جرثقیل سقفی

آشنایی با شبکه‌ی جهانی هم‌زمان‌سازی داده‌ها (GDSN)

فصلنامه شماره 36 (زمستان 1397)

1- هم‌زمان‌سازی داده‌ها چیست؟

هر شرکت دارای دیتابیسی از داده‌های اصلی محصولاتی است که آن‌ها را می‌سازد، می‌فروشد یا می‌خرد؛ اما زمانی که یک شرکت نیاز به تغییر هرگونه اطلاعاتی در دیتابیس اش دارد یا اطلاعات یک‌قلم جدید را وارد آن می‌کند، سایر دیتابیس‌ها ممکن است دیگر بروز نباشند. این همان‌جایی است که هم‌زمان‌سازی داده‌ها به‌وسیله‌ی GDSN مطرح می‌شود. هم‌زمان‌سازی داده‌ها، امکان به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات دقیق و بروز شده در میان شرکای تجاری را فراهم می‌کند، به‌طوری‌که با اِعمال هرگونه تغییری در دیتابیس یک شرکت، این تغییر به‌طور خودکار و به‌سرعت به شرکای تجاری ارسال می‌شود.

هم‌زمان‌سازی داده‌ها، امکان به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات دقیق و به روزدر میان شرکای تجاری را فراهم می‌کند.

2- شبکه جهانی هم‌زمان‌سازی داده‌ها ([1]GDSN) چیست؟

عبارت GDSN، مخفف «شبکه جهانی هم‌زمان‌سازی داده‌ها» است. شبکه جهانی هم‌زمان‌سازی داده‌ها، شرکای تجاری را از طریق شبکه‌ای متشکل از دیتا پول‌های گواهی‌شده متعامل، با یکدیگر مرتبط می‌سازد.

شبکه GDSN، شرکای تجاری را قادر می‌سازد تا داده‌های اصلی قابل‌اطمینان را به اشتراک بگذارند.

شبکه GDSN تضمین می‌کند که همه شرکا به اطلاعات یکسان و دقیق دسترسی دارند.

شرکای تجاری که به‌واسطه GDSN داده‌های اصلی را هم‌زمان‌سازی می‌کنند می‌توانند به اطلاعات درون دیتابیس‌هایشان اطمینان داشته باشند. شبکه جهانی هم‌زمان‌سازی داده‌های GS1، نقطهی ورود یکتای داده‌های اصلی را فراهم می‌کند.

3- چرا هم‌زمان‌سازی اطلاعات؟

شبکه GDSN به‌وسیله به واقعیت رساندن منبع یابی جهانی و پایه‌ریزی به اشتراک‌گذاری داده‌های صحیح، برنامه‌های نوآورانه، فعالیت‌های مشترک و روش‌های نوین کار با یکدیگر را فراهم می‌کند. این شبکه صحت داده‌ها را فراهم می‌کند و به فرایندهای زمان‌بر و برگه‌های دستی پایان می‌دهد. این شبکه همچنین اتصال بین برنامه‌های ابتکاری فروش را تسهیل می‌کند و در منبع یابی و قیمت‌گذاری شفافیت ایجاد می‌کند. مهم‌تر از همه، افزونگی‌های پرخرج در سیستم‌های فناوری اطلاعات و فرایندهای کاری داخلی را حذف می‌کند.

منبع یابی جهانی را قابل‌اعتماد می‌سازد

برای به اشتراک‌گذاری داده‌ها یک زیرساخت ایجاد می‌کند

اطلاعات دقیق و موثق فراهم می‌کند

به فرایندهای زمان‌بر و فرم‌های دستی پایان می‌دهد

اتصال برنامه‌های ابتکاری فروش را تسهیل می‌کند

در منبع یابی و قیمت‌گذاری شفافیت ایجاد می‌کند

افزونگی‌های پرخرج در سیستم‌های فناوری اطلاعات و فرایندهای کاری داخلی را حذف می‌کند

شبکه GDSN ایجاد فرصت می‌کند.

4- منافع GDSN

مطالعات صنعتی، منافع GDSN را به‌صورت زیر مشخص کرده‌اند:

منافع عمومی

منافع تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان اطلاعات

منافع بهداشت و درمان

F:\Project\GDSN\Learning\10.jpg

4-1- منافع عمومی

هم برای دریافت‌کننده‌ی داده‌ها و هم برای منبع داده‌ها، GDSN می‌تواند هزینه‌ها و منابع اداری را کاهش دهد، فروش را افزایش دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و صحت داده‌ها را بهبود بخشد.

F:\Project\GDSN\Learning\11.jpg

منافع عمومی عبارت‌اند از:

کاهش هزینه‌ها و منابع اداری

هزینه‌ها و منابع اداری به دلیل کاهش کار اداری، زمان و منابع، کاهش می‌یابند.

F:\Project\GDSN\Learning\12.jpg

افزایش فروش

فروش به دلیل در دسترس بودن محصول مناسب در مقدار مناسب، در محل مناسب و در زمان مناسب افزایش می‌یابد.

F:\Project\GDSN\Learning\13.jpg

افزایش بهره‌وری

بهره‌وری با به اشتراک‌گذاری یا دستیابی سریع به آخرین اطلاعات و با کاهش خطاها و حل مناقشات هزینه‌بر، افزایش می‌یابد.

F:\Project\GDSN\Learning\14.jpg

بهبود صحت داده‌ها

صحت داده‌ها به دلیل در دسترس بودن اطلاعات قابل‌اعتماد درباره کالاها و قیمت‌هایشان، بهبود می‌یابد.

F:\Project\GDSN\Learning\15.jpg

4-2- منافع تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان

مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که هم تأمین‌کنندگان و هم دریافت‌کنندگان زمانی که هم‌زمان‌سازی داده‌ها در دسترس است به‌طور معناداری سود می‌برند. مزایای استفاده از GDSN عبارتنداز: دسته‌بندی بهتر و مدیریت توسعه، مدیریت آسان‌تر داده‌های اداری، تدارکات مدرن و به روزتر، فرآیندهای کارآمدتر و مشتریان آگاه‌تر

F:\Project\GDSN\Learning\16.jpg

دسته‌بندی بهتر و مدیریت توسعه

تأمین‌کنندگان به دلیل بهبود شفافیت و سرعت و آسانی شناسایی اقلام جدید، بهره‌مند ‌می‌شوند. دریافت‌کنندگان به دلیل کاهش نیاز به‌واسطه های محلی، سهولت در افزودن یا ویرایش اجزاء اطلاعاتی کاتالوگ و کاهش نیاز به مداخلات پرهزینه‌ی انسانی، سود می‌برند.

F:\Project\GDSN\Learning\17.jpg

مدیریت آسان‌تر داده‌های اداری

تأمین‌کنندگان به دلیل کاهش مشاجرات مرتبط با فاکتور خرید و اختلافات و تناقضات مربوط به حمل‌ونقل منتفع می‌شوند. دریافت‌کنندگان از کاهش زمان مصرفی برای نگهداشت کاتالوگ‌های متعدد و بهبود نرخ در دسترس بودن موجودی، سود می‌برند.

F:\Project\GDSN\Learning\18.jpg

تدارکات مدرن و بروزتر

تأمین‌کنندگان به جهت برآورد مناسب از سفارش دهی، محموله‌های مرجوعی کمتر و سفارشات اضطراری کمتر منتفع می‌شوند. دریافت‌کنندگان در اثر صرفه‌جویی ناشی از اوزان و ابعاد دقیق، بهبود دریافت محموله و کاهش ذخیره‌ی اضافی و احتیاطی، بهره‌مند‌می شوند.

F:\Project\GDSN\Learning\19.jpg

فرآیندهای کارآمدتر و مشتریان آگاه‌تر

تأمین‌کنندگان با بهبود تمرکز روی ایجاد تقاضای کالا و افزایش فروش منتفع می‌شوند. دریافت‌کنندگان به دلیل دسترسی بهتر به محصول و اطلاعات، زمان‌های بازرسی سریع‌تر و افزایش فروش، سود می‌برند.

F:\Project\GDSN\Learning\20.jpg

4-3- منافع بخش بهداشت و درمان

شبکه‌ی GDSN منجر به ایجاد منافعی برای صنعت بهداشت و درمان می‌شود.

F:\Project\GDSN\Learning\21.jpg

توسعه‌ی ایمنی بیمار

ایمنی بیمار به علت دسترسی به داده‌های اصلی به‌روز و دقیق محصول و توزیع توسعه‌یافته‌ی دارو، افزایش می‌یابد.

F:\Project\GDSN\Learning\22.jpg

سایر منافع بخش بهداشت و درمان

همچنین GDSN یک منبع موثق داده‌ها را با استفاده از شماره‌های یکتای شناسایی کننده‌ی تجهیز، ارائه می‌کند، تدارکات الکترونیکی را با پرهیز از ورود دستی اطلاعات، تسهیل می‌کند و به‌واسطه‌ی داده‌های دقیق محصول، کدهای دقیق‌تر بازپرداخت را فراهم می‌نماید.

F:\Project\GDSN\Learning\23.jpg

5- ساختار و عملکرد GDSN

چشمانداز GDSN این است که به‌وسیله‌ی هم‌زمان‌سازی مداوم اطلاعات محصول، اشخاص و قیمت، در میان شرکای تجاری، برای کسبوکار در زنجیرهی جهانی، ارزش‌آفرینی نماید. شبکهی هم‌زمان‌سازی جهانی داده‌ها، شامل دیتا پول‌های گواهیشدهی متعامل با یکدیگر است تا هم‌زمان‌سازی مداوم داده‌ها را امکانپذیر سازد. دستاورد اجرای GDSN، تبادل اطلاعات هماهنگ شده میان دو یا چند سیستم کاربر و بنابراین تبادل داده‌های قابل‌اعتماد در همهی سیستم‌های متصل به شبکه است. شکل زیر، تبادل داده‌ها از طریق GDSN را نشان میدهد.

F:\Training\مقالات ایکد\GDSN2.jpg

5-1- نیازهای اولیه ی GDSN

داده‌هایی که از طریق فرایند هم‌زمان‌سازی مبادله می‌شوند باید از استانداردهای GS1 استفاده کنند

داده‌ها باید منطبق با فرمتهای پیام GDSN باشند

دریافت داده‌ها باید توسط دریافتکنندهی داده‌ها تائید شود.

به‌روزرسانی داده‌ها به‌طور مداوم به دریافتکنندگان داده‌ها اطلاع داده میشود.

5-2- شرکای GDSN

فراهم‌کنندگان دیتاپول ها منبع گواهیشدهی GDSN (شامل شرکای تجاری که انتخاب میکنند دیتا پول خودشان باشند)

فراهم‌کنندگان دیتاپولهای دریافتکنندهی گواهی‌شده‌ی GDSN (شامل شرکای تجاری که انتخاب میکنند دیتاپول خودشان باشند)

مشتریان فراهم‌کنندگان دیتاپولهای گواهیشدهی GDSN که از شبکه استفاده میکنند.

GS1 Global Registry

5-3- عملکرد GDSN

توانایی فعال‌سازی و نظارت بر تعاملات فنی درون شبکه از طریق صدور گواهینامهی فراهم‌کنندگان داده‌ها (DP)

پشتیبانی از Global Registry برای ثبت داده‌های اصلی قلم و شخص، برای یکتا ساختن قلم و شخص در GDSN

روش پشتیبانی از هم‌زمان‌سازی داده‌هایی فراتر از داده‌های اصلی قلم (برای مثال داده‌های بازار هدف، داده‌های مربوط به روابط در بازار، قیمت) درمیان دیتاپول هاو بین شرکای تجاری مربوط به آنها

یک مخزن اطلاعاتی مرکزی برای اشتراکات ثبت‌شده

اتصال دیتاپول با Global Registry که به‌عنوان دایرکتوری مرکزی عمل میکند

پیادهسازی استانداردها و اعتبارسنجیهای (الزامی یا اختیاری) مربوط به پیام‌های کسب‌وکار GS1

ورود به شبکه برای منبع داده‌ها و دریافتکنندگان داده‌ها از طریق نقطهی ورود یکتا[2] (دیتاپول اصلی) است، یک شریک تجاری میتواند از چندین دیتاپول استفاده کند اما استفاده از نقطهی ورود یکتا درستتر است.

استفاده از یک روش طبقهبندی جهانی محصول (طبقه‌بندی جهانی محصول GS1)

5-4- زیرساخت GDSN

شبکه‌ی GDSN متشکل از دیتاپول هاای گواهیشدهی متعامل و به‌هم‌پیوسته به‌منظور فراهم کردن دو عملکرد اساسی برای کاربران است:

 1. انتشار و اشتراک جهانی تا دسترسی به داده‌های قلم، شخص و قیمت را فراهم کند
 2. عملکردی برای اطمینان از هم‌زمان‌سازی دائم داده‌های اصلی

5-5- GS1 Global Registry®

نقش و عملکرد GS1 Global Registry® درون GDSN به موارد زیر خلاصه میشود.

نقش:

 1. GS1 Global Registry® یک مخزن جهانی برای ثبت اقلام و اشخاص است (کلیدهای GS1).
 2. توابع عملیاتی GS1 Global Registry® متمایز از آن چیزی است که به‌وسیله‌ی دیتا پول‌های درون شبکه‌ی متعامل انجام میشود.
 3. عملیات فنی GS1 Global Registry® تحت قرارداد یک ارائهدهندهی خدمات بیطرف و مستقل است.

امکانات کلیدی شبکه:

 1. دسترسی و استفاده از GS1 Global Registry® محدود به دیتا پول‌هایی است که به‌وسیله‌ی GS1 Data Excellence به‌عنوان دیتاپول سازگار با شبکه‌ی هم‌زمان‌سازی جهانی داده‌ها گواهی‌شده‌اند.
 2. GS1 Global Registry® دربردارندهی داده‌های منطبق با GS1 شامل همهی اقلام ثبت‌شده (GTIN)، اشخاص (GLN) و طبقهبندی محصول (GPC) است.
 3. رویهی نگهداری GS1 Global Registry®، تعریف یکتای هر رکورد کاتالوگ قلم (GTIN + GLN + Target Market) و GLN در شبکه را تضمین می‌کند.
 4. GS1 Global Registry® مرجعی به دیتاپول اصلی برای اطلاعات بیشتر دربارهی اقلام و اشخاص ازجمله مسیریابی اشتراکها فراهم میکند.
 5. اطلاعات GS1 Global Registry® به‌طور پیوسته با دیتاپولها هم‌زمان است.
 6. GS1 Global Registry® فرآیند تطبیق اطلاعات اشتراک اطلاعات قلم را برای توزیع هدفمند و مشخص اطلاعات درون شبکه تسهیل میکند.
 7. GS1 Global Registry® تائید اعتبار جهانی داده‌ها را برای مشخصههای استانداردِ هم‌زمان‌شده در GDSN، با استفاده از استانداردهای GS1 و قوانین اعتبارسنجی، فراهم میکند.

توابع عملیاتی:

 1. ثبت / پردازش داده‌های قلم و شخص

انجام ثبت پس از تأیید اعتبار موفقِ GS1 Global Registry® به‌علاوه‌ی تأیید اعتبار در دیتاپول

اعلان پاسخ ثبت موفق یا ناموفق همراه با شناسایی خطا

انتشار به‌وسیله‌ی دیتاپول پس از ثبت موفق

ارائهی پیوستهی وضعیت داده‌ها برای نشان دادن وضعیت تأیید اعتبار و ثبت داده‌ها

انجام نگهداری از فرایند (افزودن، تغییر، نسخ ،لغو و ویرایش) برای اقلام و اشخاص. فعالیتهای حذف و پاک‌سازی توسط پشتیبانی مشتری به‌صورت دستی انجام میشود تا اطمینان حاصل شود که یکپارچگی قلم در سراسر GDSN برقرار است.

 1. تأیید اعتبار جهانی

تأیید اعتبار فرمتهای ساختار کدینگ GTIN/GLN بر اساس استاندارد GS1

تأیید یکتا بودن اجزای اطلاعاتی کاتالوگ، اشخاص و دیتاپولهای گواهیشده

ذخیره و نگهداری از استانداردهای پیام‌های کسب‌وکار GS1 که به‌وسیله‌ی فرایند جهانی مدیریت استانداردهای GS1 (GSMP) ایجادشده است

ایجاد امکان اجرای قوانین تأیید اعتبار استاندارد GS1 GDSN

 1. مخزن مرکزی برای اشتراکها

دریافت و ذخیرهی اطلاعات اشتراکها از دیتاپولهای دریافتکنندهی داده‌ها

ارائهی تأییدیه‌ی اشتراک

تطبیق دادن اشتراکها با ثبت اقلام

ارسال اطلاعات اشتراکها به‌سوی دیتاپولهای مقصد

5-6- طبقه بندی جهانی محصول

طبقهبندی جهانی داده‌ها (GPC) جزء کلیدی استانداردهای بستهبندی GS1 و GDSN است. این طبقهبندی زبان مشترکی بین منبع داده‌ها و دریافتکنندهی داده‌ها برقرار می‌کند تا به‌طور پیوسته محصولات را در سطح جهانی گروه‌بندی کنند. طبقه‌بندی GPC به‌عنوان یک سیستم استاندارد برای طبقهبندی محصولات به کار میرود تا:

هم‌زمان‌سازی داده‌ها را فراهم کند

بر اساس داده‌های قلم، شخص و قیمت از طریق GDSN به فرآیندهای تجاری با سطح بالاتر، کمک کند

مرجع و محل قرارگیری GTIN را ارائه کند

تحلیل بر اساس طبقهبندی را تسهیل کند

طبقه‌بندی GPC به‌وسیله‌ی گروه مدیریت استانداردهای GPC (SMG) مدیریت و اداره میشود وکاملا با فرآیند توسعهی استانداردهای GSMP هماهنگ شده است. سازمان GS1 فرانسه مسئول فعلی ارائهی خدمت برای پشتیبانی فنی، نگهداری و توسعهی ابزار انتشار GPC است.

جامعهی کاربران GS1 “مالک” GPC است. همهی محتوای منتشرشده‌ی فعلی GPC بدون هیچ محدودیت استفادهای، در دسترس این جامعه است. برای استفاده از GPC هیچ قرارداد اضافهای لازم نیست.

طرح طبقهبندی فعلی GPC، 36 رده را پوشش میدهد. همچنین GPC با UNSPSC (کد محصولات و خدمات استاندارد ملل متحد) که یک سیستم طبقهبندی جهانی با چند سطح طبقهبندی است و در فرآیندهای تدارکاتی جهانی استفاده میشود، هماهنگ است.

میتوان روی وب از طریق نشانی به GPC دسترسی یافت.

https://www.gs1.org/gdsn/gpc

همچنین یک مرورگر آنلاین به 5 زبان در نشانی وجود دارد.

https://gpcbrowser.gs1.org/

5-7- ارتباط شبکهی EPCglobal® و GDSN

شبکهی GDSN، امکان هم‌زمان‌سازی داده‌های اصلی قلم و شخص که به‌وسیله‌ی منابع داده‌ها (تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و سایر اشخاص ثالث مرتبط) ایجادشده است و درون شبکه به اشتراک گذاشته‌شده و تأیید اعتبارشده است را فراهم میکند. شبکهی EPCglobal® امکان شناسایی، ضبط و تبادل داده‌های مربوط به خواندن، تجمیع، تعیین کمیت، مرتبط با اقلام خاص و منحصربه‌فرد درزمانی که در سراسر زنجیرهی تأمین جریان دارند را فراهم میکند.

سازمان GS1 پیشبینی میکند GDSN کارکرد شبکهی EPCglobal® را فعالتر کند. پیشبینی برای این شبکهها آن است که شمارهی EPC را به‌وسیله‌ی GTIN از طریق GDSN به اطلاعات قلم مرتبط میکند. با اطمینان از این‌که ساختار EPC شامل GTIN میشود، کاربران GS1 می‌توانند تکنولوژی EPC را به کار ببرند و با پیاده‌سازی‌های GDSN سازگار باشند. تقاضای کاربران برای کارکردهای بیشتر، مسیر زمانبندی نیازها را مشخص خواهد کرد.

6- نقشها

6-1- سازمانهای عضو GS1

سازمانهای عضو GS1 (MOs) میتوانند در پیادهسازی و پشتیبانی GDSN در یک یا هردو نقش زیر مشارکت داشته باشند:

نقش بازاریابی محلی و سازمان پشتیبان

سازمانهای عضو GS1 (MOs) ارزش Global Registry® و فعالیت هم‌زمان‌سازی داده‌های متعلق به شرکت GS1 Data Excellence را ترویج میدهند. برای اطمینان از رویکردی سازگار و منسجم برای پیادهسازی، انتقال مفاهیم و آموزش GDSN، سازمان جهانی GS1 (GO) با همکاری جامعهی GDSN، ابزارهای آموزشی را برای استفاده‌ی سازمانهای عضو محلی GS1 (MOs) توسعه داده است. این ابزارها میتوانند باراهنمایی‌های سازمان عضو GS1 (MO) متناسب با جامعهی محلی شوند.

نقش دیتاپول گواهی شده

سازمانهای عضو GS1 (MOs) و سایر نهادهای تجاری می‌توانند دیتاپولهای گواهیشده را راه‌اندازی کنند. یک دیتاپول گواهیشده مسئول توانمند کردن شریک تجاری در پیادهسازی است و تضمین میکند که کاربران به فلسفهی GDSN و اجزای آن پایبند هستند. این موضوع شامل جزء کلیدی GDSN یعنی GS1 Global Registry® هم میشود.

سازمانهایی که به‌عنوان یک دیتاپول گواهیشده خدمت‌رسانی میکنند، منابعی منطبق با استانداردها، هم در خدمات داده‌ها و هم در خدمات هم‌زمان‌سازی برای اعضایشان هستند. این نهادها باید با GS1 Global Registry® و سایر دیتاپولهای گواهیشده تعامل داشته باشند. صدور گواهینامه برابر است با انطباق با شرایط جاری صدور گواهی‌نامه و استانداردهای GS1 و نگهداشت مستمر شرایط صدور گواهی‌نامه.

مشارکت به‌عنوان دیتاپول گواهیشده، داوطلبانه است. سازمانهای عضو GS1 و سایر نهادهای تجاری باید چشمانداز GDSN را تأیید و پشتیبانی کنند. فهرستی از دیتا پول‌های گواهیشدهی جاری GDSN در وبسایت GDSN نگهداری میشود.

سازمانهای عضو GS1 نیازی به امضای قرارداد با شرکت GS1 Data Excellence برای GS1 Global Registry® ندارند مگر اینکه تصمیم بگیرند یک دیتاپول گواهیشدهی GDSN باشند.

هدف از تعاملپذیری GDSN و نقطهی ورود یکتای شریک تجاری، ارائهی بیشترین ارزش برای مشارکتکنندگان در GDSN است به‌طوری‌که هزینههای (تکراری) مشارکت‌کنندگان در فرایند را حذف میکند. درنتیجه، آن دسته از MO هایی که مدیریت دیتاپولها را انجام میدهند و خدمات دیتاپول میفروشند، حق ندارند مبالغ اشتراکها و اجرتهای GR را به استفاده از دیتاپولهای خود مشروط کنند.

6-2- شرکای تجاری (کاربران)

شرکای تجاری، شرکتهای مشارکتکننده در شبکهی هم‌زمان‌سازی داده‌های اصلی (GDSN) هستند. آنها حق انتخاب هر دیتاپول گواهیشده را برای برآورده کردن نیازهای هم‌زمان‌سازی داده‌هایشان دارند. یک دیتاپول گواهیشده، معمولاً بر اساس قیاس منطقی ارزشِ ارائه‌شده توسط دیتاپول به‌عنوان یک ارائهدهندهی خدمت به شریک تجاری انتخاب می‌شود. یک دیتاپول گواهیشده میتواند یک‌نهاد تجاری باشد که در رقابت با یا به‌عنوان جایگزینی برای، یک دیتاپول سازمان عضو (MO) فعالیت میکند. همچنین شرکای تجاری درصورتی‌که به‌واسطه‌ی فرایند اعطای گواهینامه با استانداردهای GS1 انطباق داشته باشند میتوانند انتخاب کنند که دیتاپول خودشان باشند.

6-3- GS1

دفتر جهانی GS1 (GO) همکاری بین GDSN، شرکای تجاری و سازمانهای عضو (MOs) را تسهیل میکند. دفتر جهانی GS1 همچنین مسئول پشتیبانی، ترویج و توسعهی GDSN و همچنین پشتیبانی و توسعهی فعالسازی بخشها است. دفتر جهانی GS1 (GO) منابع توسعهی استانداردهای GS1 (GSMP) که برای کارکرد GDSN و صنایع مورد خدمترسانی آن لازم است را فراهم میکند. افزون بر آن GS1 GO، هیئت‌مدیره‌ی شرکت GS1 Data Excellence را یاری و پشتیبانی میکند (ساختار مدیریتی را ببینید).

6-4- هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره‌ی شرکت GS1 Data Excellence (BOD) خط سیر استراتژیک برای شبکهی هم‌زمان‌سازی جهانی داده‌ها (GDSN) و GS1 Global Registry® را تنظیم میکند. هیئت‌مدیره بر اجرای نقشهی راه مصوب GDSN و Global Registry نظارت میکند. آنها مطمئن هستند که اجرتهای عضویت در دیتاپولِ گواهیشده، مقرون‌به‌صرفه، قابل‌اجرا در سطح جهانی و منصفانه است. هیئتمدیره همچنین شرکت‌هایی که کارشان صدور گواهینامهی دیتاپول است را تأیید میکند.

کمیتههای مختلفی تحت شرکت GS1 Data Excellence قرار دارند. به‌طورمعمول این کمیتهها:

فقط از اعضای هیئت‌مدیره‌ی شرکت GS1 Data Excellence تشکیل‌شده‌اند.

باید تحت یک رئیس سازمان‌دهی شده باشند.

خارج از جلسات برنامه‌ریزی‌شده‌ی هیئت‌مدیره کار می‌کنند.

تا به امروز سه کمیتهی دائمیِ: کمیتهی مالی، کمیتهی صدور گواهینامه و کمیتهی انتخابات برای پشتیبانی از هیئت‌مدیره‌ی شرکت GS1 Data Excellence تشکیل‌شده است. ممکن است کمیتههای ویژهی دیگری به‌طور دورهای برای رسیدگی به موضوعات کسبوکار یا فنی تشکیل شود. این کمیتهها دائمی نیستند. نمونههایی از کمیتههای ویژهای که درگذشته برای رسیدگی به موضوعات خاص GDSN وجود داشته است عبارت‌اند از تیم بازنگری فنی Global Registry، تیم استراتژی GDSN، تیم تأثیر شبکه.

نقش کمیتههای دائمیِ هیئت‌مدیره GS1 Data Excellence

کمیتهی مالی مأموریت کمیتهی مالی پشتیبانی از رئیس شرکت GS1 Data Excellence و مدیر ارشد مالی GS1 GO برای توسعهی (حداقل) یک برنامهی مالی 3 ساله برای GDSN و GR که هزینهی عملیات جاری را پوشش دهد و همچنین سرمایهگذاری برای توسعههای آیندهی مدل GDSN است.

کمیتهی صدور گواهینامه مأموریت کمیتهی صدور گواهینامه، پشتیبانی از رئیس شرکت GS1 Data Excellence برای بهبود هم‌زمان فرایندهای جاری صدور گواهینامه، اطمینان از انطباق با شرایط صدور گواهینامه و کاهش هزینهی سالانهی مربوط به فعالیت تأیید سازگاری دیتاپول GDSN است.

کمیتهی انتخابات کمیتهی انتخابات مسئول شناسایی و ارزیابی افراد واجد شرایط برای تبدیل‌شدن به اعضای هیئت‌مدیره‌ی GS1 Data Excellence و معرفی فهرست نامزدهای انتخابات درزمانی است که جایگاههای قابل احراز وجود دارد. این کمیته همچنین در مورد اندازه، عملکرد، نیازها و ترکیب مناسب هیئت‌مدیره و کمیته‌های آن، به هیئت‌مدیره، پیشنهاد میدهد.

7- صدور گواهینامهی دیتاپول

تمام دیتاپولهای مشارکت‌کننده در GDSN باید ازنظر داشتنِ قابلیت تعامل با GS1 Global Registry® و سایر دیتاپولهای گواهیشده، تأیید شوند. نهادی (دیتاپول) که گواهینامهی GDSN را دریافت میکند به‌عنوان یک گره[3] در شبکه محسوب میشود. سایر رویههای صدور گواهینامه در سند “شرایط صدور گواهینامهی GDSN” یافت میشوند.

درک روشنی از وضعیت صدور گواهینامهی ارائهدهندهی خدمات و توانایی پشتیبانی از نسخههای خاص GS1 Global Registry® از ضروریات است. نمیتوان بیان کرد که دیتا پول‌هایی که آزمون تعاملپذیری را پشت سر می‌گذارند، دیتاپولهای فعال گواهیشدهی GDSN هستند مگر زمانی که با استفاده از GDSN و Global Registry داده‌ها را هم‌زمان‌سازی کنند. دیتا پول‌هایی که داده‌ها را به‌درستی مبادله نکنند در ارتباط با وضعیت گواهینامهی GDSN در معرض فرایند سلب گواهینامهی دیتاپول قرار میگیرند.

هیئت‌مدیره‌ی شرکت GS1 Data Excellence با رهبری و هدایت رئیس شرکت GS1 Data Excellence مسئولیت تعیین این‌که کدام سرویس صدور گواهینامه مورداستفاده قرار خواهد گرفت را به عهده‌دارند. این میتواند شامل یک برنامهی جهانی یا چندین برنامهی انعطافپذیر محلی/منطقهای باشد.

8- نتیجه‌گیری

استفاده از شبکه‌ی جهانی هم‌زمان‌سازی داده‌ها، هم‌زبانی بین تأمین‌کنندگان و خریداران را تضمین می‌کند و در هرلحظه هر دو گروه می‌توانند به اطلاعات یکسانی از موجودیت‌های واقع در زنجیره‌ی تأمین اقلام، دسترسی داشته باشند. منافع حاصل از GDSN و نقش آن به‌عنوان زیرساخت اطلاعاتی تجارت الکترونیکی، استفاده از آن را توجیه‌پذیر و حتی الزامی می‌نماید.

8- مراجع

Global Data Synchronisation Network (GDSN) Operating Roadmap for GS1 Data Excellence, Version 7.4, April 2015

Introduction to Global Data Synchronisation Network (GDSN)

 1. Global Data Synchronization Network
 2. Single Point of Entry (SPE)
 3. node