جرثقیل سقفی

آشنایی با GS1 اروپا و استاندارد EU 1169

فصلنامه شماره 36 (زمستان 1397)

 1. مقدمه

امروزه بسیاری از شرکتها، اروپا را یک بازار مناسب میدانند. ورود به بازار اروپا هرچند فرصتهای بزرگی را فراهم میکند، اما چالشهای جدیدی برای کسب‌وکار نیز به همراه دارد. با توجه به مقررات جدید اروپا ازجمله اجتناب از تقلب، مدیریت تحویل به‌موقع، درخواست موجودی و غیره برای ورود به بازار اروپا نیازمند یک سیستم قابل‌اعتماد وجود دارد، استاندارد و قواعد EU 1169 برای این منظور به وجود آمده است.

به همین دلیل شرکتها باید مطمئن شوند که سرمایهگذاری آنها در جای مناسب قرار دارد و این نه‌تنها در سطح محلی، بلکه در بازار اروپا و در سطح جهانی حائز اهمیت است.

این همان چیزی است که GS1 در اروپا به دنبال آن است. سازمان GS1 اروپا دارای 47 عضو از اعضای اروپایی عضو GS1 است که به بیش از یک‌میلیون شرکت سرویس می‌دهند، شما ممکن است یکی از آن‌ها باشید! تحت پرچم ما، شما یک راهحل هماهنگ و مبتنی بر کاربر را برای بهبود عرضه و تقاضای زنجیره‌های خود طراحی و پیادهسازی کنید.

GS1 در اروپا نیز با همکاری اتحادیه صنایع اروپایی ارتباطات خود را با کمیسیون اروپا و دیگر مؤسسات مرتبط اروپایی ایجاد میکند تا اطلاعات مربوط به کسب‌وکار خود را به دست آورده و به‌روز نگه‌دارند.

 1. GS1 اروپا

همان‌طور که گفته شد GS1 اروپا از اعضای اروپایی GS1 به‌منظور تسهیل تجاری در کشورهای حوزه یورو ایجاد گردید. پیام مدیر GS1 اروپا آقای برونو استو[1] به این شرح است:

در GS1 اروپا، ما اجرای استانداردهای هماهنگ در سراسر منطقه اروپا را اجرا میکنیم. درواقع، یک بازار اروپایی نه‌تنها فرصتهای بزرگی ایجاد میکند بلکه چالشهای جدیدی برای کسب‌وکار به همراه دارد. مأموریت ما این است که اجازه دهیم تا کسب‌وکارها با جدیدترین قوانین اروپا مطابقت داشته باشند. این چیزی است که ما با ارائه سیستمی قابل‌اعتماد و هماهنگ انجام می‌دهیم.

GS1 اروپا از طریق ایجاد روابط با کمیسیون اروپا و سایر مؤسسات اروپایی مرتبط مانند انجمنهای صنفی اروپایی از کسب‌وکارها نیز پشتیبانی می‌کند.

به‌عنوان یک رئیس، من افتخار میکنم بتوانم به‌طور فعال به دنبال این باشم که GS1 به بهبود و رشد انواع کسب‌وکار در منطقه کمک کند. در GS1 اروپا، ما پیوسته از هزاران شرکت در اندازه‌های مختلف از[2]CPG، مراقبتهای بهداشتی تا بانکداری، مالی و تدارکات پشتیبانی میکنیم. در بیش از یک دهه، ما اکنون به 47 عضو افزایش‌یافته‌ایم که این نشاندهنده ارتباط و پایداری رویکرد و فرایندهای ما است.

درنهایت، من میخواهم از همه شرکا، کارکنان و مؤسساتمان قدردانی کنیم که به لطف کار سخت و تعهد ما هرروز به دنبال این هدف هستند.

امیدواریم چند دقیقه طول بکشد تا وب‌سایت ما را بررسی کند و با این مجموعه آشنا شوید. (https://www.gs1.eu/). برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 1. GS1 اروپا چگونه کار میکند؟

3-1- گروههای کاری

GS1 اروپا پروژههایی را اجرا میکند که نیازهای کاربران اروپایی را برآورده میکنند. هدف این است که اطمینان حاصل کنیم که الزامات اروپایی برآورده شده است.

GS1 اروپا برای موارد زیرگروه‌های کاری راه‌اندازی میکند:

 • هنگامی‌که نیاز به انتشار مقررات جدید اروپایی باشد،
 • زمانی که یک بخش تصمیم میگیرد روی حل یک مسئله رایج کار کند،
 • زمانی که یک گروه از شرکتها میخواهند استانداردهای خود را هماهنگ کنند،

کارشناسان GS1، کارکنان شرکت و انجمنهای تجاری اروپا در گروههای کاری ما شرکت می‌کنند. همه باهم، توصیه‌های هماهنگ در مورداستفاده از استانداردهای GS1 و ارتقاء آنها از طریق بروشور، دستورالعملها، از طریق رویدادها، کنفرانسها و غیره را اجرا میکنند.

3-2- فرایند کاری GS1 اروپا

GS1 اروپا یک تخصص بلندمدت در اختیار شما قرار میدهد که اطلاعات پلتفرم را فراهم میکند و اطلاعات را در خصوص نیازمندی‌های اروپایی جمع‌آوری میکند.

ما همچنین نظارتهای فعلی و آینده اروپا را برای شناسایی فرصتها و چالشها برای اعضای GS1 نظارت می‌کنیم. به‌این‌ترتیب اعضای ما میتوانند به‌طور فعالانه به خواسته‌های قانونی جدید پاسخ دهند.

GS1 اروپا بر اساس چهار سطح عمل کرده و همواره حمایت هدفمند برای بهبود کسب‌وکار شمارا فراهم می‌کند:

 • ما اطمینان میدهیم که نیازهای شرکتهای اروپایی زمانی که استانداردهای جهانی تعریف می‌شوند، موردتوجه قرار میگیرند.
 • ما تخصص در شناسایی، مدیریت دادهها، طبقه‌بندی محصولات و تجارت الکترونیکی را هماهنگ می‌کنیم.
 • ما پروژههایی را که نیازهای خاص شرکت‌های اروپایی را برآورده میکنند، ارتقا میدهیم.
 • ما از اجرای استانداردهای هماهنگ و راه‌حل‌ها حمایت میکنیم.
 1. پرسنل و کادر اداری GS1 اروپا
ردیفنام و نام خانوادگیسمتملیت
1Bruno Acetoرئیسمدیر ارشد اجرائی GS1 ایتالیا
2Gary Lynchنایب‌رئیسمدیر ارشد اجرائی GS1 انگلیس
3Jörg Pretzelنایب‌رئیسمدیر ارشد اجرائی GS1 آلمان
4Camille DreyfussهماهنگکنندهGS1 فرانسه
5Diogo Almeidaمعاون ارتباطی و اجراییپرتغال
 1. کمیته اجرایی منطقهای GS1 اروپا

کمیته اجرایی منطقهای GS1 اروپا (REC) مسئول تدوین استراتژی و عملیات GS1 در اروپا است. 47 عضو اتحادیه اروپا اعضای REC را برای دو سال به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌های سازمان و فعالیتهای کلیدی آن انتخاب میکنند.

برای سال 2017-2018 کمیته اجرایی منطقهای، از 12 مدیر اجرایی زیر انتخاب‌شده است:

 1. Bruno Aceto مدیرعامل GS1 ایتالیا، رئیس GS1 اروپا
 2. Gary Lynch مدیرعامل GS1 انگلیس، نایب‌رئیس GS1 اروپا
 3.  Jörg Pretzel مدیرعامل GS1 آلمان، نایب‌رئیس GS1 اروپا
 4. Elif Müftuoglu مدیرعامل GS1 ترکیه
 5. Francois Deprey مدیرعامل GS1 فرانسه
 6. Elzbieta Halas مدیرعامل GS1 لهستان
 7. Gregor Herzog مدیرعامل GS1 اتریش
 8. Pere Rosell مدیرعامل GS1 اسپانیا
 9. Pieter Maarleveld مدیرعامل GS1 هلند
 10. Christina Wergens مدیرعامل GS1 سوئد
 11. Nicolas Florin مدیرعامل GS1 سوئیس
 12. Jan Somers مدیرعامل GS1 بلژیک و لوکزامبورگ

چه کسی به GS1 اروپا خدمت میکند؟

6-1- سازمانهای عضو GS1

در GS1 اروپا، 47 سازمان محلی عضو GS1 حضور دارند. ما یک پلتفرم ارائه میدهیم که در آن بهترین شیوهها، دستورالعملهای به‌روز، مستندات و هرگونه نشریات برای اعضا و همکاران ما در دسترس است. یک سازمان عضو GS1 یک شرکت غیرانتفاعی است که در یک کشور مستقرشده و توسط هیئت‌مدیره اداره می‌شود. تمام هیئت‌مدیره از خردهفروشان کلیدی ملی و تولیدکنندگانی از شرکت‌های چندملیتی و SME های صنایع مختلف تشکیل‌شده است. هر سازمان عضو، مسئول مدیریت و اجرای استانداردهای GS1 در سطح محلی است.

6-2- صنعت

بسیاری از شرکتها با بازار اروپایی تجارت میکنند و بنابراین میخواهند اطمینان حاصل کنند که آنها به شیوهای هماهنگ کار میکنند و از فرایندهای مشترک در سراسر منطقه استفاده میکنند. نیاز به راهنمایی‌های GS1 اروپا در مورد پیاده‌سازی استاندارد برای آنها حیاتی است.

این‌جایی است که GS1 اروپا وارد میشود و به آنها کمک میکند. از طریق سازمانهای عضو محلی خود، همه شرکتها چه ملی، اروپای غربی و چه غیراروپایی میتوانند در جریان تمام اطلاعات، راهنماییها و فرایندهایی که باید در بازار اروپا اجرا شوند، قرار گیرند.

محرکهای GS1 اروپا

7-1- مأموریت

با شروع یک سیستم شناسایی استاندارد برای بهبود کارایی زنجیره تأمین در سال 1977 در اروپا، سازمانهای عضو GS1 تحت پرچم GS1، در اروپا سازمان‌دهی شدهاند تا:

 • یک بنیان مشترک برای کسب‌وکار با شناسایی منحصربه‌فرد، ضبط دقیق و به اشتراک‌گذاری اطلاعات حیاتی در مورد محصولات، مکانها و داراییها ایجاد کنند.
 • از طریق تبادل دادههای دقیق و قابل‌اعتماد شفافیت ایجاد کنند.
 • کسب‌وکارها را برای رشد و بهبود کارایی آنها، ایمنی، امنیت و پایداری توانمند سازند.

7-2- ارزش

GS1 به قدرت استانداردها اعتقاد دارد تا شیوه کار و زندگی ما را تغییر دهد.

ما:

 • بیطرف و غیرانتفاعی هستم
 • مبتنی بر کاربر و تحت کنترل کاربر هستیم.
 • جهانی، اروپایی و محلی هستیم.
 • فراگیر و مشارکتی هستیم.

اعضای GS1 اروپا

همان‌طور که پیشتر گفته شد، GS1 اروپا شامل 47 عضو اروپایی است که به شرح زیر هستند.

GS1 آلبانی https://www.gs1al.orgGS1 ارمنستان https://www.gs1am.orgGS1 یونان https://www.gs1greece.org
GS1 اتریش https://www.gs1.atGS1 آذربایجان https://www.gs1az.orgGS1 بلاروس https://www.gs1by.by
GS1 بلژیک و لوکزامبورگ https://www.gs1bih.orgGS1 بوسنی https://www.gs1belu.org/GS1 بلغارستان https://www.gs1bg.org/
GS1 کرواسی https://www.gs1hr.orgGS1 قبرس https://www.gs1cy.orgGS1 جمهوری چک https://www.gs1cz.org
GS1 دانمارک https://www.gs1.dkGS1 استونی https://www.gs1.eeGS1 فنلاند https://www.gs1.fi
GS1 فرانسه https://www.gs1.fr  GS1 گرجستان https://www.gs1ge.orgGS1 آلمان https://www.gs1-germany.de
GS1 مجارستان https://gs1hu.orgGS1 ایسلند https://www.gs1.isGS1 ایرلند https://www.gs1ie.org
GS1 ایتالیا https://www.gs1it.orgGS1 قزاقستان https://www.gs1.kzGS1 قرقیزستان https://www.gs1kg.org/
GS1 لتونی https://www.gs1lv.org/GS1 لیتوانی https://www.gs1lt.org/GS1 مقدونیه https://www.gs1mk.org.mk
GS1 مولداوی https://www.gs1md.orgGS1 مونتنگرو https://www.gs1.meGS1 هلند https://www.gs1.nl
GS1 نروژ https://www.gs1.noGS1 لهستان https://www.gs1pl.orgGS1 پرتغال https://www.gs1pt.org
GS1 رومانی https://www.gs1.roGS1 روسیه https://www.gs1ru.orgGS1 صربستان :https://www.gs1yu.org/
GS1 اسلواکی https://www.gs1sk.orgGS1 اسلونی https://www.gs1si.orgGS1 اسپانیا https://www.gs1es.org
GS1 سوئد https://www.gs1.seGS1 سوئیس https://www.gs1.chGS1 ترکیه https://www.gs1tr.org/
GS1 ازبکستان https://www.gs1uz.orgGS1 انگلیس httpss://www.gs1uk.orgGS1 اوکراین https://www.gs1ua.org
 1. استفاده از EPC/RFID در مدیریت موجودی شرکت Levi Strauss

شرکت شلوار جین Levi’s  بانام تجاری Levi Strauss & Co، تولیدکننده شلوارهای جین آبی است که حدود 150 سال پیش، تأسیس شد. لوی اشتراوس متولد فوریه ۱۸۲۹ آمریکایی‌ مهاجر آلمانی‌تبار و بنیان‌گذار کارخانه شلوار جین Levi’s  بود.

Levi Strauss به‌طورکلی محصولاتش را در مناطقی که بازار آنها وجود دارد و به فروش میروند، تولید میکند. با مدیریت 50 مرکز تولید و توزیع در 110 کشور جهان، این شرکت مطمئناً دارای زنجیره تأمین پیچیدهای است.

در سال 2005، Levi Strauss مصمم به استفاده از سیستم کنترل موجودی قابل‌اطمینان‌تر و دقیقتر شد. بهبودی که میتوانست به‌نوبه خود، کارایی فرآیندهایش را به سمت سودآوری افزایش دهد. درنتیجه، Levi Strauss اقدام به استفاده از کد الکترونیکی محصولات (EPC) GS1 بر پایه سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (RFID) در عملیاتش کرد.

سازمان تصمیم گرفت تا یک سیستم پایلوت EPC/RFID راهاندازی کند تا عملیاتش در سطح بالایی از ساختارمندی قرارگرفته و بتوانند به‌طور مؤثری تسهیل‌یافته و در هر مرحله از پایلوت در طول فرایند، امکان ردیابی و گزارش کلی پیشرفت پروژه وجود داشته باشد.

پس از تأیید توسط دفتر مرکزی Levi Strauss، یک کارگروه تشکیل شد که عمدتاً شامل افراد کلیدی از طراحان سیستم و مدیران فروش و مدیریت فناوری اطلاعات بودند. پس از پایان تجزیه‌وتحلیل زنجیره تأمین، تیم ، یافته‌های زیر را کشف کرد:

• تأمین موجودی در فروشگاهها از چهار ماه یا بیشتر.

• اختلاف 20 درصد بین سطوح موجودی فیزیکی گزارش‌شده در مقایسه با موارد گزارش‌شده در سیستم.

• سفارش‌های ناقص یا نادرست.

• خریدهای غیرضروری، ناشی از محصولات غیرفعال یا انبار کردن متراکم محصولات

• نبود جزئیات اطلاعات محصولات در گزارش موجودی مانند اندازه و رنگ

• برآورده نشدن فروشها با سطوح موجودی بالا

 1. زمینهی مطالعه موردی (PILOT)

بر اساس تجزیه‌وتحلیل کامل موارد فوق، کارگروه مشخص کرد که در صورت استفاده از تکنولوژی EPC/RFID فروشگاههای لوی اشتراوس مؤثرترین اجزای زنجیره تأمین خواهند شد. چراکه میتوانند عملیات روزانه فروشگاهها را حمایت کنند. به‌علاوه، آن‌ها بر این باور بودند که EPC/RFID میتواند کنترل موجودی را دقیقتر و واقعیتر نموده تا قابلیت فروشگاهها برای صدور گزارش موجودی به مرکز توزیع (DC) و کارخانه تولید افزایش و بهبود یابد.

تیم تصمیم به توسعه تکنولوژی درمیان خود گرفت که آن‌ها توانمند شوند تا به‌راحتی تغییریافته یا پلت فرم را با توجه به شرایط پایلوت برای بهبود شرایط و پیوستن به استاندارد GS1 EPC ادامه دهند.

 1. اهداف PILOT

الف ) اهداف مالی

کاهش سطوح موجودی به حداکثر 2 ماه

– کاهش درصدی از اقلام خارج از انبار

– مدیریت صحیح بازپرسازی محصولات که به‌صورت خودکار از طریق تکنولوژی EPC/RFID انجام میشود.

– افزایش فروش

ب ) اهداف عملیاتی

– یکپارچگی کامل تکنولوژی EPC/RFID با عملیات مراکز توزیع

– اجرای عملیات مبتنی بر تکنولوژی EPC/RFID در فروشگاهها: کالاهای داخل فروشگاه، فروشها، مرجوعیها، تبادلات و مدیریت موجودی

 1. منشأ پایلوت[3]

در طول نیمه دوم سال 2005، کارگروه، پایلوتی با یک چشم‌انداز روشن از اهداف در نظر گرفته‌شده راه‌اندازی کرد. یک فروشگاه به‌عنوان پایلوت کار، انتخاب و با middleware تجهیز گردید و همه اقلام برای تگ‌گذاری با برچسبهای EPC/RFID شناسایی شدند.

در پایان شش ماه، نتایج آزمایشی پایلوت از اهداف موردنظر فراتر بود.

تجزیه‌وتحلیل به‌وضوح تغییر در مدیریت موجودی را نشان میداد. سطوح موجود ایده آل به دست آمد و مشخص گردید چه اقلامی به‌صورت عملی فروخته‌شده بودند و از تهیه اقلام غیرضروری و یا اندازه‌ها ممانعت به عمل آمد. علاوه بر این، کاهش 40 درصدی در اقلام خارج از انبار به وجود آمد و فروش افزایش یافت.

با این موفقیت اولیه، کارگروه، پایلوت را به 10 فروشگاه اضافی که سه تای آن‌ها در دپارتمان فروشگاه واقع بودند، گسترش داد. هدف این بود که تأیید شود که نتایج بدون در نظر گرفتن منطقه، کارکنان، اقلام و متغیرهای دیگر، میتواند دست‌یافتنی و با همان میزان تأثیرگذاری باشند.

 1. یکپارچهسازی EPC/RFID در سیر اجرای فرآیندها

در سال 2007، بر اساس منافع مثبت کسب‌وکار درنتیجه استفاده از تکنولوژی EPC/RFID، Levi Strauss تصمیم به انتقال از فاز آزمایشی آن به مرحله نظری با اجرای پیاپی راه‌حل EPC/RFID در فروشگاههای باقیمانده آن گرفت. با یکپارچه‌سازی راه‌حل GS1 EPC/RFID در فرایندهای فروشگاهها، DC سفارش خرید (نرمافزار) تنها برای کالاهای موردنیاز را دریافت میکرد. ده ایستگاه از مجموع 25 ایستگاه به‌طور انحصاری با تگ EPC/RFID در سطح قلم و بسته، در همان زمان اختصاص‌یافته است.

برای اعتبار بخشیدن مرسوله‌ها، پورتال RFID در ایستگاه توزین نصب‌شده بود که در آن اطلاعات تگهای EPC/RFID روی بستهها و محصولات به‌منظور اعتباربخشی به محتویات آن خوانده میشد. اگر اطلاعات ارائه‌شده توسط اسکن RFID مشابه دادههای ارائه‌شده با PO باشد، این مورد برای حمل‌ونقل در دسترس خواهد بود.

سیستم اعلان حمل پیشرفته ([4]ASN) پیش از ورود کالاهای سفارش داده‌شده، آن را اعلام می‌کند. پس از دریافت بستهها، یک قرائت گر سیار RFID، بسته‌های دریافتی و محتویات آن‌ها را کنترل و تأیید میکند. همچنین این ابزار، فروشگاه را قادر میسازد کالای دریافتی را بدون نیاز به باز کردن هر مورد جهت بررسی محتویات آن شناسایی کند. اطلاعاتی که بر پایه استانداردهای GS1 هستند توسط این ابزارها با دادههای موجود در ASN برای تأیید مقایسه شده و سپس به‌صورت خودکار به پایگاه داده موجودی بارگذاری میشوند.

آنچه به‌عنوان یک ابزار بازاریابی و برای اشتغال و سرگرمی مصرفکننده در نظر گرفته‌شده است، یک سیستم تعاملی است که به‌عنوان یک “آینه هوشمند” عمل میکند. این آینه با خواندن تگ EPC/RFID اقلام مصرفکننده، از گزینه‌های مختلف فعال میشود که ممکن است در ابتدا توسط مصرفکننده مانند رنگهای مختلف، اندازه، ترکیبات، لوازم جانبی و نظرات کارشناسان درنظرگرفته نشده باشد که نتیجه آن افزایش تجربه خرید مصرفکننده است. با تشکر از این برنامه کاربردی، مصرفکنندگان میتوانند محصولات دیگری را شناسایی کنند که تاکنون بخشی از جستجوی اولیه که ممکن است به افزایش فروش ترجمه شوند، نبودند.

 1. نتایج حاصل از یکپارچهسازی EPC/RFID

الف) موجودی فروشگاه

 • کاهش سطح موجودی در فروشگاه‌ها از چهار ماه به تأمین دوماهه.
 • دقت موجودیهای بهبودیافته به سطح 99 درصد که سطوح موجودی در قفسه‌های انبار با سطوح گزارش‌شده در سیستم این شرکت قابل‌مقایسه است.
 • حذف محصولات غیرفعال.
 • تلفیق فرضی و سطح موجودی در قفسه، در چهار ساعت با احتمال خطای یک درصد قابل‌شناسایی است.
 • ارائه مشخصات کاملتر و دقیق موجودی.

ب) بخش فروش

 • افزایش فروش 11 درصدی.
 • بهبود در دسترس بودن محصولات، ازجمله محصولات با تقاضای طولانیتر.
 • افزایش تجربه خرید مصرفکننده.

ج) out-of-stock

 • کاهش 40 درصدی فروش ازدست‌رفته درنتیجه جلوگیری از کاهش و اتمام کالاهای موردنیاز

د) بازپرسازی در فروشگاهها

 • افزایش کارایی از طریق بازپرسازی کاملاً اتوماتیک
 • افزایش ساعات فعالیت و فرصت برای فروش بیشتر از طریق حذف بسته بودن فروشگاهها برای افزایش سطح موجودی و بازپرسازی.
 • بهبود امکان بررسی دقت و صحت کار در انبار.

ه) مالی

 • کاهش هزینههای حمل‌ونقل، به‌طورمعمول به‌عنوان زمان انتظار
 • بهینه کردن عملیات لجستیکی که از طریق توزیع امکان دستیابی به تعداد بیشتری فروشگاه در طول روز به وجود میآید.
 • افزایش کارایی در DCs.

و) یکپارچگی RFID با عملیات

 • مدیریت بازپرسازی خودکار از طریق سیستم.
 • رفع فرآیندهای دستی.
 • افزایش در دسترس بودن کارکنان برای بهبود خدمات مشتری.
 • افزایش بهرهوری کارکنان ازآنجاکه به خاطر سپردن کد برای مدت طولانی ضرورت چندانی ندارد.
 • سطوح بالایی از پذیرش راه‌حل جدید EPC/RFID توسط کارکنان
 • توانمند کردن قابلیت ردیابی فعال کالا، تسهیل شناسایی تنگناهای ممکن در زنجیره تأمین.
  1. گام‌های بعدی

در حال حاضر، Levi Strauss در حال آمادهسازی برای ورود EPC/RFID به تولید خطی آن است، ازجمله کارخانه های تولیدی، DC ها و فروشگاهها. این کار شامل برچسب زدن هر قلم با یک برچسب منحصربه‌فرد EPC/RFID برای کارایی بیشتر و قابلیت ردیابی در زنجیره تأمین از نقطه تولید تا فروشگاه است.

 1. آشنایی با EU 1169

EU 1169 قواعد و دستورالعملهایی در حوزه اطلاعات مواد غذایی (FIR[5]) است که توسط کشورهای اروپایی عضو GS1 (GS1 europe) ارائه‌شده است. این استاندارد قواعدی را برای بخش مواد غذایی بسته‌بندی‌شده و نوشیدنیها ارائه می‌دهد.

EU 1169/2011 توسط اتحادیه GS1 اروپا (https://www.gs1.eu) که شامل 47 کشور اروپایی عضو GS1 است تدوین‌شده است.EU 1169/2011 قواعد جدیدی در رابطه با اطلاعاتی که باید در اختیار مصرف‌کنندگان محصولات غذایی قرار داده شود، ارائه می‌دهد. این قواعد جایگزین هر دو دستورالعمل برچسب زدن مواد غذایی (90/496/EEC) و (2000/13/EC) میشود.

قواعد EU 1169 الزامات جدیدی برای اطلاعات محصولات غذایی وضع میکند که این اطلاعات الزامی قبل از خرید باید در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال چنانچه اطلاعات قبل از خرید در سایت شرکت وجود نداشته باشد، امکان فروش اینترنتی میسر نیست.

این مقررات کمک میکنند تا اطمینان حاصل شود که مصرفکنندگان میتوانند با داشتن اطلاعات مربوط به کیفیت، ارزش غذایی انواع غذاها، مواد تشکیل‌دهنده غذاها و گاهی اوقات کشور مبدأ غذاها اقدام به خرید نمایند. این اطلاعات محصول باید به‌صورت آنلاین و همچنین در فروشگاهها قابل‌مشاهده باشد.

این قواعد از 13 دسامبر 2014 به بعد در بازارهای سراسر اتحادیه اروپا به اجرا درآمده است.

 1. مقررات EU در خصوص اطلاعات مواد غذایی برای مصرفکنندگان

EU ارائه ویژگی‌های زیر را در خصوص مواد غذایی الزامی میداند:

 1. نام غذا
 2. لیست مواد تشکیل‌دهنده آن
 3. هرگونه عنصری که باعث آلرژی یا عدم تحمل در هنگام تولید یا آماده‌سازی غذا میشود و هنوز هم در محصول نهایی موجود است، حتی اگر در فرم، تغییریافته باشد.
 4. مقدار مواد تشکیل‌دهنده یا دستههای خاصی از مواد
 5. مقدار خالص غذا
 6. تاریخ حداقل ماندگاری یا بهترین تاریخ استفاده از آن
 7. هرگونه شرایط ذخیره‌سازی خاص و/یا شرایط استفاده.
 8. نام و آدرس عرضه‌کنندهای که غذا تحت نام آن به بازار عرضه میشود. (نام واردکننده اگر عرضه کننده غذا در خارج از اتحادیه اروپا باشد).
 9. کشور مبدأ
 10. دستورالعمل استفاده درجایی که استفاده مناسب از آن بدون چنین دستورالعملی دشوار است.
 11. برای نوشیدنیهایی که حاوی بیش از 1.2% الکل هستند( مقدار واقعی الکل بر اساس حجم)
 12. اعلامیه تغذیه

مراجع:

 1. https://www.gs1.eu/
 2. httpss://www.gs1.org/docs/casestudies/3_GS1_Levi_Strauss.pdf
 3. httpss://www.gs1.org/sites/default/files/docs/casestudies/GS1Japan_EPCRFIDCaseStudy_InventoryMgtApparel_ITS.pdf
 4. httpss://en.wikipedia.org/wiki/Levi_Strauss
 5. httpss://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3
 1. Bruno Aceto 
 2. Consumer Packaged Goods
 3. Origin of the Pilot
 4. Advance Ship Notice
 5. Food Information Regulation (FIR)