جرثقیل سقفی

تماس با ما

تلفن‌ گویا برای‌ تهران‌‌ و‌ شهرستان‌ها:‌ 52124 ،02152384000
نمابر واحد امور مشتركین: 88938140
تلفن دفتر مدیریت: 88935095 و 88935096
نمابر دفتر مدیریت: 88938120
كد پستی: 1415885764
صندوق پستی: 5965-14155
ایمیل: office@irancode.ir
آدرس : تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، كوچه میرهادی شرقی، پلاك4