جرثقیل سقفی

تماس با ما

تلفن گویای مركز: 88924605 الی 14
نمابر واحد امور مشتركین: 88938140
تلفن دفتر مدیریت: 88935095 و 88935096
نمابر دفتر مدیریت: 88938120
كد پستی: 1415885764
صندوق پستی: 5965-14155
ایمیل: pr@gs1-ir.org
آدرس : تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، كوچه میرهادی شرقی، پلاك