جرثقیل سقفی

خرده‌فروشی و استاندارد GS1(مطالعه موردی سه شرکت: بهینه‌سازی محصولات کارفور بلژیک با پذیرش SSCC (کد کانتینر حمل‌ونقل سریال) و DESADV (Dispatch Advice)، سفارش اجرای پول نقد در L’Oréal در فرانسوی، سفارش به‌صورت نقدی در فروشگاهNishitetsu در ژاپن)