جرثقیل سقفی

اثر به‌کارگیری استانداردهای جهانی RFID در بستر اینترنت اشیا جهت هماهنگ‌سازی جریان اطلاعات زنجیره تأمین