جرثقیل سقفی

دوره های آموزشی دريافت گواهینامه سیستم GS1

ماهنامه شماره12(مرداد ماه 1395)

1- مقدمه

دوره های آموزشي پایه سیستم GS1 از 7 سطح تشکیل شده است. اين 7 سطح شما را با دانش مورد نیاز برای دریافت گواهینامه سیستم GS1 آشنا مي كند.
اين هفت سطح عبارتند از:

 • آشنايي با GS1
 • مباني كليدهاي ID (GTIN, GLN,SSCC)
 • مباني GDSN( آشنايي با GPC)
 • مباني باركدها (EAN, UPC)
 • مباني كيفيت داده
 • مباني EDI
 • مباني EPC/RFID
  اين مقاله مروري است بر محتواي آموزشي مباني مباني EDI و مباني EPC/RFID .

2- مباني EDIيا eCom

در اين بخش با تعريف eCom، چگونگي عملكردGS1 eCom آشنا شده، روند سفارشات نقدي در eCom را درك كرده، با استانداردهاي GS1 eCom، استانداردهای جهانی که بر اساس GS1 eCom ارائه شده است، و مسائل مختلف امنیتی eCom را آشنا مي‌شويد.

2-1 eCom چيست؟

عبارت eCom مخففي براي ارتباطات الکترونیکی است كه از پیام استاندارد شده استفاده مي كند. eCom GS1 پايه‌اي براي ارتباطات الکترونیکی با استفاده از پيام‌هاي تجاري استاندارد شده و عبارت GS1 برای تبادل داده الكترونيك يا EDI است.
سه عنصر کلیدی eCom عبارتند از استفاده از:

 • داده‌های ساختار یافته
 • استانداردهای انتقال پیام
 • روش‌هاي الکترونیکی برای تبادل داده ها

image001

شكل1 – تبادل داده الكترونيكي

2-2مزاياي اصلي استفاده ازeCom GS1

مزاياي اصلي كه با استفاده از eCom GS1 بدست مي‌آيد عبارتند از:

 • افزايش سرعت
 • كاهش هزينه پردازش و اجرا
 • افزايش دقت
 • كاهش زمان سفارش و تهيه ليست موجودي
 • كاهش منابع مورد استفاده در مرحله عمليات
 • افزايش رضايت مشتري
 • امكان آغاز فرايندهاي كسب و كار جديد
  GS1 به تنهايي استانداردهاي eCom را توسعه نداده است بلكه استانداردهاي جهاني مبناي استانداردهاي eCom GS1 را فراهم آورده اند.

image002

شكل 2- استانداردهاي جهاني مبنايeCom GS1

كه مهمترين آن‌ها عبارتند از :

 • UN/ CEFACT
 • IETF
 • ISO
 • W3C
  توسعه GS1 بر پايه استانداردهای ISO تا زماني‌که قابل اجرا باشند، بنا شده است. بسیاری از لیست هاي کد ISO در استانداردهایGS1 eCom مانند کد کشور (ISO3166-1 , 3166-2) و کد ارز (ISO 4217) استفاده می‌شود. تمام استانداردهایGS1 eCom از مجموعه کاراکتر استاندارد ایزو استفاده مي كنند.
  کنسرسیوم شبکه جهانی وب يا کنسرسیوم وب جهان‌شمول (W3C)استانداردهای وب و دستورالعمل ها را به عنوان توصيه-هاي W3C ایجاد می کند. این كنسرسيوم صاحب و حافظ مشخصات هماهنگي قسمت هاي مختلف XML و صاحب و حافظ مجموعه های فن‌آوری مرتبط با XML است که مبنايی برای توسعه استانداردهایGS1 محسوب مي‌شود.
  کارگروه مهندسی اینترنت (IETF) استانداردهای اینترنت را توسعه داده و ترویج مي‌كنند. اين گروه استانداردهای پروتکلAS1 و AS2 را توسعه مي دهند که اساس دستورالعمل ارتباطات و انتقال داده در GS1 EDI است که پروتکل-های فني ارتباطات را برای تأمین امنیت انتقال داده ها تعریف مي كند.
  مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل (UN/CEFACT) به عنوان نقطه کانونی برای توصیه تسهیل تجارت و استانداردهای کسب و کار الکترونیکی، فرآیندهای کسب و کار را هم در بخش تجاری و هم دولتی پوشش مي‌دهد که می تواند سبب پيشرفت رشد در تجارت بین المللی و خدمات مرتبط با آن شود. مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل اين وظيفه را با دو خدمت زير انجام مي دهد:
  UN/EDIFACT
  مجموعه اي از استانداردها، راهنماها، و دستورالعمل ها براي تبادل الكترونيك داده هاي ساختار يافته.
  UN/EDIFACT XML
  انتشار استانداردهاي تجاري XML پايه ريزي شده بر مبناي اجزاء اصلی استاندارد معنایی.

image003

شكل 3- مثالي از تراكنش تجاري در eCom

2-3 GS1 eCom چگونه عمل مي كند؟

GS1 eComبه سه قسمت اصلی به شرح زير نیاز دارد:
ابزارهای ترجمه eCom
ابزارهاي ترجمه eCom هم چنين به عنوان نرم‌افزار ترجمهEDI شناخته شده است. اين ابزارها قادرند داده ها را بین سیستم-های کامپیوتری خانگي به طور خودکار ارسال و دریافت كرده و با استفاده از استانداردهاي GS1 eCom هماهنگي مورد نیاز را ايجاد كنند. اين ابزارها توسط ارائه‌دهندگان خدمات تجاری غیر GS1 تهيه شده و در دسترس هستند.
شبکه‌های ارتباطی eCom
شبكه ارتباطي eCom توسط ارائه‌دهندگان خدمات تجاری تهيه شده و در دسترس است.
استانداردهاي eCom
استانداردهای GS1 eComیک زبان توافق شده در سطح جهاني برای تبادل داده های ساختار یافته بین شرکای تجاری است. تمام استانداردهایGS1 در وب سایت جهانی دفتر GS1 در دسترس عموم قرار دارند.

الف) يك مثال از نماي كلي GS1 eCom در استفاده از ابزارهاي ترجمه
براي درك بهتر مطلب يك مثال ارائه مي‌شود. در اين مثال تراكنش تجاري eCom مطابق شكل 3 نشان داده شده است.
شرکت A داده های تراكنش تجاري را از فایل های کامپیوتری سيستم داخلي خود استخراج مي كند.
داده ها به شكل فایل های نرم افزاري داخلي مونتاژ مي شود.
این فایل ها سپس توسط ابزار ترجمه eCom تبدیل مي شوند.
در مرحله بعد اسناد استاندارد توسط شبکه های ارتباطی انتخاب شده با استفاده از استانداردهای GS1 eCom منتقل می-شوند.
شرکتB مراحل را در جهت معکوس انجام مي دهد و داده‌ها را با فایل های موجود در سيستم داخلي خود يكپارچه مي‌كند.
جدول شكل 4 به عنوان مثال نشان مي‌دهد چگونه عناصر داده مورد نیاز برای یک معامله کسب و کار در نرم افزار داخلي شرکت A به طور خودکار از طریق ابزار ترجمه eCom به صورت پیام GS1 eCom ترسيم می شود.
ب) شبكه هاي ارتباطي eCom
پیام هاي GS1 eCom از طریق دو نوع شبکه ی ارتباطی VAN و اینترنت انتقال مي يابند:
شبكه VAN :
پیام هاي GS1 eCom به طور سنتی از طریق شبکه هاي ارزش افزوده (VAN)منتقل می شوند. شبكه‌هاي VAN داراي شرح زير هستند:

 • توسط شرکت های خصوصی ارائه شده اند.
 • سریع و قابل اعتمادند. يك خط ارتباطي به چندين شريك تجاري براي هر شركت كاربر ايجاد مي‌شود.
 • مستقل از نرم افزار یا سخت افزار استفاده شده توسط شرکت کاربر هستند.
 • بسیار امن هستند. گذر واژه‌ها كنترل مي شوند، فرستنده و گيرنده‌ها تاييد مي شوند و يكپارچگي پيام‌ها كنترل مي‌شوند.
  شبكه‌هاي VAN گاهي اوقات به عنوان يك راه گران و داراي مشكل در خصوص يكپارچگي به نظر مي‌رسند. علي‌الخصوص از نظر شركت هاي كاربر كه كوچك هستند.
  اينترنت
  اینترنت عمدتا به عنوان شبکه ارتباطی برای GS1 XML كاربرد دارد و به طور فزاینده برای GS1 EANCOM استفاده می شود. در مقايسه با شبكه هاي VAN، استفاده از اینترنت نیاز به مراقبت بيشتري از نظر امنیت و قابلیت اطمینان نياز دارد.2-4 استانداردهاي GS1 eCom
  سه استاندارد GS1 eCom عبارتند از پروفایل هاي :
 • EANCOM
 • GS1 XML
 • GS1 UN/CEFACT XML
  در اين قسمت هر يك از اين استانداردها به تفصيل شرح داده مي شوند:EANCOM
  EANCOM اولین استاندارد eCom بود كه توسط GS1 توسعه یافت و کاربران فراواني از آن راضی بودند.
  EANCOM به عنوان اولین استانداردهای GS1 eCom یک راهنمای اجرايی دقیق و زیر مجموعه‌ای از استاندارد UN / EDIFACT است.
  اين استاندارد که به طور بسیار گسترده ای استفاده می‌شود و بخش‌هاي مختلف صنعت را پشتيباني مي كند، مانند سایر استانداردهای GS1 از کلیدهای شناسایی GS1 استفاده مي كند. به عنوان مثال :
 • اقلام تجاری با GTIN شناسایی مي شوند.
 • مكان ها و شركا با GLN شناسایی مي شوند.
 • واحدهای لجستیکی با SSCC شناسایی مي‌شوند.

image004

شكل 4- نمايش عملكرد ابزار ترجمه

 •  eComدر مقایسه با مجموعه بالادستيUN / EDIFACT ، زیر مجموعه EANCOM شامل پیام هاي مفيد براي تبادل اسناد تجاري به منظور مدیریت زنجیره تامین است كه از كدهاي مرتبط با استانداردهای GS1 استفاده مي‌كند.
  EANCOM شامل تنها عناصر مورد نياز با كاربرد تجاري و ضروري براي هماهنگي با UN / EDIFACT است.
  EANCOM به طور کامل با UN / EDIFACT سازگار است.
  دستورالعمل اجرایي EANCOM شامل عناصر ذکر شده در زير است:
 • يادداشت‌هاي كاربردي جزيي به زبان ساده
 • دستورالعمل‌هاي شفاف در خصوص چگونگي كار در موقعيت‌هاي تجاري خاص
 • قوانین سختگیرانه براي كاربر كليدهاي شناسايي GS1( GTIN, GLN, …)
 • تعاريف دقيق داده و كدهاي مورد نياز
 • مثال‌هايي از سناريوي تجاريEANCOM از استانداردهای GS1 eCom است كه به طور گسترده ای براي بسیاری از شرکت‌های کاربر سازگار شده است و به شكل موفقیت آميزي نیازهاي آنان را پوشش مي‌دهد. سازگاري زودهنگام آن با EDI ، سبب شده به خصوص خرده فروشان بزرگ كه با تعداد زیادی از تامین کنندگان کار مي كنند، از آن استفاده كنند.
  استفاده كنندگان EANCOM اصولا شبكه هاي افزايش ارزش ( VAN) را به عنوان كانال ارتباطي انتخاب مي‌كنند. موفقیت EANCOM اجازه ميدهد GS1 XML توسعه يابد که باعث استفاده بیشتر از تکنولوژی اینترنت می شود.GS1 XML
  GS1 XML همزمان با ظهور اینترنت توسعه داده شده و استفاده از آن به سرعت در حال رشد است.
  GS1 مجموعه ای از طرح‌های XML ايجاد كرده است که مشخصات رسمی و ساختار اسناد XML را برای پیام‌های تجاري توصیف می کنند كه شامل موارد زير است:
 • استفاده از کلیدهای شناسایی GS1 مانند GTIN, GLN و… .
 • استفاده از مدل تجاري مبتني بر تعاریف مورد توافق داده ها.
 • استفاده از مدل‌ها برای ایجاد ساختار و محتوای پیام تجاري که به عنوان طرح XML منتشر شده است.
  طرح XML برای هر نوع سند تجاري مانند فاكتورها، سفارشات خريد جداگانه منتشر شده است و شامل موارد زير است:
 • تبادل داده‌هاي شرکای تجاری بر اساس طرح XML بنا شده است.
 • طرح حاوی داده‌های تجاري واقعی است.
 • هر شریک تجاری دارای یک کپی از طرح XML استاندارد است و هر ارسال یا دریافت را با آن تایید مي كند.
  دائرة المعارف جهاني داده‌هاي GS1( GDD) یک مخزن از عناصر داده تعریف شده در تمام استانداردهای GS1 است.
  اين دائرة المعارف اجازه مي دهد ذخيره سازي، استفاده مجدد و به اشتراك گذاري به شرح زير انجام شود:
 • دقت اجزاي داده
 • عبارات تجاري با تعاريف و ارائه معادل‌هاي آن ها در استانداردهاي هدف
 • اجزاي اطلاعاتي مرتبط با استانداردهاي شناسايي GS1
  دائرة المعارف GS1 به منظور پشتيباني موارد زير توسعه داده شده است:
 • استانداردهاي پيام‌هاي تجاري GS1
 • طرح استاندارد GS1 XML
 • استانداردهاي EANCOM
  استفاده مجدد از اجزاي داده ذخيره شده در GDD از ثبات آن ها در همه استانداردهاي GS1 اطمينان مي‌دهد .GS1 UN/CEFACT XML
  طرح توصيفي GS1 يا GS1 UN/CEFACT XML
  بر اساس پیام هاي صنعتي مختلف مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل، بنا شده که GS1 XML را تكميل مي كند.2-5 مباني پيام هاي GS1 eCom در سفارشات نقدي
  به منظور درك مباني پيام‌هاي GS1 eCom مدل سفارش تا نقدینگی ، بر فرایندهای ساده تمرکز مي شود كه شامل پنج فعالیت پایه زنجیره تامین است:( شرايط مذاکره: ایجاد یک رابطه تجاري)
 • هماهنگي داده هاي اصلي
 • سفارش دهي
 • تحویل
 • پرداخت
  در این مدل، که در آن ترازبندي داده های اصلي قبل از معاملات eCom اتفاق مي افتد، داده های ثابت و یا زائد از پیام هاي eCom مانند تمام اطلاعات مربوط به خریدار، کالا، فروشنده، محل تحویل، و غیره حذف شده و به کلیدهای شناسایی GS1 ارجاع داده مي شود.
  پنج فعالیت اصلي زنجیره تامین در شكل 5 نشان داده شده است.
  به عبارتي پيام هاي سفارشات نقدي بر مبناي مدل به شرح زير خرد مي‌شود:
 • زنجيره تامين به فرايندهاي استاندارد ساده تقسيم مي‌شود.
 • داده‌هاي ثابت و زائد از پيا م ها حذف مي‌شود.
 • اطلاعات مربوط به خریدار، کالا، فروشنده، محل تحویل، و غیره به کلیدهای شناسایی GS1 ارجاع داده مي شود.
  گام دوم در فرايند سفارش تا نقدینگی هماهنگي داده‌های اصلي است. داده هاي اصلي هر داده ثابت يا ساختار قابل اتكا در سراسر معاملات و تراكنش هاي کسب و کارهای متعدد است.

شكل 5- پنج فعالیت اصلي زنجیره تامین

دو كليد شناسايي GS1 كه براي پشتيباني از داده‌هاي اصلي تهيه شده‌اند GTIN و GLN هستند. هماهنگي داده‌های اصلي برای محصولات، توسط کد GTIN شناسایی شده و براي مکان، توسط GLN شناسایی استفاده می‌شود.

image006

شكل 6- مثالي از كد GTIN به عنوان داده اصلي

مثال هايي از GTIN و GLN در شكل‌هاي 6 و 7 ارائه شده است:

image007

شكل 7- مثالي از كد GLN به عنوان داده اصلي

داده اصلي اشاره شده در پیام هاي معاملاتی eCom ، مانند سفارش( حواله) و فاکتور، با استفاده از کلید شناساییGS1 رمزگشايي مي شود.
مزاياي هماهنگي داده اصلي در شكل 8 نمايش داده شده كه شامل موارد زير است:

 • حذف داده‌هاي ثابت و زائد
 • كمك به جلوگيري از بروز خطا
 • كاهش حجم پيام ها

image008

شكل 8- مزاياي هماهنگي داده‌هاي اصلي

 • ايجاد امكان پردازش موثر
 • كمك به شركاي تجاري براي برقراري ارتباط تجاري با استفاده از پيام هاي معاملاتي
  مجموعه کاملي از استانداردهای پیامeCom را می توان از وب سایتGS1 دریافت کرد. استانداردهایeCom از فرآیندهای کسب و کارهای متعدد پشتیبانی می کنند. به عنوان مثال مدیریت حمل و نقل، حل و فصل مالی، ادغام با بالادست و فراخوان محصولات.
  شكل 9 برخي از پيام هاي GS1 XML و EAN COM را نشان مي‌دهد.

شكل 9- برخي از پيام هاي GS1 XML و EAN COM

اين پيام ها شامل موارد زير است:

 • هماهنگي شامل اطلاعات داده اقلام
 • سفارش شامل پاسخ سفارش
 • تحويل شامل مشاوره ارسال
 • پرداخت شامل فاكتور
 • برنامه ريزي حمل و نقل شامل نيازمندي‌هاي ظرفيت حمل و نقل2-6 اصول اولیه امنیتGS1 eCom
  GS1 eCom بر چهار مسئله امنیتی زير تمرکز دارد:
 • احراز هویت
 • تمامیت و درستي داده‌ها
 • حفظ حریم خصوصي
 • انکارناپذیری وصول

image010

شكل 10- اصول اولیه امنیت GS1 eCom

چهار مسئله امنیتی فوق به ترتيب به شكل زير اجرا مي‌شوند:
احراز هویت
شناسایی دقیق فرستنده و گیرنده را با تكميل فرايند استفاده از امضاي ديجيتال فراهم می کند.
تمامیت و درستي داده‌ها
دستکاری و یا خراب نشدن داده‌ها در حمل و نقل تضمین مي‌شود. فرستنده پيام مي‌تواند از يك هش ( كه با يك الگوريتم امن ايجاد مي‌شود) استفاده كند كه بهنگام تطابق از سوي دريافت كننده اطمينان دهد محتوي تغيير نكرده است.
حفظ حریم خصوصی
از طريق به كارگيري رمزگذاري كامل تضمین می‌کند تنها گیرنده مورد نظر بتواند داده‌ها را مشاهده كند.
انکارناپذیری وصول
تایید می کند که شريك تجاري مورد نظر داده را دريافت كرده و نمی تواند آن را انکار کند. هشدار وضع پيام(MDN) مانند سيستم تاييد تحويل دريافت را توسط شريك تجاري تاييد مي‌كند.

شكل 12– پورتفوليوي GS1

3- مباني EPC/RFID

در اين بخش توضیح داده مي‌شود که چگونه EPC / RFID را می‌توان برای شناسایی سریالي منحصر به فرد اشیاء استفاده كرد. هم‌چنين كاربرد RFID و مزاياي مورد انتظار از EPC / RFID تعريف مي‌شود.

image012

شكل 11– مبانيEPC/RFID

استانداردهاي GS1 قابليت ديده شدن يا رصد كردن را فراهم مي‌سازند. پورتفوليوي ( سبد کارهاي) GS1 شامل استانداردهایي برای شناسایی دارایی‌ها و مکان‌ها، انتشار خودکار شناسه‌گرهاي اين استانداردها و تبادل (یا” به اشتراک گذاری”) و دیگر اطلاعات در سراسر زنجیره تامین است.

شكل 12 پورتفوليويGS1 را نشان مي دهد.

3-1 شناسايي با استفاده از EPC/RFID

كليدهاي GS1 براي شناسايي انواع مختلف اشیاء و مکان بكار مي‌رود.
كد محصول الكترونيكي يا EPC براي شناسايي منحصر به فرد و سريالي اشياء بكار مي‌رود.
برچسب‌هاي استاندارد دادهGS1 EPC ، نه (9) نوع مختلف شناسه‌گر و یا “کلید” GS1 را مشخص مي‌كند که براي

شكل 13- كليدهاي شناسايي GS1

شكل 14– انواع شناسه‌گرهاي GS1

شناسايي انواع مختلف اشیاء و مکان بكار مي‌روند. اين شناسه‌گرها عبارتند از:
1- GTIN شماره سريال جهانی قلم تجارتي، برای محصولات منحصر به فرد.
2- GRAI شناسه‌گر جهانی دارایی برگشت‌پذير، برای ظروف برگشت‌پذير و دستگاه‌های حمل بار.
3- GIAI شناسه‌گر جهانی دارایی فردی، برای دارایی‌های ثابت.
4- SSCC کد سریال حمل و نقل کانتینر، برای واحدهای تدارکاتي.
5- GDTI شناسه‌گر جهانی نوع سند، برای اسناد فیزیکی و الکترونیکی.
6- SGCN شماره سريال جهانی کوپن، برای کوپن‌های دیجیتال و فیزیکی.
7- SGLN شمار جهاني مكان بهمراه قسمت قابل توسعه اختیاری، برای مکان‌های فیزیکی.
8- GSRN شماره جهانی خدمات ارتباطي، برای ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات.
9- CPID شناسه‌گر قطعات تشكيل دهنده، برای محصول نهایی.
3-2 انتشار خودکار با استفاده از EPC/RFID
در یک زنجیره تامین، شناسایی قلم تجاري و دیگر اطلاعات فیزیکی متصل به آن، ترجیحا با استفاده از شناسایی خودکار و نشر اطلاعات، در سیستم IT منتشر می‌شوند.
کلیدهای GS1 می توانند به عنوان كدهايEPC در برچسب‌هايEPC / RFID برای ايجاد قابليت انتشار خودکار، انکد شوند.

شكل 15– انتشار خودكار داده از طريق EPC/RFID

فرکانس رادیویی شناسایی ( (RFID یک فن‌آوری انتشار بی سیم و خودکار داده‌ها است. RFID در محدوده UHF متکی بر انتقال اطلاعات از طریق امواج رادیویی مي‌باشد.

3-3 مشخصات RFID

برچسبRFID در فرکانس UHF از امواج رادیویی برای انتقال داده‌ها استفاده مي‌كند. این فركانس قابليت‌هاي زير را دارد:

شكل 16– برچسب RFID

 • می تواند در محدوده 7 متر و بیشتر خوانده شود.
 • دارای توانایی به روز رسانی داده‌های ذخیره شده است.
 • نيازي به ارتباط از طريق خط ديد ندارد.
 • می تواند با نرخ بیش از 100 برچسب‌ها در دقيقه خوانده شود.
  از زمان انتشار EPC/ RFID در اواخر سال 2004، پروتكل ارتباطات هوايي فرکانس فوق بالا( UHF) در GS1 EPC، بصورت صد در صد سازگار با زیر مجموعه استاندارد ISO/IEC18000-63، ايجاد شده است. اين پروتكل بصورتی پایدار و محکم به عنوان استاندارد پيشرو برای کاربردهای UHFدر بسیاری از بخش‌ها كاربرد دارد.
  مشخصات ارتباط هوايي UHF در GS1’sEPC “Gen2” عبارتند از:
 • انتقال فيزيكي داده بين فرستنده خودكار و دريافت كننده( ترانسپوندر و ريدر)
 • دستوراتي برای مدیریت ريدر تعداد ترانسپوندر
  ويژگي‌هاي ارتباط هوايي UHF در GS1’sEPC “Gen2” شامل موارد زير است:
 • فعال سازي انتشار امواج
 • فركانس 860-960 مگاهرتز(UHF)
 • نرخ بیش از 100 برچسب‌ها در دقيقه
 • سازگاري 100% با استاندارد ISO/IEC18000-63در هر کشور، قانون‌گذاران ملی مسئول تخصیص فرکانس خاص و سطح قدرتي هستند که در آن RFID ممکن است عمل کند. این تخصیص‌ها از منطقه‌ای به منطقه‌اي و در برخی موارد از کشوری به کشوري دیگر متفاوت است. با اينحال، پورتكل ارتباطات هواييGS1’s“Gen2” را می‌توان به شكل سازگار در سراسر باند 860-960 مگاهرتز استفاده كرد.

شكل 17– فركانس RFID در كشورهاي مختلف

3-4 مزاياي استفاده از EPC/RFID

EPC / RFID می‌تواند به كسب و كار کمک كند تا فرآیندهای خود را به منظور بهبود بهره‌وری، در حالی که منافع اضافی به مصرف کننده‌ها ارائه مي‌دهد، تغيير دهند.
هر ساله میلیاردها دلار به دلیل ضعف رصد زنجیره تامین از دست مي‌رود. GS1 EPC / RFID شركت‌ها را قادر مي‌سازد محصولات و دارايي‌هاي خود را در سراسر زنجيره تامين رهگيري كنند.
EPC / RFID قابليت انجام فرآیندهای موثرتر و کارآمدتر را در سراسر زنجیره تامین در بسیاری از صنایع، از توسعه دقت موجودی برای خرده‌فروشان، تا ردیابی محموله برای متصديان حمل و نقل و یا قابلیت ردیابی در بهداشت و درمان فراهم مي‌كند.
در كنار توسعه چشمگیر این روند، EPC / RFID پتانسیل اين را دارد که صرفه جویی قابل توجه سالانه را بطرق زير ايجاد كند:

 • کاهش موجودی اضافی
 • افزایش فروش از طریق بهبود در دسترس بودن در قفسه
 • کاهش هزینه‌های حمل و نقلشكل 18– صرفه جويي ايجاد شده با استفاده از EPC/RFIDبطور خلاصه مي‌توان گفت EPC/RFID قابليت‌هاي زير را براي شركت‌ها و سازمان‌ها فراهم مي‌كند:
 • توسعه رصد محصولات و دارايي‌ها
 • مديريت دقيق‌تر موجودي
 • افزايش رصد موجودي قفسه‌ها
 • كاهش ضايعات خرده فروشي

نتیجه‌گیری

استانداردهاي GS1 تجارت را تسهيل كرده و با استفاده از مباني تجارت الكترونيك، ارسال پيام‌هاي تجاري، شناسايي منحصر بفرد اقلام و رديابي؛ قابليت هاي متعددي را براي مديريت آسان تر زنجيره تامين فراهم نموده اند. با كمك اين استانداردها شرايطي فراهم شده تا شركاي تجاري با استفاده از پروتكل‌هاي بين المللي و استاندارد شده پيام‌هاي تجاري را به شكل استاندارد ارسال و دريافت كرده و نيز از دريافت پيام‌ها اطمينان حاصل كنند.
هم چنين استانداردهاي GS1 امكان استفاده از برچسب‌هاي فركانس راديويي را براي رديابي اموال و محصولات در سراسر زنجيره تامين به شكل اتوماتيك فراهم مي‌سازد.
اين استانداردها سبب مي‌شود در محيطي امن سرعت و دقت تبادل اطلاعات افزايش و هزينه پردازش و اجرا كاهش يابد.
هم چنين با استفاده از رديابي صرفه جويي كلان به علت توسعه رصد محصولات و دارايي‌ها و جلوگيري از گم شدن اقلام ايجاد مي‌شود. علاوه بر آن مديريت موجودي دقيق‌تر و ضايعات خرده فروشي كاهش مي‌يابد.