشترك در تبادل اطلاعات بين شركاي تجاري و فعالان اين صنعت امكان‌پذير شده است. كارل آكرلوند، مدير زيرساخت‌هاي ريلي شركت Trafikverket

3. نتيجه‌گيري
به‌كارگيري و استقرار استانداردهاي GS1 در قالب راهكارهاي مختلف و متنوع، به صنايع فني و تكنيكي كمك مي‌كند كه همزمان با ايجاد بنيان‌هاي فرايندهاي ديجيتالي در آينده نه‌چندان دور، بتوانند به اولويت‌هاي كاري و مالي خود دست پيدا كرده و مشكلات فرايندهاي ناكارامد فعلي خود را مرتفع نمايند.

استانداردهاي GS1: انتخابي منطقي براي لجستيك

ماهنامه شماره9(اردیبهشت ماه 1395)

1- مقدمه
فراهم‌کنندگان خدمات لجستیکی (LSPs) نقشی چالشی در زنجیره‌های تأمین جهانی پیچیده امروزی بازی می‌کنند. بازیگران مختلف زیادی در حمل‌ونقل محصولات بین تأمین‌کنندگان و مشتریانشان فعالیت کرده و هر کدام بخشی از کار را بر عهده دارند. مصرفکنندگان از فن‌آوری‌های مانند اینترنت، برنامه‌های تلفن همراه، رسانههای اجتماعی به منظور شناسایی، ارزیابی، خرید و تعامل با محصولات در سراسر کانالهای فیزیکی و دیجیتال استفاده میکنند. خردهفروشان به سرعت به سمت تجارت omni-channel حرکت کرده تا با مصرفکنندگان و تقاضای آنها برای یک تجربه یکپارچه همراه شوند تا بدانند محصولات ارائه شده را در چه زمانی و در چه جایی آنها می‌خواهند.
در حالی که خردهفروشان در حال بررسی راه‌های جدید برای ارتباط با مصرفکنندگان هستند، آنها متوجه میشوند که فرصت قابل توجهی وجود دارد تا فراهمکنندگان راهحلهای لجستیکی (LSPها) را برای موفقیت اجرای استراتژی omni-channel در زنجیره تأمین خود بکار گیرند. در واقع، LSPها ممکن است توسط بسیاری از مصرفکنندگان به عنوان خرده‌فروشان واقعی خود مورد توجه قرار گیرند. به عبارتی زمانی که محصولات را به مصرفکننده تحویل می‌دهند، برندهای خرده‌فروشیشان را نمایش میدهند.
با این حال، LSPها ممکن است ضعیفترین لینکها در زنجیره باشند، آنها بر این باورند که پیوستن به سیستمهای اختصاصی یک مزیت رقابتی به آنها میدهد. در حقیقت، با استفاده از سیستمهای اختصاصی، LSPها عقیده دارند که قفل مشتریان خود باز خواهد شد، اما در واقع این میتواند عاملی باشد که آنها روند جهانی به سمت قابلیت همکاری را قفل کنند.
برای حرکت به سمت چشمانداز لجستیک امروز، LSPها باید از سیستمهای اختصاصی به سمت استانداردهای باز حرکت کنند.
با استانداردهای GS1، LSPها میتوانند در زمان واقعی به شفافیت در کل زنجیره تأمین دست یابند و کسب‌وکار را به صورت یکپارچه با شرکای تجاری انجام دهند. استانداردهای GS1، LSPها را قادر می‌سازد تا به سرعت با چالش‌های تجارت الکترونیک از طریق ارتباط با دنیای دیجیتال و فیزیکی همراه شوند.
استانداردهای GS1 انتخابی منطقی برای LSPهایی هستند که میخواهند خدمات پایدار و انعطافپذیر ارائه داده و در عین حال هزینهها را کنترل و اتلاف را به حداقل برسانند.
بر اساس تجربه چندملیتی، مناقصه‌های پیچیده، ما دریافتیم که توسعه واقعی یکپارچگی به طور کلی تنها در حدود یک درصد از کل هزینه قرارداد است. هزینه‌ای که نمی‌تواند مانع از تصمیم یک مشتری به ترک سیستم اختصاصی و حرکت به سمت به یک سیستم مبتنی بر استاندارد شود.
– Jaco Voorspuij, IT Business
Development Lead in EMEA, DHL

با استفاده از استانداردهای پیام Ecom سازمان GS1 سرعت احداث محل‌های جدید انبارهای شرکت یونیلیور به طور قابل توجهی افزایش یافته است. یونیلور می‌تواند با سرعت بیشتری به لطف «توسعه یک بار، استقرار در هر نقطه» توسعه یابد و هزینه‌های پشتیبانی و نگهداری را کاهش دهد. بهترین عملکردهای شناسایی شده در انبارهای خصوصی در حال حاضر راحت‌تر به سایت‌های دیگر منتقل می‌شوند. این دستاوردها منجر به یک تصمیم برای اجرای این استانداردها در تمام سایت‌های مرتبط در اروپا و همچنین به تمام سایت‌های جدید مرتبط در سراسر جهان شده است.
– Fred Kempkes, Interoperability
Manager, Business Excellence
Services, Unilever
2- شفافیت (Clear visibility)
به منظور بهینه‌سازی مدیریت مرسولهها، LSPها، شرکای آنها و مشتریانشان نیاز دارند تا بدانند مرسولهها در هر لحظه از زمان کجا هستند.
استانداردهای GS1 راههای مشترکی برای شناسایی منحصربهفرد هر شی‌ء مانند پالتها در زنجیره تأمین ارائه میدهند به طوری که LSPها میتوانند آنها را ردیابی کنند که آنها در سایتهای تولید حرکت میکنند، در حال سفر از بندری به بندر دیگر هستند، بر روی کامیونها هستند، در مراکز توزیع هستند، در سایتهای خرده‌فروشی و یا منازل مصرفکنندگان هستند.

1-
بدون شناسههای استاندارد، هر بار که یک پالت از یک LSP به یکی از شرکای لجستیکی‌اش فرستاده شود، پالت می‌بایست دوباره با شناسههایی که تنها در سیستم شریک استفاده میشود، برچسبگذاری شود.
با استانداردهای GS1، LSPها و تمام شرکا از فعالیت بی‌فایده و وقتگیر برچسبگذاری مجدد با استفاده از شناسههای مشترک مانند کد سریال محموله ارسالی GS1 (SSCC) جلوگیری خواهند کرد. SSCC شرکت را قادر میسازد تا هر پالت را به منظور سفارش کارآمد و مدیریت حمل‌ونقل و اعلام وصول و تحویل خودکار ردیابی کنند.
SSCC همچنین اطلاعات با ارزشی در مورد محصولات درون پالت در اختیار قرار می‌دهد. اطلاعات SSCC میتواند در یک برچسب لجستیکی GS1 یا کد EPC (کد الکترونیکی محصول) / برچسب RFID(شناسایی با فرکانس رادیویی) رمزگذاری شده تا اطلاعات محصولی که توسط همه شرکا استفاده میشود را اخذ و به اشتراک گذارد.
EPCIS یکی دیگر از استاندارد GS1 است که به شرکا اجازه میدهد تا دقیقاً بدانند که محصولات در هر نقطه از زمان کجا هستند، قبل از آن کجا بوده‌اند و چرا.

3- تسهیل همکاری (Smooth collaboration)
LSPها میتوانند کسب‌وکار با شرکا و مشتریان را در سراسر مرزهای سازمانی با استفاده از استانداردهای GS1 انجام دهند تا همکاری و تبادل اطلاعات به راحتی صورت گیرد.
توجه داشته باشید که SSCC با داشتن جزئیات محصول همچنین میتواند در یک پیام الکترونیکی گنجانده شود مانند یک پیغام ارسال برای بهبود تحقق سفارش و خدمت به مشتریان.
با استفاده از استانداردهای پیام (EDI) GS1 ecom، پیغام ارسال، مرکز توزیع را از حمل‌ونقل محموله در انتظار و محتویات خاص آن به منظور دریافت سادهتر کارآمدتر باخبر میکند. این موضوع همچنین به مشتری کمک میکند تا موجودی خود و عملیات انبارداری را به نحو بهتری مدیریت نماید.
مطلب مهم دیگر این است که LSPها میتوانند با همان SSCC ارائه شده در فاکتورها برای پرداخت سریع‌تر و جریان نقدی اقدام کنند. با استفاده از استانداردهای GS1، همه شرکا میتواند با هم بهتر، دقیقتر کار کنند و ارتباطات کارآمدتری با هم داشته باشند.
با استانداردهای GS1، LSPها میتوانند با مشتریان خود سریع‌تر ارتباط برقرار کنند و یکپارچهسازی سیستمهای خود را بجای هفته یا ماه، روزانه یکپارچه کنند. روابط مبتنی بر استانداردها همچنین مقیاسپذیر هستند و LSPها را قادر میسازد تا به صورت مقرون به صرفه مشتریان جدید اضافه کنند.
«یکی از اولویتهای اصلی ما این است که در سطح بالایی به مشتریان خود پاسخگو باشیم. این موضوع زمانی تحقق می‌یابد که سطوح موجودی برای تقاضای مصرفکننده مدیریت شود. در بازار چالشی امروز، ما به فراهم‌کنندگان لجستیکی نیاز داریم که مجهز به تحویل عملیاتی برتر بوده و شریکی باشند که بتوانند شفافیت در مرسولههایمان را لحظه‌ای به ما اطلاع دهد.»
– David McNeil, Market Offer
Execution Manager, Arrium Mining
& Materials

»هنگام انتخاب فراهمکنندگان لجستیکی، ما ترجیح می‌دهیم تا با شرکتهایی کار کنیم که از استانداردهای GS1 استفاده میکنند، زیرا آنها میتوانند شفافیت مورد نیاز زنجیره تأمین را برای ما فراهم کرده تا به انتظارات عملکردی مورد نیاز پاسخ دهیم.»
– Marc Cox, Senior Business Analyst,
Warehousing / Logistics / MIS,
Philips International B.V.

با شناسههای مشترک و روشهای ضبط و به اشتراک‌گذاری اطلاعات، LSPها میتوانند از فعالیتهای بیفایده و ناکارآمد در سراسر زنجیره تأمین به منظور کاهش هزینه و بهبود کیفیت سرویس اجتناب کرده یا آن را به حداقل برسانند. با استفاده از بهینه‌سازی مدلهای تحویل،LSP ها پایه مورد نیازی را برای تجارت omni-channel و خدمت به مصرف‌کننده امروزی ایجاد میکنند.
«یک روند رو به رشدی از تقاضای مشتریان وجود دارد که تقاضا دارند LSPها جایگاهی در بین استانداردهای باز داشته باشند (باید به سمت استانداردهای باز بروند). یک پویایی قابل توجهی وجود دارد که مشتریان خدمات لجستیکی شروع به تماس به LSPها میکنند که زمانی که برای پیشنهاد و استفاده از استانداردهای باز میآیند، رهبری را بر عهده بگیرند.»
– Jaco Voorspuij, IT Business
Development Lead in EMEA, DHL

4- ارتباطات قویتر
با استانداردها، LSPها میتوانند در هنگام پاسخ به نیازهای مشتری چابکتر باشند. برای مثال، آنها میتوانند در عملیات انبارداری برای دستیابی به یک زنجیره تأمین پایدارتر با شرکای دیگر همکاری کنند.
آنها همچنین میتوانند انتظار افزایش توجه توسط سرویس لجستیکی بالقوه مشتریان را داشته باشند. به این دلیل که مشتریان در حال پذیرش استانداردهای در حال توسعه GS1 هستند و انتظار دارند LSPها نیز همین کار را انجام دهند. مشتریان پی بردند که همکاری مؤثر و شفافیت مداوم تنها زمانی ممکن است که همه شرکای تجاری از استانداردهای باز استفاده کنند.
بدون استانداردها، LSPها ممکن است تنها در بخش مربوط به خود از سفر حمل‌ونقل شفافیت داشته نه در بخشهایی که شرکای خود هستند.
آنها نمیتوانند شفافیت مداوم و پشت سر هم فراهم کنند و یا اگر بتوانند این کار را انجام دهند، این کار میتواند بسیار وقتگیر و فرایندی پرهزینه باشد زیرا آنها باید اطلاعات را از سیستمهای شرکای مختلف برای نمایش در کل زنجیره ترکیب کنند.
با استفاده از استانداردهای GS1، LSPها میتواند بسیار کارآمدتر بوده و هزینههایشان را بهتر مدیریت کنند.

• گام منطقی را بردارید
LSPها باید در حال حاضر اقدام به برداشتن گام منطقی برای پذیرش استانداردهای GS1 كنند. آنها میتوانند به جای صرفاً زنده ماندن در چالشهای امروز بازارهای جدید، رشد و پیشرفت نیز داشته باشند.
• استانداردهای GS1 در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل چگونه عمل میکنند؟
همانند سایر حوزهها، GS1 در این حوزه نیز سه دسته استاندارد شناسایی (Identify)، ضبط داده (capture) و به اشتراکگذاری داده (sharing) ارائه می‌دهد. استانداردهای شناسایی به گونه‌ای است که برای تمامی موجودیتهای درگیر در زنجیره لجستیک و حمل‌ونقل، یک کلید شناسایی تخصیص داده میشود. این کلیدهای شناسایی به شرح زیر هستند:
– GLN: شناسه جهانی مکان
– GRAI: شناسه جهانی دارایی‌های برگشت‌پذیر
– GIAC: شناسه جهانی دارایی‌های ثابت
– SSCC: شماره سریال محموله ارسالی
– GINC: شماره جهانی شناسایی مرسوله
– GSIN: شماره جهانی شناسایی محموله
در شکل 1 چگونگی به‌کارگیری این کلیدهای شناسایی به صورت شماتیک ارائه شده است.

شکل 1- استانداردهای شناسایی در عمل

1-
پس از شناسایی هر موجودیت توسط یک کلید شناسایی GS1، کلید شناسایی توسط یکی از استانداردهای ضبط خودکار، به صورت رمزینه درآمده و بر روی موجودیت نصب می‌شود. استانداردهای ضبط خودکار در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل عبارت‌اند از:
1- بارکدهای GS1 (GS1 Barcodes)
2- برچسب لجستیکی GS1(GS1 Logistics label)
3- EPC Protocol + Interface Standards

سپس با استفاده از استانداردهای به اشتراک‌گذاری، دادهها بین همه شرکای لجستیکی تبادل می‌شود. مهمترین استانداردهای به اشتراکگذاری در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل عبارت‌اند از:

1- GS1 XML 3.0
2- GS1 EANCOM
3- GDSN
4- GS1 EPICS
در شکل 2 هر سه گروه استانداردها به طور کامل ارائه شده است:

شكل 2 – استانداردهای به اشتراک‌گذاري
اجرای استانداردهای GS1 در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک، باعث خواهد شد کارایی، سرعت و دقت 5 فرایند تجاری در حمل‌ونقل و لجستیک افزایش یابد. این 5 فرایند تجاری عبارت‌اند از:

1- مدیریت اموال
2- مدیریت انبار
3- مدیریت دریافت و تحویل
4- مدیریت حمل‌ونقل
5- مدیریت بنادر و گمرکات

1-
پیاده‌سازی استانداردهای GS1 در حمل‌ونقل و لجستیک مزایای بسیار زیادی برای همه شرکای لجستیکی خواهد داشت که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
1- کارایی
2- کاهش هزینه
3- پیدایی و آشکاری
4- اعتماد و اطمینان
5- ایمنی و سلامت
6- مقابله با کالاهای قاچاق و غیربهداشتی
7- هماهنگی
8- ثبات و پایداری و تداوم امور
9- استفاده بهینه از دارایی‌ها و اموال
10- امکان فراخوان (Recall)