جرثقیل سقفی

اعضاي هيئت تحريريه

 

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا یاورزاده
مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی: yavarzadeh.m@gs1-ir.org
سر دبیر
علیرضا خزائی
معاونت مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
پست الکترونیکی: khazaei.a@gs1-ir.org